- Ünite 13 Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 13 Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Fri 8 November 2013, 03:04 pm GMT +0200
13.ÜNİTE / KUR’AN-I KERİM’DE DİNLER

SORU 1 : DİN KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?
CEVAP 1: .Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça‘da ya deyn kökünden masdar veya ―din‖den isim olduğunu kabul ederler. Din kelimesinin oldukça farklı anlamları
olduğu vurgulanmakla birlikte sözlük anlamı olarak üç anlamın ön plana çıktığını söyleyebiliriz: 1. Adet/durum, 2. Ceza/mükafat, 3. İtaat.. İbn Manzûr bun-lara
"hesap" ve "İslâm'ı da eklemiştir.

SORU 2: MÜSTEŞRİK MACDONALD, KLASİK ARAP SÖZLÜKLERİNDE SIRALANAN ANLAMLARA GÖRE BİRBİRİNDEN AYRI ÜÇ DİN KELİMESİ SEÇTİĞİNİ BELİRTİR
BUNLAR NELERDİR?
CEVAP 2:
1- Ârâmî-İbranî dilinden olup "hüküm" mânasına gelen kelime,
2- Hâlis Arapça olup "örf, âdet" mânasına gelen ve birincisiyle yakınlığı bulunan kelime, 3-"Din" mânasını ifade eden ve Farsça vasıtasıyla (daenâ) gelen kelime.

SORU 3: DİNİN TERİM ANLAMI NEDİR?
CEVAP 3:Dinin terim anlamının ister din masdarından hareketle ceza, taat, adet anlamları olsun isterse de deyn masdarından hareketle borç alıp verme olsun
bütün anlamların tek tek ya da bütün olarak ―din kavramının anlamını yeterince ortaya koyamayacağını söyleyebiliriz. Bütün bu çekincelere rağmen biraz
müsamahayla da olsa Allah‘ın, dinin sahibi olduğundan hareketle son noktada Şöyle tanımlandığını söyleyebiliriz: ―Din, vaz‘ı ilahidir‖.

SORU 4: KURANDA DİN KELİMESİ KAÇ KERE NASIL NASIL GEÇMEKTEDİR?
CEVAP 4: Kur‘an‘da ―din kökü toplamda 95 defa geçmektedir. Bu kullanımlar müfred olduğu gibi terkip olarak da kullanılmıştır. İster müfred (tek) isterse terkip
Şeklinde kullanılsın, bir inanç sistemi olarak zikredilen din kavramının karşıtı olarak zikredebileceğimiz ‘dinsizlik’ kuranda bir kategori olarak yoktur.

SORU 5: DEYN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR? KURANDAKİ KULLANIMI VE DİNLE İLİŞKİSİ NEDİR?
CEVAP 5: Kelimenin sözlük anlamıyla bağlantılı deyn/borç alma/verme kökünün Kur‘an‘da bir kez fiil, beş kez de isim olarak toplam altı defa geçtiğini ve bunların
hepsinde iktisadi bir eylemin ismi olarak kullanıldığını görürüz. (Bakara, 2/182; Nisa, 4/11-12) Mevcut kullanım şekliyle deynin dinle anlam noktasında
bağlantısının varlığından bahsedemeyiz.

SORU 6: KURAN I KERİMDE DİN KELİMESİ CEZA ANLAMINDA KAÇ KERE VE NASIL KULLANILMIŞTIR?
CEVAP 6: Kelime anlamıyla bağlantılı olarak ceza anlamının özellikle Kur‘an‘da 13 defa kullanılan yevmü‘d-din dinin temel bir özelliği olan ahirete ve cezaya işaret
etme anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat bu din‖in terim anlamını vermede yeterli bir husus olarak görülemez. Zira bu dinin önemli bir unsuruna
vurgudur. Yoksa dinin anlam sahasını verme değildir.

SORU 7: KUR’AN DA DİN KELİMESİNİN ÖN PLANA ÇIKAN ANLAMLARI NELERDİR?
CEVAP 7: Ceza , itaat/ kulluk, hakimiyet , üstünlük,kanun fıtrat,takip edilen yol, inanç sisteminin adı.

SORU 8: KURANDA GENİŞ ANLAMDA ADI GEÇEN DİNLER?
CEVAP 8: Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiiilik, Mecusilik.

SORU 9: HIRİSTİYANLARA VERİLEN DİĞER İSİMLER NELERDİR?
CEVAP 9: Kur'an‘da Hıristiyanlığa doğrudan değil mensuplarının adı olan "nasârâ" kelimesiyle atıfta bulunulur. On dört yerde geçen nasârâ kelimesinin menşei ve
anlamına dair çeşitli yorumlar vardır. Kelimenin, Hz. îsa'nın yardım talebine havarilerin olumlu cevap vermeleri sebebiyle, "yardım etmek" anlamındaki nasr
kökünden geldiği veya Hz. îsâ'nın memleketi olan Nasıra (Nazareth) şehrine nisbet edildiği belirtilmektedir. Öte yandan Nasoraeanism hareketiyle veya Nazıri
denilen, Hz. Yahya'nın da dahil olduğu kendini tanrıya adayan münzevi gruplarla da bağlantı kurulmaktadır. Hz. îsa'nın Mesîh oluşu sebebiyle hıristiyanlara "ona
tâbi olan" anlamında Mesîhî, bizzat Hz. isa'ya nisbetle îsevî de denilmektedir. Bu dinin mensupları Batı dillerinde Christian, Türkçe'de Hristiyan (Hıristiyan)
şeklinde adlandırılır. İslâmî literatürde hıristiyanlar için Nasrânî (çoğulu nasârâ), Mesîhî (çoğulu Mesîhiyyûn) ve İsevî; Hıristiyanlık için de Nasrâniyye ve Mesîhiyye
adları kullanılmaktadır. Hıristiyanlara mukaddes kitapları sebebiyle "ehlü'l-İncîl; kutsal gördükleri haç işaretinden dolayı "ehlü's-salîb" adı da verilir.

SORU 10: SABİİLİK KUR’ANDA KAÇ YERDE GEÇMEKTEDİR?
CEVAP 10: Sabiilik kur’anda 3 yerde geçmektedir,hacc suresi 17. Ayette, bakara ve maide suresinde geçmektedir.

SORU 11: MECUSİLİK KUR’ANDA KAÇ YERDE GEÇMEKTEDİR?
CEVAP 11: Mecusiliğe dair tek ayet hac suresi 17. Ayettir. Bunların ateşe tapan bir topluluk olduğu belirtilir.

SORU 12:KEMALE EREN, NİMET OLARAK TAMAMLANAN VE DİN OLARAK RAZI OLUNAN DİN HANGİSİDİR?
CEVAP 12 : İSLAM.

SORU 13: KUR’ANIN( İSLAMIN) DİĞER DİNLERE KARŞI KENDİNİ MÜHEYMİN OLARAK TANIMLAMASI NE DEMEKTİR?
CEVAP 13: Önceki kitapları denetleyici olması .

elif 7d
Thu 19 December 2013, 02:24 pm GMT +0200
buunu okumanızı tavsiye edrim ;)
çünküdinimide her yerde karşımıza çıkabilir

admin
Thu 19 December 2013, 09:00 pm GMT +0200
buunu okumanızı tavsiye edrim ;)
çünküdinimide her yerde karşımıza çıkabilir
inşallah elif evlad eminim büyüklerinde senin yorumlarını dikkate alacaktır...