- Salavatın Fazileti

Adsense kodları


Salavatın Fazileti

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Mon 16 March 2009, 06:33 pm GMT +0200


   Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

   “Şüphesiz Allah ve melekleri, peygamberine salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin; tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab; 56)

   Enes (R.A)'den rivayetle Resululllah (S.A.V) şöyle buyurdu:

   "Cuma gününde bana çok salavat getiriniz. Zira biraz önce Rabbim'den Cebrail (A.S) bana geldi ve Allah'ın şu buyruğunu bildirdi: Yeryüzünde bulunan herhangi bir müslüman, sana bir defa salavat getirirse, ben ve meleklerim ona on salavat getiririz." (Taberani)

   Hüseyin bin Ali (R.A)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

   "Cimri kimse, yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kimsedir." (Nesai, İbn Hıbban, Hakim, Tirmizi)

   Ka'b (R.A)'ın şöyle dediği anlatıldı: Kıyamet günü geldiği zaman, Adem (A.S) bakar ki, Muhammed Ümmeti'nden biri cehenneme götürülüyor. Hemen seslenir: “Ya Muhammed!” Resulullah Efendimiz, şöyle buyurur: “Sesini duydum, ey Ebu'l-Beşer, anlat!”  Şöyle anlatır: “Senin ümmetinden biri cehenneme götürülüyor.” Resulullah Efendimiz (S.A.V) hemen onun ardından gider, yetişir. Şöyle buyurur: "Ey Rabbimin melekleri, hele biraz durun." Melekler şöyle derler: "Ya Muhammed, hakkımızda gelen yüce Allah'ın şu emrini okumadın mı?

   "Onlar, yüce Allah'ın kendilerine verdiği emre karşı gelemezler. Aldıkları emri yerine getirirler." (Tahrim; 6)

   bundan sonra şöyle bir ses gelir: “Muhammed'in emrini dinleyin; itaat edin.” Resulullah Efendimiz (S.A.V) onu Mizan'a getirir; ameli tartılır, ama kötülükleri iyiliklerinden ağır gelir.  Bundan sonra, Resulullah Efendimiz (S.A.V)cebinden bir kağıt çıkarır ki, onda, o kimsenin dünyada iken Resulullah (S.A.V)'a okuduğu salavat vardır. Resulullah Efendimiz ((S.A.V) o kağıt parçasını, onun iyilikleri üzerine koyar; iyilik tarafını ağırlaştırır. Bunu gören o kimse sevinir, şöyle der: “Anam babam sana feda olsun sen kimsin?" Resulullah Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Ben Muhammed (S.A.V)'im.” Hemen o kimse, Resulullah Efendimizin (S.A.V) ayağına kapanır; öper, şöyle der: “Ya Resulallah! O kağıt parçası neydi?” Resulullah Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “O, senin bana dünyada iken okuduğun salavat idi. Ben, onu senin için saklamıştım.” Bunun üzerine, o kimse şöyle der: “Vay benim, Allah katında boşa giderdiğim zamanlara!”  (Kenzü'l-Ahbar adlı eserden alınmıştır.)

      Hz. Ömer (R.A) diyor ki: "Öğrendiğime göre dua yerle gök arasında bir yerde asılı kalır, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'e salat-ü selam getirmedikçe onun hiçbir cümlesi göğe yükselmez." (Tirmizi) İbn-i Abbas (R.A)'dan rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: "Bana salat-ü selam getirmeyi kasden unutan kimse cennetin yolunda yanılır." (İbn Mace, Taberani)

     Ahmed bin Hanbel şu hadisi rivayet eder: "Nebi (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'e bir kez salat getiren kimseye Hak Teala melekleriyle birlikte yetmiş kez salat eder." (Ahmed bin Hanbel)

    Bizim ömrümüz ne kadar çok olsa ve dilimizi de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirmenin fazileti ile döndürsek yine de tam manasıyla onun menfaatini anlatmamız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirenlere Allah-u Zülcelal ve melekler de salavat getirmektedirler. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaatini ve yakınlığını isteyen, Allah'ın ve meleklerin rahmetini (merhametini) talep eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çok salavat getirmelidir.

     Allah-u Zülcelal hepimizi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çokça salavat-ı  şerife getirenlerden eylesin.

    Amin...
 

sumeyye
Thu 4 March 2010, 03:07 pm GMT +0200
Esselamu aleykum ; amin ecmain insaAllah..Selametle..

Gulinur
Mon 7 February 2011, 12:07 pm GMT +0200


      Bizim ömrümüz ne kadar çok olsa ve dilimizi de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirmenin fazileti ile döndürsek yine de tam manasıyla onun menfaatini anlatmamız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirenlere ALLAH-u Zülcelal ve melekler de salavat getirmektedirler. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaatini ve yakınlığını isteyen, ALLAH'ın ve meleklerin rahmetini (merhametini) talep eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çok salavat getirmelidir.

     ALLAH-u Zülcelal hepimizi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çokça salavat-ı  şerife getirenlerden eylesin.

    Amin...
 


    AMİN..AMİN..AMİN..ALLAH razı olsun hocam..

Zeynep7D
Fri 3 January 2014, 02:33 pm GMT +0200
Hz. Muhammed Mustafa (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e yakın olmak, hiç şüphe yok ki ne büyük bir kurtuluştur. Mahşerde Ona yakın olmak demek; Cennete yakın, Cehenneme ise uzak olmaktır.
Salavât-ı şerifeye devam etmek, sadece ahirette değil, dünyada da insanı zor durumdan kurtarıp selamete ulaştırır. Kitaplarda bununla alâkalı pek çok ibretli kıssalar vardır.

mevlüdekalınsaz
Fri 3 January 2014, 02:45 pm GMT +0200
Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"
Rabbim bizleri resulüne çokça salat-ü selam getiren kullarından eylesin ve
inşallah Efendimiz'in şefaatine nail olabilmeyi nasip etsin ...

ayse 6-d
Tue 28 January 2014, 01:11 pm GMT +0200
Bu konu hkkında bir hadis vardır:"Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"

yagmur_7-c
Tue 28 January 2014, 04:33 pm GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;

Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"

Bizim ömrümüz ne kadar çok olsa ve dilimizi de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirmenin fazileti ile döndürsek yine de tam manasıyla onun menfaatini anlatmamız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirenlere ALLAH-u Zülcelal ve melekler de salavat getirmektedirler. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaatini ve yakınlığını isteyen, ALLAH'ın ve meleklerin rahmetini (merhametini) talep eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çok salavat getirmelidir. Peygamber efendimize bol salavatı şerife olsun...  ;) ;) ;D ;D


Mevlüde ablama  ayrıca teşekkür ediyorum.
 B u bilgiler için...

  :) :)

damla6d
Tue 28 January 2014, 04:46 pm GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;

Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"

hafiza aise
Sat 8 February 2014, 02:55 pm GMT +0200
Amin amin amin. Dilimizi gıybet ve boş lafla o kadar kirletiyoruz ki. İstiğfar ve salavatla kalp ve dilimizi temizlemeliyiz. Rabbim Efendimiz a.s'nin şefaatinden mahrum eylemesin.

mevlüdekalınsaz
Sat 8 February 2014, 05:55 pm GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;

Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"

Bizim ömrümüz ne kadar çok olsa ve dilimizi de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirmenin fazileti ile döndürsek yine de tam manasıyla onun menfaatini anlatmamız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirenlere ALLAH-u Zülcelal ve melekler de salavat getirmektedirler. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaatini ve yakınlığını isteyen, ALLAH'ın ve meleklerin rahmetini (merhametini) talep eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çok salavat getirmelidir. Peygamber efendimize bol salavatı şerife olsun...  ;) ;) ;D ;D


Mevlüde ablama  ayrıca teşekkür ediyorum.
 B u bilgiler için...

 :) :)

ALLAH razı olsun kardeşim.Bir şeyler öğrenmene vesile olabilmişsem ne mutlu bana...
Rabbim dilimizden salavatı,kalbimizden aşkı eksik etmesin .Ebedi alemde Efendimiz(s.a.v)in şefaatine mazhar olabilmeyi tüm ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşALLAH.....

Salavat-ı Şerife getirmenin fazileti hakkında bir başka hadisde de şöyle buyrulmaktadır::
 Hz. Peygamber Efendimiz ( s.a.v ) buyurdular ki : Bir gun bana Cenab-i Hakk`in dørt buyuk melegi Cebrail,Mikail,israfil ve Azrail ( a.s ) geldiler.
 Cebrail (a.s ) bana dedi ki : ” Ya Resulallah ! Senin ümmetinden bir kimse sana gunde on defa salavat okursa yarin kiyamet gununde ben onun elinden tutar, sirati kuslar gibi geciririm.”
Mikail ( a.s ) de dedi ki: ” Ben o kula kevser havuzundan kana kana iciririm.”
Israfil ( a.s ) dedi ki :” Ya Resulellah ! O kulun affi icin basimi secdeye koyarim, Allahu Teala onu affetmedikce basimi secdeden kaldirmam.”
Azrail ( a.s ) de: ” Ya Resulellah! Sana gunde on defa salavat edenin ruhunu Peygamberlerin ruhunu kabz eder gibi kabzederim.” dediler.

 Bunun uzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) : ” Bu ne buyuk lutuf ya Rabbi ! Bu ne buyuk ihsan ALLAH`im! ” buyurdular.

 Allahumme salli alaa seyyidinaa muhammedin ve alaa aali seyyidinaa muhammed.
(KAYNAK: SALAVAT-I MUZA'AFAT MÜELLİF; Ahmed İbni Acibe)

cerendemir
Sat 8 February 2014, 06:55 pm GMT +0200
Salatu selam peygamber efendimizin üzerine olsun inşallah.

YA RAHMAN
Thu 10 April 2014, 01:06 pm GMT +0200
ALEYKÜM SELAM;

Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse ALLAH onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse ALLAH onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"

Bizim ömrümüz ne kadar çok olsa ve dilimizi de Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirmenin fazileti ile döndürsek yine de tam manasıyla onun menfaatini anlatmamız mümkün değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in üzerine salavat getirenlere ALLAH-u Zülcelal ve melekler de salavat getirmektedirler. Bundan kendimizi mahrum etmememiz lazımdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in şefaatini ve yakınlığını isteyen, ALLAH'ın ve meleklerin rahmetini (merhametini) talep eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in üzerine çok salavat getirmelidir. Peygamber efendimize bol salavatı şerife olsun...  ;) ;) ;D ;D


Mevlüde ablama  ayrıca teşekkür ediyorum.
 B u bilgiler için...

  :) :)
AMİN KARDEŞİM RABBİM BİZLERİN DE SALAVATLARINI KABUL EDER İNŞALLAH..

AyşeSungur7-B
Wed 4 February 2015, 12:12 am GMT +0200
Bu makale hepimiz için çok yararlı.Çünkü bu makaleyi okumayan insanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e salavat getirmenin ne kadar büyük sevap olduğunu bilmemiş olacaklardı.Bu makaleleri bizimle paylaştığınız için Allah sizden razı olsun.

mustafa8d
Sun 15 March 2015, 10:36 am GMT +0200
allahümmesallialayeyyidina muhammed

[Muhammed]
Tue 30 June 2015, 10:49 am GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve berekatuh.Dilimizi boş kelimeler yerine efendimize salat ve selam getirmek daha hayırlıdır.Rabbim böyle yapmayı nasip eylesin İnşaAllah.Allah razı olsun.

Rüveyha
Tue 30 June 2015, 01:39 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah. Bu mübarek Ramazan ayında salavat-ı şeriflere daha fazla önem vermeli, Efendimize hakkıyla salat ve selam getirmeliyiz İnşaAllah.Mevlam nasip eylesin.Rabbim razı olsun kardeşim.

Bilal2009
Sun 2 August 2015, 06:29 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  Dualarimiza besmelenin ve hamdin ardından Rasûlullah'a( sallallahu aleyhi ve sellem ) salavat getirerek başlamalıyız.  Rabbim ( celle celaluhu ) bunu bizlere nasib eylesin.

HALACAHAN
Thu 21 January 2016, 03:05 pm GMT +0200
Dua etmeden önce Rabbimizin isimleriyle başlayıp Peygamberimize salatu selam getirerek duamızı yaptıgımızda aradakı perde kalkar.. ahirette sefaatıne layık olmak için cokca salavat getırırız insaallah ..

Yağmur Gümüş
Mon 11 April 2016, 02:11 pm GMT +0200
Bismillah...
Efendimize salavat getirmek çok faziletli ve çok sevap olan bir ibadettir. Çok salavat getiren bir insanın öldüğünde yüzü beyaz olur. Rabbim bol bol salavat getirmeyi nasip etsin.
Allah cc. razı olsun.

melda 6D
Mon 11 April 2016, 02:55 pm GMT +0200
Amin amin ecmain Hocam .
Selamün aleyküm . Salavat getirmenin fazileti çoktur. Salavat getirelim Allah c.c meleklerin rahmetinden  Efendimizin şefaatinden mahrum kakmayalım inşallah...

Eda B8
Tue 8 November 2016, 02:01 pm GMT +0200
Herkese Selamun Aleyküm “Şüphesiz Allah ve melekleri, peygamberine salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin; tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab; 56) bunları dıkkate almalıyız hepiniz ALLAH'a emanet olun.................................................................................

Sevgi.
Fri 3 November 2017, 04:06 pm GMT +0200
Peygamberimiz'e Salâvat getirmenin fazileti pek çoktur. Mevlam bizleri herdaim hakkıyla Salâvat getirenlerden eylesin inşaAllah.

Esma korkmaz koü
Mon 21 January 2019, 12:16 am GMT +0200
Her şeyin bir hikmeti vardır ama salavatın hem hikmeti hemde sırrı vardır.. Rabbim dilşmizden düşürmesin inş.

ceren
Sat 7 September 2019, 03:04 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbım bizleri peygamber efendimize salavat getiren onun şefaatine merhametine nail olan kullardan eylesin inşallah....

gulsahkilicaslan
Mon 28 October 2019, 11:58 pm GMT +0200
Çok güzel ve faydalı bir çalışma olmuş selam ve dua ile...

ceren
Sun 5 April 2020, 03:47 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.peygamber efendimize salavat getiren her daim onu anan her daim yolunda sünnetine tabi yaşayan ve rahmetine erişen kullardan olalım inşallah...