- Ünite 2 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 2 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 4 November 2013, 12:27 pm GMT +0200
2. ÜNİTE / KUR’AN-I KERİM’DE VARLIKLAR

S-)KURANDA İNSANIN YARATILIŞIYLA ALAKALI KAVRAMLAR NELERDİR?
C-)7 merhale 1-Toprak(turab) 2-çamur(tîn) 3-cıvık kokulu hamur(hamain mesnun) 4-yapışkan çamur(tîn lazib) 5-pişmemiş kuru çamur(salsâl) 6-pişmiş
çamur(salsalin kel fahhar) 7-çamurdan süzülen bir öz(sulâle min tın)

S-)Allah İNSANLARIN DURUMUNU FARKLILIĞINI NASIL DİLE GETİRİR?
C-) İlk olarak bütün insanlığı tek bir ümmet gibi görür(bakara213) sonrada doğruyu bulmaları için içlerinden elçiler gönderdiğini bildirir(hadid25 vd.)

S-)KURANDA MELEKLER NASIL ANLATILMIŞTIR?
C-)Allahın emrine itaat eden, ismet ve emanet sıfatına sahip, Yahudilerin nitelemesi gibi allahın kızı vs olmayan, nurani, gözle görülmeyen çok güçlü ve güçleri
gereği kanatlı varlıklar olarak anlatmıştır.

S-)KURANDA HANGİ MELEKLERİN İSİMLERİ ZİKREDİLİR?
C-)Cebr il, Mikail, mugarrabun, hafaza, kiramen katibin, malik ve zebani isimleri zikredilir.

S-)KURANDA AZRAİL İSMİ GEÇER Mİ?
C-)Azrail ismi gerek kuranda gerek muteber hadislerde geçmez. Sadece kuranda melekul mevt geçer.

S-)CİN NE DEMEK VE KURANDA ANLATILIR MI?
C-)Cin örtme gizleme manalarına mahiyeti bilinmeyen gözden uzak gibi anlamlara gelir ve Kuranda 22 yerde geçmekle 72. Surenin ismide cin suresidir.

S-)KURANDA CİNLER HAKKINDA NASIL BİLGİLER MEVCUTTUR?
C-)Cinlerin emir ve yasaklarla mükellef , gaybi bilmek gi,bi bir maharetlerinin olmadığı, fıtratça insandan farklı bir tabiatta cinsiyet ölüm vs özelliklerde, güçlü ve
mahir ve Allahın dilemesi olmadıkça cin ve insanların hiçbir şeye güç yetiremeyeceğinden bahseder kuran.

S-)KURANDA ŞEYTAN-İBLİS KELİMELERİ GEÇER Mİ?
C-)Allahın rahmetinden ümidini kestiği için iblis- hayırdan uzaklaşan ve öfkeden yanıp tutuşan anlamlarında şeytan şeklinde kuranda geçer. Şeytan kelimesi 70
yerde tekil 18 yerde çoğul iblis ise 11 yerde zikredilmektedi,r.

S-)KURANDA ŞEYTAN HAKKINDA NASIL BİLGİLER VARDIR?
C-)Cinler taifesinden olduğu(kehf 50) insanın düşmanı olduğu, insanları allahı anmaktan alıkoymak için mücadele edeceği ve insanın ona karşı tedbirli olması
vurgulanır.

S-)KURANDA ŞEYTAN BAŞKA NASIL VASFEDİLİR?
C-)Vesvas, hannas, racim, ğarur, ve merid gibi sıfatlarla anılır.

S-)KURANDA TABİAT UNSURLARI NASIL ANLATILIR?
C-)Genelde tabiat unsurları Ayet kavramıyla nitelenir ,yeryüzünün bir ibret olduğu, ordan yiyeceklerin çıktığından,gece, gündüz, ay yıldız VS evrendeki varlıkların
tamamının allahın varlığının delili olduğu ve müşriklerin mucize isteğine karşılık heran kainatta gerçekleşen tabii icraatlarına bakmalarını dikkatlere çekmiştir.

S-)KURANDA DAĞLAR NASIL ANLATILMIŞTIR?
C-)Yeryüzünün yaşam için elverişli olmasını sağlayan unsurlarolarak(enbiya 31), allaha secde halinde olduklarını(hac 18), insanların dağlara evlerini
yaptıklarını(şuara 149), Hz Musa nın vahye tur tağında muhatap olduğunu(taha 11-12), Büyüklük ve ihtişamın sembolü oldukları(isra 37), insanlar için ibret
vesikaları olduğu(haşir 21) ve kıyametin kopma esnasındaki dehşetin tasvirinde (müzzemmil 14 vd) anlatılmıştır.

S-)KURANDA DENİZLER NASIL ANLATILMIŞTIR?
C-)Deniz ve içinde bulunan bütün nimetlerin allahın nimeti olduğu(casiye 12), Denizde dara düşenin samimiyetle allaha sığınması(yunus 22), Allahın sözlerinin
sınırsızlığı konusundaki örnek için(kehf 109 vd), Çevre sorununa değinilirken(rum 41) ve kıyametle ilgili sahneler anlatılırken (tekvir 6- infitar 3) örnekler
verilmiştir.

S-)KURANDA YILDIZLAR VE GÖK CİSİMLERİ NASIL anlatılmıştır?
C-)Allahın emrine uyup ona itaat etmeleri(araf 185), karanlıkta yolgösterici olarak(enam 97), geceleyin hem süs hemde aydınlanma vesilesi olarak(saffat 6) ve
kıyametle ilgili tasvirler yapılırken (tekvir 2- infitar 2) yıldızlara değinilmiştir.

S-)KURANDA HANGİ SEBZE VE BİTKİLERDEN BAHSEDİLMİŞTİR?
C-)Buğday, soğan, sarımsak, mercimek, hurma, incir, üzüm, kiraz ağacı, reyhan, zeytin, nar, muz, acur, kabak, hardal, zencefil, başak ve ılgın dan bahsedilmiştir.

S-)KURANDA HANGİ HAYVANLARDAN BAHSEDİLMİŞTİR?
C-)Domuz haramlığı için, köpek, karga ve eşek insnaların çirkin davranışları için, sinek sivrisinek, örümcek deve gibi hayvanlarda ayetleri tefekkür için anlatılmıştır.
Buzağı yılan çekirge, balina, kurt, bıldırcın, koyun, kurbağa, kelebek, maymun, arslan, bit, hüdhüd kuşu.

S-)KURANDA HAYVAN ADINI TAŞIYAN SURELER HANGİLERİDİR?
C-)Bakara(inek), Nahl(arı), Ankebut(örümcek), Neml(karınca), Enam(koyun keçi sığır vs) Fil