- Ünite 10 Soru-Cevap Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 10 Soru-Cevap Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 28 April 2014, 02:49 pm GMT +0200
Ünite 10

1-Aşağıdakilerden hangisi Dürziyye için kullanılan isimlerden değildir?
a-Hakimiyye      b-el-muvahhidun   c-Diyanetu't-Tevhid      d-Kilaziyye

2-Dürzilikte nebi ve mürseller için geçerli olan ve ''gömlek değiştirme'' anlamına gelen tenasüh inancı için kullanılan terim nedir?
a-Hulül   b-Hicap   c-Tekammus   d-Tenakuz

3-aşağıdakilerden hangisi dürziliğin iman ve amelle ilgili genel esaslarından değildir?
a-Hakim Biemrillah'ın ilah olduğuna inanmak
b-Beş masuma inanmak
c-Eşyanın ilk illeti yaratılışın aslı olan ''emr''i yani Hamza b. Ali'yi bilmek
d-Yedi esası (hisal veya vesaya) bilmek ve gereğini yerine getirmek

4-Dürzilere göre Hakim veya Hamza tarafından görevlendirilen peygamber derecesinde kimselere ne ad verilir?
a-Hudud   b-Ukkal         c-Cuhhal   d-Şerrahun

5-Dürziliğin 3. önemli şahsı ve Hamza'nın en güçlü dailerinden biri olan mezhebe adını verdiren fakat daha sonra dürzilerce mürted sayılan isim kimdir?
a- Aziz-Billah      b-Hasan b. Ammar   c-Muhammed b. ismail( anuş tegin)      d-Muhammed b. numan

6-tarihte ve günümüzde dürzi toplumuna hakim dört büyük aile görülür.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a-şihabiler   b-ma'niler   c-canbolatlar      d-hireliler

7-dürziliğin kurucusu kimdir?
a-Hamza b. Ali   b-Hakim b. Emrillah      c-Neştekin ed-dürzi      d-Anuştekin ed-derezi

8-hangisi günümüzde Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ülke veya bölgelerden biri değildir?
a-lübnan   b-ürdün   c-katana   d-halep

9-dürzilik tarihi hakkında bu mezhebin mensubları tarafından yazılan mevcut en eski eser hangisidir?
a-Tarihu Ürdün                  b-Tarihu Beyrut                 c-Tarihu Lübnan                d-Tarihu Halep

10-dürzilerin kutsal metinleri aşağıdakilerden hangisidir?
a-Resailü’l-Hikme(Hikmetü’ş-şerife)              b-Tarihu Beyrut            c-Kitabu’l-Mecmu          d-Mushaf’I Reş

11-Nusayriliğin kurucusu kimdir?
a-Hakim Biemrillah           b-Muhammed b. cundub             c-ibn Nusayr en-nemiri                    d-Hamdan el Hasibi

12-Nusayrilerce ‘’Şeyhu’d-Din’’lakabı ile anılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a-İbn Nusayr              b-Muhammed b. cundub                   c-Cunbulani                  d-Hasibi


13-Görüşlerinin temelini tamamen batını yorumlara dayanarak Hz. Ali’yi ilahlaştırmak olarak ortaya koyan mezhep hangisidir?
a-Nusayrilik            b-Dürzilik            c-Yezidilik                       d-Vehhabilik

14-Nusayrilikte bab (Selman) tarafından yaratılmış beş EYTAM vardır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a-Hüseyin b. Ali                 b-Mikdad b. el-Esved                    c-Ebu Zerri’l-Gifari              d-Abdullah b. Revaha

15-aşağıdakilerden hangisi Nusayriliğin kollarından değildir?
a-Haydariyye                b-Hakimiyye                         c-Şimaliyye(şemsiyye)                             d-Kilaziyye(kameriyye)

16-Kitabu’l-Mecmu hangi mezhebin kutsal kitabıdır?
a-Dürzilik                                 b-Caferilik                     c-Nusayrilik                                         d-Kadiyanilik
       
17-Nusayrilikteki A.M.S.kimleri temsil eder?
a-Allah –Muhammed-Selman                                                      b-Ali-Mehdi-Selman
c-Allah-Muhammed-Sahabe-I Kiram                                          d-Ali-Muhammed-Selman

18-Yezidilikte birçok dini inanıştan etkilenme vardır.aşağıdaki hangi dinden etkilenilmemiştir?
a-Budizm               b-Zerdüştlük                      c-hıristiyanlık                         d-İslamiyet

19-Adi b. musafir’e isnad olunan ve Yezidilğin kutsal kitapları addedilen kitaplar hangileridir?
a-Kitabu’l-Mecmu                b-Kitabu’l-cilve ve Mushaf-I Reş              c-Resailü’l-Hikme(hikmetü’ş-Şerife)             d-Tarihu Beyrut

CEVAPLAR:1-D  2-C  3-B  4-A  5-C  6-D  7-A  8-B  9-B  10-A  11-C  12-D  13-A  14-A  15-B  16-C  17-D  18-A  19-B   


yagmur_7-c
Mon 28 April 2014, 04:31 pm GMT +0200
Selamunaleykum ;
Allah razı olsun hocam sizden çok güzel ve değerli sorular bunlar.Mevlam utandırmasın...