- Ünite 12

Adsense kodları


Ünite 12

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
ayşe
Fri 16 January 2015, 08:08 pm GMT +0200
ÜNİTE 12

1S.Yanlış terimini açıklayınız..
1C.Yanlış terimi bir ilkeye ve bir gerçeğe uymama aykırı olma demektir.
 
2S.Yanlış terimini kaç alanda kullanırız?
 2C.a.Biçim bakımından (örnk:bazı insanlar cesurdur.Ahmet cesur değildir.öyleyse Ahmet insan değildir.)
     b.İçerik bakımından (insan değerlidir.Tırnağı onun parçasıdır.Öyleyse tırnakta değerlidir)
    c.Davranış bakımından (Büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak)
 
3S.Mantığın gayesi nedir?
3C.Mantığın gayesi; Zihni,fikirde hataya düşmekten korumaktır.
 
4S.Yanlışlıkları bilmek kişiye neler kazandırır?
4C.a.Muhatabın fikirlerini sağlam bir şekilde değerlendirme gücü verir. 
      b.Tedbirli olmayı hatırlatır.
      c.Her söze kanmamayı öğretir
     d.Dili doğru kullanmayı öğretir.
     e.Yanlış örnekleri görmenin zevkli ve eğlenceli yanı da vardır.
 
5S.İnsanoğlunun düştüğü belli başlı yanlışları ilk kim tesbit etmiştir?Hangi kitabıyla bunu başarmıştır? 5C.Aristo Organon’un Sofistik Çürütmeleri adlı kitabıyla..
 
6S.Yanlışlara düşmedeki sübjektif nedenler nelerdir?
6C.-Bilgi eksikliği-Zann-Gaflet ve dikkatsizlik-Acelecilik-Önyargı-Yanıltma isteği-Tecrübesizlik-İradesizlik-İletişimsizlik-İhtiraslar
 
7S.Yanlışlara düşmedeki harici nedenler nelerdir?
7C.Yanlış terbiye tarzı,batıl nüfuzlara bağlılık,yanlış örf adet,grupçuluk,körü körüne taklit,görünüşle gerçeği suretle manayı ayıramama,eksik tetkik,gerçek nedene inememe,taassup,dış çevre,tabi ve fiziki engeller.
 
8S.Mantık yanlışları kaç grupta incelenir?
8C.a.Biçim(formal)
      b.İçerik(informal)
      c.Diğer yanlışlar
 
9S.Biçim yanlışları nasıl ortaya çıkar?
9C.Vasıtalı ve vasıtasız dedüksiyonda,çıkarım kurallarının ve kıyas şekillerinin netice verme şartlarını ihlal etmekle ortaya çıkar.
 
10S.İçerik yanlışları kaç grupta incelenir?
10C.-Lafız yanlışları-Mana yanlışları
 
11S.Diğer yanlışlar kaç kısımda tanıtılabilir?
11C.konu dışılık yanlışı,uydurma delil yanlışı,gelişi güzel kurulmuş eksik delil yanlışı,yanlış zan.
 
12S.Önemli konudışılık yanlışları nelerdir?
12C.Kişiyi hedef alan delil,kaba kuvvete başvurma,otoriteye başvurma,ispat edilmemiş olmayı lehte kullanma,konuyu saptırma,mizahın kötüye kullanılması,teferruatta boğulma,popüler olana başvurma,merhamete başvurma,duygusal kelimeleri kötüye kullanma,karmaşık cümlelerle şaşırtma.
 
13S.Uydurma delil yanlışına örnek veriniz.
13C.a.Emin bir tavır sergileme(enflasyonun ne olacağını ben size söyleyeyim)
       b.(Ağdalı dil ile nüfuz sağlama(ben bunun üstesinden gelebilirim,zira bir Türk dünyaya bedeldir)
      c.Maksatlı iştirak(bu yayınevinin kitabı alınır)
      d.Tekrarlanan iddia
      e.Kliseleşmiş düşünce(acele işe şeytan karışır)
      f.Gerekçeler uydurma(ulaşılmayan üzüme ekşi demek)
 
14S.Gelişi güzel kurulmuş eksik delil yanlışları nelerdir?
14C.a.Genellemede bulunma(kadınlar dırdırcıdır)
        b.Fazla basitleştirme(bizim sıkıntımız tamamen ekonomiden kaynaklanıyor)
        c.Konuyu sadece olumlu yönleriyle sunma(bol kredi bizden,istediğiniz tatili yapmak sizden)
       d.Yanlış ikilem(ya ahret yoktur,ya cennet vardır;öyleyse ölümden korkmamalıdır)
       e.İki zıt seçenek(ya bu deveyi güder,ya bu diyardan gidersin)
       f.Sakal delili
 
15S.Yanlış zan yanlışları nelerdir?
15C.a.Vasatı kötüye kullanma
        b.Çelişik zanlar
        c.Hakikate zıt varsayımlar
       d.Analojinin kötü kullanım