- Ünite 12 İslam ve Diğer Dinler

Adsense kodları


Ünite 12 İslam ve Diğer Dinler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 26 March 2014, 05:44 pm GMT +0200
ÜNİTE 12 / İSLÂM VE DİĞER DİNLER

S.   YÜZDE YÜZ, NÜFUSU EN FAZLA VE EN BÜYÜK MÜSLÜMAN AZINLIK OLAN ÜLKELER?
C.   Müslüman Ülkeler ve Müslüman Nüfuslar:
*   Nüfusunun yüzde yüzü Müslüman olan ülke Suudi Arabistan,
*   Sayısal açıdan dünyanın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke ise Endonezya olup; 237,5 milyon olan nüfusunun %85-90’ı Müslüman’dır.
*   Hindistan ise sayısal açıdan dünyanın en büyük Müslüman azınlık nüfusunun (138 milyon) yaşadığı ülkedir.

S.   HİCAZ BÖLGESİNDE İSLÂM ÖNCESİ DÖNEMLERDE TEVHİD ANLAYIŞININ TEMSİLCİSİ OLARAK İKİ PEYGAMBERİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI GÖRÜLÜR. BUNLAR?
C.   Birisi Hz. İbrahim diğeri ise Hz. İsmail’dir.

S.   HZ. İBRAHİM HAKKINDA BİLGİ?
C.   Hz. İbrahim Hz. Nuh’un torunlarındandır. Azer’in oğludur. Putlara ve gök cisimlerine tapmaya karsı çıktığı için zamanının Nemrutu olan I. Sargon (yaklaşık MÖ 2350) tarafından ateşe atılmakla cezalandırılmıştır. 86 yaşlarında iken karısının cariyesi Hacer’den oğlu İsmail, 100 yaşlarında da karısı Sara’dan İshak doğdu. Kur’an’da Hz. İbrahim’in Yahudi veya Hıristiyan olmadığı belirtilir (Bakara: 132; Al-i İmran: 67) Güneş, ay, yıldız gibi varlıkların tanrılaştırılmasını, Allah’a çocuk isnadını ve putlarla temsillerini reddettiği vurgulanır (Bakara: 126, 128, 131; Enam: 74-78, 81; İbrahim: 35; Tekvin, XII/7). Bununla birlikte o, namaz kılmış (İbrahim: 40), yoksulları doyurmuş, insanlara iyilik etmiş, (Nisa: 125; Enbiya: 73), sünnet olmayı kendi ailesine ve inananlara emretmiştir (Tekvin XVII/10-14).

S.   HZ. İSMAİL HAKKINDA BİLGİ?
C.   Hz. İbrahim’in karısı Sara’nın cariyesi Mısır asıllı Hacer’den doğmuştur. Babası Hz. İbrahim’in Filistin bölgesine geri döndüğünde Mekke’de kalan Hz. İsmail, çevredeki göçebelerden Cürhüm kabilesinden bir kızla evlenir. Annesi Hacer burada vefat eder. Hz. İsmail, Mekke ve çevresinden geçen kervanlara, göçebelere Allah’ın birliğini tebliğ etmiştir. Hz. İsmail 137 yasında vefat ettiğinde (Tekvin: XXV/17) annesi Hz. Hacer’in kabri yanına, yani Kâbe’nin Hıcr’ına defnedilmiştir.

S.   İSLÂM’DAN ÖNCEKİ HİCAZ BÖLGESİ ARAPLARI ARASINDA EN YAYGIN DİNÎ İNANÇ GELENEĞİ?
C.   Hicaz bölgesi Arapları arasında Yahudilik, Hıristiyanlık, Mecusilik, Sabiîlik ve Haniflik gibi farklı inanışlara rastlansa da, en yaygın dinî inanç geleneğinin tanrısal varlıkların çeşitli figürlerle sembolize edildiği çok tanrıcılık ve putperestliktir.

S.   HİCAZ BÖLGESİNDE POLİTEİZMİ (ÇOK TANRICILIK) VE PUTPERESTLİĞİ KİM BAŞLATMIŞTIR?
C.   Miladi üçüncü yılda Mekke ve Kâbe’yi hâkimiyet altına alan Huzaâ kabilesinin liderlerinden Amr b. Luhay, ticaret amacıyla gittiği Şam’dan aldığı Hübel adlı putu ve bazı tanrısal sembolleri Mekke’ye getirerek Kâbe’nin avlusuna dikmiş ve halkı buna tapınmaya davet etmiştir. Böylece Luhay ile Hicaz bölgesinde politeizmi ve putperestliği başlamıştır.

S.   HİCAZ BÖLGESİNDE EN MEŞHUR PUTLAR?
C.   İslâm’ın bölgede ortaya çıktığı dönemde Kâbe’deki put sayısının 360'a ulaştığı bilinmektedir. Bunlar içinde en meşhurları Hübel, İsaf ve Naile, Ved ve Hicaz’da “Allah’ın kızları” sayılan ve Kur’an’da da ismi geçen üç ilahe Lat, Menat ve Uzza ’dır (Necm:19-20).

S.   PUTPEREST ARAPLARIN PUTLARINA KURBAN ETTİKLERİ EN ÖNEMLİ HAYVAN VE HER BİR PUTUN KUTSAL BÖLGESİNE VERİLEN İSİM?
C.   Deve ve Himâ

S.   CAHİLİYE DÖNEMİNİN EN TANINMIŞ TAPINAĞI?
C.   Yemen’in San’a bölgesindeki Riyam tapınağı

S.   ÖLÜ İLE BİRLİKTE YİYECEK VE GİYECEK GİBİ İHTİYAÇ MADDELERİYLE MEZARA KONMASI?
C.   Bilinçaltında ölüm sonrasında ikinci bir hayatın var olduğuna inanıldığını göstermektedir.

S.   GÖK CİSİMLERİNİ TANRILAŞTIRAN KABİLELER?
C.   Gök cisimlerini tanrılaştıran kabileler:
*   Kinane kabilesi: Ay
*   Kays kabilesi: Si’ra yıldızı,
*   Esed kabilesi: Utarid’e (Merkür),
*   Lahm ve Cüzam kabileleri de: Jüpiter’e ibadet ederdi.
S.   KUR’AN ÖNCEKİ KAVİMLERDEN VE ONLARA GÖNDERİLEN VAHİY TECRÜBELERİNDEN, KISSALARDAN NİÇİN BAHSEDER?
C.   Böyle yapmakla Kur’an muhatabını önemsemekte, muhatabına cevap vermekte veya onların peygamberlerinden aktarmalar yapmaktadır. Bu bağlamda Kur’an, Hz. Âdem’den, Hz. Nuh ve Tufan’dan, Ad kavmine Hud (Araf.62-65) ve Semud kavmine Salih peygamberin gönderilmesinden (Araf, 73-76). Hz. İbrahim’den, Hz. Musa ve diğer Yahudi peygamberlerden bahseder ve peygamberlerin kavimleriyle yaptıkları mücadelelerden örnekler verir.

S.   “ALLAH SİZİNLE DİN UĞRUNDA SAVAŞMAYAN VE SİZİ YURTLARINIZDAN ÇIKARMAYANLARA İYİLİK YAPMANIZ VE ADİL DAVRANMANIZI YASAKLAMAZ.” (MÜMTEHİNE: 8) AYETİ HANGİ SEBEPLE NAZİL OLMUŞTUR?
C.   Zikredilen bu ayetin Hz. Ebubekir’in kızı Esma’nın Mekke’de kalan müşrik annesinin, kendisini ziyareti için geldiğinde kabul etmemesi üzerine nazil olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. (Suyuti, Lubabu’l Nukul, 222; Neysaburi, Esbab-ı Nüzul, 349)

   Not: İslâm’a göre dinler “hak” ve “batıl” olarak iki kısımda ele alınmaktadır. Yahudilik ve Hıristiyanlık, esaslarında ve kutsal kitaplarında tahrifat bulunsa da kaynagı itibariyle, ilahi din olarak nitelendirilmektedir.

S.   EHL-İ KİTAP KAVRAMI?
C.   Bu kavram kutsal kitap sahipleri ve yahut kendilerine kitap verilenler anlamına gelmektedir. Kur’an Ehl-i Kitap kavramını vahiy yoluyla nazil olmuş olan Tevrat, Zebur ve İncil gibi kitapları bulunan Yahudi ve Hıristiyanları müşriklerden ayırmak için kullanmıştır, sonraki yıllarda Sabiileri de teşmil etse de tarih boyunca Ehl-i Kitap kavramından Yahudi ve Hıristiyanlar anlaşılmıştır.

S.   KUR’AN’DA YAHUDİLERİN TENKİT EDİLDİĞİ KONULARIN BAŞINDA?
C.   Onların Allah ile yaptıkları ahit gereğince kendilerini Allah’ın seçkin kulları saymaları ve bunun kendilerine imtiyazlar sağladığına inanmalarıdır.

S.   YAHUDİLERİN KUR'AN ‘DA BAHSEDİLEN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
C.   Yahudilerin Kur’an ‘da bahsedilen genel özellikleri(Maide 42, 57, 58, 62):
*   Yeryüzünde bozgunculuk yaparak yeryüzündeki düzeni bozmaları,
*   Yalana kulak vermeleri,
*   Haram yemeleri,
*   Aynı temel değere sahip oldukları Müslümanlarla alay konusunda putperestlerden aşağı kalmamaları,
*   Günah islemeye meyilli olmaları,
*   Haksızlık yapmaya meyilli olmaları,
*   Cimrilikleri

S.   İSLAM İLE DİĞER DİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR?
C.   İslam ile diğer dinler arasındaki farklılıklar:
*   Hıristiyanlar, insanların günahkâr olarak doğduğunu, dünyada ancak keffaret vermek ve azap çekmek için bulunduğunu iddia ederken; İslâm Dini, insanların masum doğduğunu, her çocuğun, Allah’ın sevgili kulu olduğunu, akil baliğ olan insanların kendi yaptığı isten mesul bulunduğunu, doğru yolda kaldıkları müddetçe ahiret nimetlerinden de bol bol faydalanabileceklerini söyler.
*   İslâm’ın cemiyet anlayışı, Hinduizm’in özünü oluşturan toplumu katmanlara ve sınıflara ayırma sekli olan kast sistemi gibi ayrışmalara müsaade etmez. Bütün insanlar yaratılış itibari ile eşittir. Üstünlük sadece takvadadır.
*   İslâm’da ibadetlerin gerçekleştirilmesinde de fert aracısız ibadetini yerine getirir. Hıristiyanlık ve Hinduizm’de görüldüğü şekilde ibadetlerin çoğunun yerine getirilmesi için rahibe ihtiyaç yoktur.
*   İslâm dininde ölüm anında vücudu terk eden ruhun, kemâlat devresini tamamlayıncaya kadar başka bir bedene girdiği görüşü, yâni tenasüh veya reenkarnasyon kabul edilmez.

YUSUFEFE
Thu 5 May 2016, 08:24 am GMT +0200
allah razı olsun