- Şeytan Taşlamak

Adsense kodları


Şeytan Taşlamak

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
GizEmLi_yAzaR
Tue 11 December 2007, 02:20 am GMT +0200
Hac görevini yapan her Müslüman için Mina’da “Remy’i Cimar”  adı veri-len şeytan taşlamak; haccın vaciplerindendir.
Mina’da  “Cemre”  adı verilen ve Müzdelife’de toplanan taşlar ile taşlanan üç ayrı yer vardır.

a) Akabe Cemresi: Şeytan taşlama-nın ilk gününde taşlanan ve halk arasın-da “Büyük Şeytan” diye anılan taşlama yeridir.

b) Birinci Cemre: Şeytan taşlama-nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günün-deki taşlamalara oradan başlanan ve halk arasında  “küçük şeytan” diye anılan taşlama yeridir.

c) İkinci Cemre:  Şeytan taşlama-nın, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerin-deki taşlamalarda birinci cemreden sonra taşlanan ve halk arasında “orta şeytan”  diye anılan taşlama yeridir.

ŞEYTAN TAŞLAMANIN RÜKNÜ
Şeytan taşlamanın rüknü Cemre’ye taş atmaktır.

Buna göre içine bırakmakla rükun yerine gelmez.

 

ŞEYTAN TAŞLAMANIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI
1-İmam-ı Âzam’a göre; atılan nes-nenin taş yada toprak cinsinden olması gerekir.

Ağaç, boncuk, altın, gümüş, inci, gübre gibi toprak cinsinden olmayan maddeler şeytan taşlamada kullanıla-maz.

Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheblerine göre atılan nesnenin taş olması gerekir. Çamur, Toprak ve Mâden gibi şeyler ile şeytan taşlamak caiz değildir..

Sünnet olan, atılan taş’ın fiske taşı gibi (nohuttan biraz büyük) olmasıdır.

2-Bütün alimlere göre; her cemre’ye yedi taş atılır ve bu yedi taş, birer birer atılır. Yedi taş birden atılırsa bir atış sayılır.

3-Taş atılırken Cemre’nin içine kasdedilmesi (taş atarken hedef olarak cemre tespit edilmesi) lazımdır.

Bir kişi taş atarken, başka bir kimse taş atanın eline vursa ve o taş cemrenin içine girse atılmış sayılmaz, çünkü kendi atmayı kasdetmediği için kendisi atmış sayılmaz.

İmam-ı Azam’a göre; bir kimsenin attığı taş Cemreye yakın düşerse câizdir, uzak düşerse caiz değildir. Uzaklığın ölçüsü bir ‘zira’ (üç zira bir metredir) dir.

Yine İmam-ı Azam’a göre; atılan taş dairenin yakınına düşerse caizdir.

İmam-ı Şafii, Hanbeli ve Maliki Mezheblerine göre atılan taş, daireye girmesi gerekir. Atılan taş dairenin içine düşer ama sonra kayar ve daireden çıkarsa yine olur. Ama atılan taş, kayan taşların yanına düşerse caiz değildir.

 

ŞEYTAN TAŞLAMANIN SÜNNETLERİ
1-Atan kişi ile Cemre’nin arası en az beş ‘zira’ (üç zira bir metredir) olması.

2-Mevâlât (arka arkaya atmak)

3-Cemrelerin tertibi (ilk önce küçük şeytan, sonra orta şeytan, sonra büyük şeytan) Bu tertip; Hanefi Mezhebinde sünnettir.

Diğer üç imam’a göre bu tertip şarttır. Tertip bozulursa, tekrarlanması lazımdır.

4-Cemrelerin her birine yedi adet taş atmak.

5-Şeytan taşlamada iki cemre arasında  Kur’an’dan bir cüz okuyacak kadar (yaklaşık yirmi dakika) beklemek, bu esnada elleri kıbleye veya yukarıya doğru açıp dua etmek.

6-Her taşta “Bismillâhi Allah-u Ekber” diyerek tekbir getirmek.

ŞEYTAN TAŞLAMANIN VAKTİ
 1-Şeytan taşlamanın vakti dört gündür. Zilhicce’nin O’nuncu günü ve ondan sonraki üç gün olan teşrik günleridir.

a-)Akabe Cemresi’nin vakti: Hanefi mezhebine göre bayram günü fecirden sonra başlar, bir sonraki günün fecrine kadardır. En faziletli vakit güneş doğduktan sonraki vakittir.

Şafii ve Hanbeli Mezhebine göre vakti; bayram günü gece yarısından sonra başlar.

(Bütün âlimlere, göre ifrat ve kıran haccı yapanlar bu cemreye başlarken ilk taşla birlikte telbiyeyi keserler.)

b-)Teşrik günleri üç Cemre’nin atılması; Bayramın ikinci g¼nünde üç cemreye de taş atılır, Zamanı zeval vakti ile ertesi günün fecrine kadardır.

Bayramın üçüncü gününde de tıpkı ikinci günde olduğu gibi her üç cemre aynı sıraya göre ve aynı sayıda atılır.

Dört mezhebe görede öğleden önce taşlama yapılmaz. Fakat İmam-ı Azamdan gelen bir rivayette öğleden önce de atmak caizdir. Bunu da bayram gününe kıyas etmiştir.

2-Şeytan taşlama Bayramın üçüncü günü güneşin batması ile biter.

İmam-ı Şâfii ve İmam-ı Malik’e göre ise teşrik günlerinin sonuna kadardır.

3-Her cemre’ye yedi taş atmak vaciptir.yagmur_7-c
Tue 31 December 2013, 04:12 pm GMT +0200
Mina dağında şeytan taşlandığı için önemli bir yer bu yüzden de Mina ismi çok kullanılıyor  Allah şeytan taşlamayı herkese nasip etsin amin...

esratüz zehra 2
Tue 31 December 2013, 04:16 pm GMT +0200
ALLAH Mina'da üç ayrı cemre de tek tek şeytan taşlamayı ve haccımızı tamamı ile yerine getirmeyi bizler enasib eylesin inşALLAH .             

esratüz zehra 2
Tue 31 December 2013, 04:17 pm GMT +0200
ALLAH Mina'da üç ayrı cemre de tek tek şeytan taşlamayı ve haccımızı tamamı ile yerine getirmeyi bizlere de nasib eylesin inşALLAH .             

Emirhan7c
Tue 31 December 2013, 04:37 pm GMT +0200
ALLAH hacca gitmeyi bizlerede nasib etsin.

Hanife 8.D
Tue 31 December 2013, 05:24 pm GMT +0200
İbrahim aleyhisselam, oğlunu kurban etmesi ile imtihan olundu. Bunu Kur'an-ı kerim haber vermektedir. Önce rüyasında bildirilen bu emrin, artık Hak tealanın emri olduğuna şüphesi kalmayınca, hanımı Hacer'in yanına geldi ve; “İsmail'i yıka, temiz elbiselerini giydir, gözlerine sürme çek ve güzel koku sür! Zira bir dostumuzu ziyarete gideceğiz.” dedi. İsmail'e de; “Yanına bıçak ile ip al!” dedi. Oğlu; “Bunları ne yaparız?” diye sordu, o da; “Allah rızası için kurban keseriz.” buyurdu. Yola koyuldular. O sırada şeytan fırsat bilip, ihtiyar kılığında Hacer'in yanına geldi. Ona; “İbrahim aleyhisselam oğlunu nereye götürdü?” dedi. “Bir dostunu ziyarete!” diye cevap verince; “Hayır, boğazlamaya götürdü!” diye karşılık verdi. Hacer; “Baba oğlunu boğazlamaz. Şefkat buna manidir.” dedi. Şeytan; “Öyle zannederim ki, Allah emretmiştir.” dedi. Hacer; “Allahü tealanın emrine elbette uymak lazımdır. O'nun emriyse canu gönülden kabul ederiz.” dedi.

Şeytan yüz bulamayıp ayrıldı. “Halil'e söyleyeyim, belki pişman olur?” dedi. Halbuki şeytanın peygamberlere eli uzanamaz. Böyle iken, İbrahim aleyhisselama; “İsmail'i nereye götürüyorsun?” dedi. O da; “Ziyarete götürüyorum.” buyurdu. “Sen onu kurban etmeye götürüyorsun, bundan vazgeç ki, o rüyayı sana şeytan gösterdi.” dedi. İbrahim aleyhisselam dedi ki: “Ey mel'un! Sen bilmiyor musun, o rüya şeytani değil, rahmani idi.” Bunun üzerine şeytan; “Gönlün, böyle bir oğlunu kesmene müsade ediyor mu?” dedi. İbrahim aleyhisselam; “Ey mel'un! Şunu yakinen bil ki, eğer doğudan batıya kadar hepsi benim evladım olsa ve dost hepsini kurban etmemi emretse, hepsini kendi elimle kurban ederim.” buyurdu. O mel'un, İbrahim'den (aleyhisselam) ümidini kesip, İsmail'in (aleyhisselam) yanına geldi. “Küçüktür, bunu aldatabilirim” diyerek; “Ey İsmail, baban seni nereye götürüyor?” dedi. “Ziyarete götürüyor.” diye cevap verince; “Nasihatımı kabul et ve babanla gitme ki, seni kesmeye götürüyor.” dedi. “Beni niçin öldürecek?” buyurdu. O, Rabbim bana böyle emretti diyor.” dedi. “Eğer Allahü teala emretmişse, bin canım dosta feda olsun!” buyurdu. Çünkü Allahü tealaya dost olanın ölüm endişesi olamaz.

İblis (Şeytan) vesveseye başladı. Dağın içine saklanarak, oradan; “Ey İsmail, şimdi senin kanın akacak. Kabrin benim içimde olacak” diye söylenirdi. İsmail aleyhisselam; “Ey babam! Bu ihtiyar beni rahatsız ediyor, kalbime vesvese vermek istiyor.” dedi. Babası; “Ona taş at, uzaklaşsın! Köpeğe taş atılır.” buyurdu. İsmail aleyhisselam şeytanı taşladı. Bu iş, böylece hacılara da ibadet olarak emir olundu

8/A
Tue 31 December 2013, 06:18 pm GMT +0200
ALLAH sizden razı olsun. Bizleri bu bilgiler ile aydınlattığınız için bu siteyi kuranlar ve kurulmasına vesile olanlar ALLAH sizlerden razı olsun...

ceren
Sun 21 December 2014, 05:11 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.Rabbim bizlere de hacca gitmeyi ,şeytan taşlamayı nasip etsin ....

metin7/c
Sun 21 December 2014, 09:18 pm GMT +0200
Seytan tasladiktan sorna kurban kesimi yapilir bunusa bilin arkadslr

Bilal2009
Wed 5 August 2015, 02:11 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  Taşları atarken hem zahiri hem batini anlamda atmaliyiz.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri düşünerek is yapanlardan eylesin.

ikranur 7d
Wed 5 August 2015, 02:18 am GMT +0200
ve aleykümüsselam ve rahmetullah ve berekatuh.
Hac da şeytan taşlamayı biliyordum ama diğer konuları bilmiyordum. ve taşlarkende her taşta Bismillahi Allah-u Ekber diyerek tekbir getirmeliyiz. Paylaşım için Alah razı olsun.

mevlüde06
Wed 5 August 2015, 09:14 am GMT +0200
Allah razi olsun hocam degerli bilgiler icin.Rabbim cumlemize  bu bilgileri yerinde uygulayabilmeyi nasip eylesin insallah.

RAMAZAN 7/D
Wed 5 August 2015, 11:38 am GMT +0200
Es Selamün Aleyküm . Amin . İnşALLAH o mübarek hac ibadetimizi yerine getiririz .ALLAH (c.c.) razı olsun nasip olurda hacca gidersek bu bilgiler çok işimize yarayacak .

ceren
Mon 18 November 2019, 11:09 am GMT +0200
Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...

Sevgi.
Wed 20 November 2019, 05:11 am GMT +0200
Rabbim bizlere de hacca gitmeyi nasip etsin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim

es-Sabur
Wed 20 November 2019, 05:30 am GMT +0200
Şeytan taşlamakta haccın vazifelerindendir bununda çeşitleri vardır