- Şuara Suresinden

Adsense kodları


Şuara Suresinden

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafız_32
Thu 16 September 2010, 03:24 pm GMT +0200
Şuara Suresinden


Meâli


“Şairlerin arkasından ancak sapıklar gider. Görmüyor musun ki; onlar her vadîde dolaşıyorlar. Hem yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yalnız, iman ederek âmâlî salihada bulunanlarla Allah´ı sık sık hatırlayanlar; bir de zulüm gördükten sonra intikam alanlar için söz yoktur. Zulüm edenler ise nasıl bir akıbete uğradıklarını anlayacaklardır.” [76]


TefsîrîBu âyet-i kerime sûre-i Şu´arânın sonundadır. Hakikat, her vadiye dalıp çıkan; yalancılıktan başka serma-yei san´atı olmayan; mevzuu tükendikçe ötekinin, berikinin namusuna hücum eden; herkesin harimi esrarını [77] açmak için dilini maymuncuk gibi kullanan; bir mazmun, bir kâfiye uğrunda bin hakikati, bin hikmeti kurban ediveren; bir nükte hatırı için, hatıra gelmeyecek rezilliğe ağuş açan bu serserilerin etrafında daima bir sürü kopuk dolaşır ki, bunlar o herzevekillerin kustukları hezeyanları nimet kabul eder gibi iddia ederler de gezdikleri yerlere saçıp dururlar!.

İşte gerek bu mahiyetteki şairler, gerek onların yardakçıları, mensup oldukları millet için birer musibettirler. Evet, bunların sayısı, hüsranı içtimainin en sağlam ayarıdır.

Din namına, ahlâk namına, Aıllah korkusu namına kalbinde hiç bir his taşımayan; zulme, haksızlığa karşı ansamimirruh [78] cuşa, huruşa gelmiyen şairler hangi cemaatte mebzul ise, Allah o cemaatin belâsını verecek değil, vermiş demektir!.

Öyle ya, evvelâ bir milletin ruhu, edebiyatında, eş´annda görülür. İçtimaî ruhu yüksek olan bir milletin sinesinde bu gibi sefiller, türese de üreyemez. Saniyen efradı milletin içtimaî seviyesini yükseltmek; bununla beraber, sağlam fikirleri beliğ bir beyanın tesiri sihriyle kalblerde his haline getirmek ancak sairlerin vazifesidir. Bu vazifenin ihmali, milletin çöküşüdür.

İslâm dini şiirin temizini makbul, murdarını medhul görür. Aleyhisselâtü vesselam Efendimiz Hazretleri eshab-ı kiram içindeki şairlerin neşaidini dinledikten başka, devri cahiliyette yetişmiş söz erlerini de şiirlerinin kıymetine göre takdir buyuruyorlardı. Hamasetteki (buluş) mevkü erişilemeyecek kadar yüksek olan Antara, kendilerinin anilgiyap [79] mazhari istihsanı olan bir şairi bahtiyar idi.

Hazreti Ömerin hafızasındaki şiirler biter, tükenir gibi değildi. Hatta Hazreti Ibni Abbas (Hz. Ali derecesinde kudreti ilmiyesi, Ömer kadar mahfuzatı şiiriyesi olan adam görmedim,) derdi.

(întisar) intikam almak manasınadır ki, burada hem hususî, hem umumîdir. Yani şair hücuma, taarruza uğrayan kendi masum şahsiyetinin intikamını alacağı gibi, zulüm gören ebnayı milletini [80] de aeyfi lisaniyle [81] müdafaa edecektir.

(Zülüm edenlerse, nasıl bir âkibete uğradıklarını göreceklerdir) nazmü celili kelâmullahuı [82] en heybetli, en şedid parçalarındandır. Teessüf olunur ki; onu, aslındaki ruhu şiddete dair bir fikir verebilecek surette nakletmek kabil değildir. Hazreti Ebubekir ahid-namesinin sonunda bu âyet-i celileyi irat eylemiştir. Cevdet paşa merhum Kısası Enbiyasında ahtnameyi tercüme etmiştir. [83]

ceren
Wed 19 December 2018, 05:01 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Bizlere rehber olarak gönderilen kur anı kerimin rehberliğinde yaşayan kullardan olalım insallah....

Sevgi.
Thu 20 December 2018, 12:54 am GMT +0200
Aleyküm Selâm. Rabbim bizlere Kur'anı Kerimi kendine rehber edinen kullardan olmayı nasip etsin inşaAllah

Bilal2009
Thu 20 December 2018, 04:40 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Kur an yolundan ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun