- Tarafların Karşılıklı Rıza İle Akde Son Vermesi

Adsense kodları


Tarafların Karşılıklı Rıza İle Akde Son Vermesi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Thu 12 July 2012, 12:29 pm GMT +0200
B)   Tarafların Karşılıklı Rıza İle Akde Son Vermesi:


İş akdinin süresi dolmadan veya iş yapılmadan önce akdin tarafların karşılıklı rızasiyle bozulması mümkün­dür. Bu işleme, «ikâle» denir. İkâle yapmak, satım adinde caiz olduğu gibi, iş akdinde de caizdir. Çünkü iş akdi, emeğin bir ücret karşılığında satımından ibarettir.

Hz. Peygamber (s.a.) bir hadisinde şöyle buyurur :


 «Allah, pişman olarak akdi bozmak isteyenin, bu is­teğini kabul eden kimsenin kıyamet gününde tökezleme­sini önleyecektir» [449]

Akdi yapma yetkisi bulunanın, yaptığı akdi bozma yetkisinin de bulunması tabiîdir. Ancak ivazlı akitlerde bunu karşı tarafın rızası ile yapabilir. [450]


[449] Ebu Davud, Buyü':   54; Beyhakî es-Sünenü'1-Kübrâ, c. VI, s. 27; ez-Zeylaî, Nasbu'r-Raye, c. IV, s. 30.

[450] Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 196-197.