- Sahabenin Sünnete Verdiği Önem

Adsense kodları


Sahabenin Sünnete Verdiği Önem

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
sumeyye
Wed 21 September 2011, 11:57 am GMT +0200
III. Sahabenin Sünnete Verdiği Önem Ve Kendi Aralarında Sünneti Müzakere Etmesi

 

Ashab-ı Kiram adeti gereği Peygamber (S.A.V.)'in hadisle­rini tekrarlardı. Bu durum, bazen tek başına bazen de bir grup sahabenin yardımlaşmasıyla gerçekleşirdi.[146]

 
Sahabeden Örnekler
 

1. İbni Büreyde anlatıyor: Muaviye, Hıms'da hamamdan çıkıp, hizmetçisinden elbisesini istedi. Elbisesini giydikten sonra Hıms mescidine gidip, iki rekat namaz kıldı. Namazdan çıkınca mescidde oturan bir grup insan dikkatini çekti. Onlara "sizi bu­rada oturtan nedir?" diye sordu. Onlar şöyle dedi: "Farz namazı kıldık. Vaiz konuşmasını bitirdikten sonra oturup, Allah Rasûlü'nün sünnetini müzakere etmeye başladık-" Bunun üzerine Muaviye şöyle dedi: "Bir gün Allah Rasûlü (S.A.V.) ile birlikte bulunu­yorduk. Allah Rasûlü mescide girdi. Mescidde oturmakta olan bir toplulukla karşılaştı. Onlara neden oturduklarını sorunca on­lar: 'Farz namazı kıldıktan sonra oturup /Mlah'm Kitabı'nı ve Peygamber'in Sünnetfni müzakere etmeye başladık' cevabını verdiler.[147]

2. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der: "Ben geceyi üç bölüme ayırırım: Üçte birinde uyur, üçte birinde kalkıp namaz kılarım. Geri kalan üçte birinde de Allah Rasûlü'nün hadislerini tekrarlarım. [148]

3.  Bir defasında] Ebu Musa el-Eşarî ve Ömer b. Hattab sabaha kadar müzakere yaptılar. [149]

4. Tavus anlatıyor: "Zeyd b. Erkam gelmişti. İbni Abbas ondan, daha önce kendisine naklettiği şeyleri tekrarlamasını ta­lep ediyordu: 'Peygamber (S.A.V.)'e hediye edilen haram bir etten bahsetmiştiniz bu nasıldı? [bir daha anlatır mısınız!]' Zeyd, şöyle dedi: 'Evet, Peygamber (S.A.V.)'e bir av hayvanının bir parçası hediye edilmişti. O da onu geri çevirmiş ve 'Bunu yiye-meyiz zira biz, ihramdayız.' buyurmuştu.[150]

5. Enes b. Malik şöyle der: "Allah Rasûlü'yle birlikte bulu­nuyorduk. Altmış kişi kadar vardık. Peygamber bize hadis îrâd ediyordu. Sonra bir ihtiyaçtan dolayı kalkıp gitti. Biz de o ha­disleri kendi aramızda müzakere ettik. Kalktığımızda onları kal­bimize ekilmiş gibi hissediyoduk. [151]

[146] Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 78.

[147] Hakim, el-Müstedrek, 1/94, Hakim bu hadisin Buharî ve Müslimin aradığı şartlara göre sahih olduğunu belirtir.

[148] Darimî, 1/82; Ayrıca bkz. Hatîb, el-Fakih ue'l-Mutefakkih, 2/128; Hatib, e/-Câmi' H Ahiâki'r-Râuî, s. 181

[149] Hatib, el-Fakih ve'Mutefakkih, 1/132

[150] Ahmed, ei-Musned, 4/374

[151] el-İlma\ 142 Muhammed Salih Ekinci, Hüccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet, Rağbet Yayınları: 78-79.