- Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri

Adsense kodları


Ünite 1 Soru-Cevap Ders Özetleri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Wed 10 April 2013, 05:11 pm GMT +0200
ÜNİTE 1

S:mezhep nedir?
C:gidilen yol,tutulan yol,benimsenen görüş anlamlarına gelen arapça bir kelimedir.”zümreleşme” anlamında kullananlarda olmuştur

S:İslam tarihinde mezhep kelimesinin genel anlamı nedir?
C:fırka(ç):fırak tır. Veya nihle-nihal dir. .” Ancak islam dünyasında bu günde varlığını sürdüren belli başlı “siyasi ve itikadi düşünce okulları “kastedilmektedir.

S:”islam mezhepleri tarihi “ nin zaman içindeki kullanılış şekilleri nelerdir?
C:-mezahib-ül islamiyye
fırak-ul islamiyye
tarih-ul mezahib-il islamiyye
tarih-ul fırak-ıl islamiyye şeklinde anlam bakımından doğru bir ifade ile kullanımları vardır

S:mezhepler tarihinin doğuş sebebi nedir?
C: Hz. Peygamber sav den sonra meydana gelen toplumsal değişim sonucunda ,dini-siyasi gayelerle vücut bulmuş İslam düşünce ekollerini incelemek üzere doğan bir ilimdir

S:islam ,İslamiyet ve Müslümanlık terimleri arasındaki farkı açıklayınız?
C:İslam:sav tarafından tebliğ edilen K.KERİM den ibaret olan davetin ,mesajın adıdır.islam bu anlamda KUR’AN-I KERİM demektir
Müslümanlık:Kitap ve sünetin Müslümanlar tarafından yaşanan biçimine de”Müslümanlık” denir.
İSLAMİYET:KUR’AN IN VE SÜNNETİN hayata geçirilerek yaşanır hale sokulan biçimine de “İslamiyet” denir

S:islam tek olmasına karşın neden bir çok Müslümanlık vardır?
-Kur’an tek olmasına karşın; onu anlayıp yasayan ve yorumlanan çok farklı milletler tarafından siyasi,sos,kültürel ,coğrafi bakımdan farklı anlayışlar vardır..

S:din ile mezhep neden özdeş değildir?
C:din tektir.. mezhepler ise siyasi,toplumsal vb etkilerle doğmuş islami düşünce ekolleridir.. yorumlarıda diyebiliriz

S:isl düşüncesinin tarih boyunca gösterdiği en verimli gelişmeler ne zamandır?
C:---mezheplerin doğuş dönemleridir.

S:ilk alimlerin isl mez tarihi ne verdikleri ismler nedir?
C:--makalat—ilmül-makalat---ilmü makalat-il fırak---MAKALAT..Bu eserleri ortaya koyanlara da “ashab’ul makalat” deniyordu.

S:Kaynaklar tarafından eserleri bize kadar ulaşmayan ilk makalat sahipleri:
C:---kitabul makalat:el-yeman b rebab.(haricilerin meşhur musannıflarındandır.salebiyey denir
----makale-amir el Hanefi Necdet b uveymir (havarıc necdiyey fırkasının reisidir)
----makale- muhammed b el keysam –kerramiyedendir
-----kitabul-makalat-el-belhi
---makalat-el-kerabisi
Kitabul-makalat-şeddat zurkan
--kitabul makalat-harun el-varrak ın
Not: makalat sahiplerinin hemen hepsi ehli sünnet fırkasının dışındadırlar

S:makalat sahiplerine cevap mahiyetinde yazılan önemli ilk iki eser hangileridir?
--ebul-hasen el-eşari:-makalatul islamıyyın ve hılaful musalliin
---cümelül makalat
2. olarak maturudi:-kitabul makalat yazarak bu konularda kitap yazmıştır

S:hicri 3. Asırdan itibaren mezhepler hakkında bilgi veren kitaplara
----“el milel ven-nihal “ adı verilmeye başlanmıştır

S:zamanımıza ulaşabilen mezh tarihiyle alakalı ilk eser hangisisdir?
C:---en –naşi ekber(kitabu fihi ususlin-nihaal elleti ihtelefe fihi ehlüs-sallat” adlı eseridir
S:nevbahti ve kummi nin özellikleri nedir?
--ikiside şii müellif olup;kummi nevbahtinin eserine cok yakın eser vermiştir
--- kitabu fırakış-şia –(nevbahti)///kitabul makalt vel-fırak-(kummi)

S: bu konuda 5. Hicri y yılın ilk sünni yazar ı kimdir?
El-bagdadi’dir eserleri:
--kitabul iman ve ususluhu/kıt milel ven –nihal//kıtabul fark beynel fırak beyanul fırkatın necati naciyeti minhum)….şehristani eserini tarafsız olarak yazmıştır el-bagdadi eserini rediye olarak yazmıştır

S:mezheplerin çıkışını etkileyen dini sosyal sebepler;
---yahudi,Hristiyan ve putperestlerin varlığı..müşriklerin sert tepkileri..zamanla hz peyg sav in vefatından sonra bu grupların islamı bölmek için gizli ve yoğun faaliyete girmeleri neticesi Müslümanlar içindeki çıkar kavgaları,siyasi hırslar vb sebepler sayılabilir

S:ususlud-din in esasları nelerdir?
C:-----1-tevhid 2-nübüvevt(peygambeler,melekler ve kitaplara iman) 3- mead (ahirete iman) dır.

S:muhkem –müteşabih ayetler
Al-i imran 7 de ifade edilmiştir.muhkem:kesin anlamalı olan ayetler/müteşabih:çeşitli anlamlı olan ayetlerdir
Müteşeabih ayetleri açıklayabilmek için te’vile ihtiyaç vardır.

S:en eski yazılı mezhepler tarihi kaynağı
---usul-in nihal dir

S:isl mez tarihinin ilk yazılı eserlerine ne ad verilir?
----makale

S:mezhepler tarihi acısından Müslümanlık ne demektir?
---kitap ve sünnetin Müslümanlar tarafından yaşanan biçimine denir,