- Tabunun Hadisleri Müzakere Etmesi

Adsense kodları


Tabunun Hadisleri Müzakere Etmesi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 11:55 am GMT +0200
VI. Tabunun Hadisleri Müzakere Etmesi


 
1. Atâ der ki: "Câbir'in yanında bulunuyorduk. O da bize hadis aktarırdı. Dışarı çıktığımızda onun aktardığı hadisleri mü­zakere ederdik, Ebu Zübeyr hadisi en iyi ezberleyenimizdi. [163]

2. Leys b. Sa'd anlatıyor: "Bir gece yatsıdan sonra İbni Şihâb abdestli olduğu halde oturup bir hadisi müzakere etmeye başladı. Bu durum şafak sökünceye kadar devam etti." Mervân [da olayı] şöyle anlatır: "İbni Şihâb hadisi müzakere etmeyebaşladı.[164]

3. ismail b. Recâ der ki: "Biz çocukları toplar onlara hadis rivayet ederdik. [165]

4. Ameş anlatıyor:   "İsmail b.   Recâ öğrenim çağındaki {sibyönu'l-kuttâb} çocukları toplar onlara hadis öğreterek, ez­berlediği hadisleri pekiştirmeye çalışırdı. [166]

5. Ebu Nadre der ki: "Biz İmran b. Husayn'ın yanında ha­dis müzakere ederdik. [167]

6. Abdullah b. Şeddâd, Abdurrahman b. Ebi Leylâ'ya şöy­le der: "Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Benim göğsümde ölmüş bulunan birçok hadisi ihya ettin. [168]

7. İsmail b. Ebi Halid der ki: "Şa'bî, Ebu Derdâ, İbrahim ve arkadaşlanmız mescitte bir araya gelip, hadis müzakere eder­lerdi. Hakkında rivayet bulunmayan bir şeyle karşılaştıklarında gözlerini İbrahim'e çevirirlerdi. [169]
[163] İbni Ebi Haysemc, el-İlm, 127; Darimî, 1/149

[164] Darimî, Sünen, 1/148

[165] İbni Ebi Hayseme, el-İlm, 126

[166] Darimî, 1/148

[167] Beyhakî, es-Sünenu'1-Kubrâ, 2/194

[168] Darimî, 1/148; İbni Ebi Hayseme, etilm, 126

[169] er-Razî, 1/144 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 81-82.