- Sünnet Kelimesinin Nas ve Metinlerde Kullanımı

Adsense kodları


Sünnet Kelimesinin Nas ve Metinlerde Kullanımı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 01:06 pm GMT +0200
C. Sünnet Kelimesinin Nas ve Metinlerde Kullanımı


 

1. Arap Şiirinde Sünnet Kelimesi
 

Lebîd, bir şiirinde şöyle der:

Babalarının kendilerine sünnet bıraktığı

bir topluluktandır o.

Nitekim her topluluğun bir sünnen" ve önderi vardır. [72]

Hassan b. Sabit şöyle der:

Fihr'den ve kardeşlerinden gelen önderler

İnsanlara, kendisine uyulacak bir sünnet bıraktılar. [73][72] Şerhu'1-Muallakâti'l-Aşr, 227

[73] Divanu Hassan b. Sabit, Daru'l-Endelüs, Beyrut, 1386, s-304 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 49.