- Ribâ Sözcüğü ve Anlamı

Adsense kodları


Ribâ Sözcüğü ve Anlamı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Mon 23 July 2012, 04:01 pm GMT +0200
V — Ribâ Sözcüğü, Anlamı Kapalı Olan (Mücmel) Bir Lafız Mıdır?


Mücmel; anlamında birkaç hâl ve hükmü kapsa­mına alan, ancak bir açıklayıcı ile anlaşılabilen kapalı ifade demektir. Kur'an-ı Kerim'de teklifi hükümlerle il­gili ifadelerin çoğu mücmeldir. Namaz, oruç, hac bunlar arasında sayılabilir.

İslâmî bir terim olarak ribâ da, sözlükte kendisi için konulmadığı birçok anlamlarda kullanılır. «Ribâ ancak vadeli alış-verişte söz konusu olur»[146] hadisi de bu­nu gösterir. Çünkü cahiliyye devrinde, altını altınla, gümüşü gümüşle vadeli satmak ribâ olarak bilinmiyordu. Halbuki bu İslâm'da ribâdir.

Ribâ sözcüğünün âyet ve hadislerde tam olarak açık­lanmadığını bazı sahabe ileri gelenleri de belirtmişlerdir.

Hz. Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: «Resulullah (s.a.) üç şeyi açıklasaydı, bence dünyadan ve dünyadakilerden daha değerli olurdu. Bunlar: Kelâle, faiz e devlet başkanlığı (halifelik) dır» [147]

İbn Ömer, Hz. Ömer'in şöyle dediğini nakleder : «Ye­minle söylüyorum ki, bilmiyoruz, belki sîze uygun gel­meyen şeyleri emrediyor, sizin için uygun olan şeyleri de size yasaklıyoruz. Gerçek şu ki, Kur'an'ın en son inen âyeti ribâ âyetidir. Allah Resulü de bize ribâ âyetini açık­lamadan vefat etmiştir. Bu yüzden şüpheli şeyleri bıra­kın, şüpheli olmayan şeyleri yapın» [148]

İbn Hazm (Ö. 456/1063) bu haberi eleştirir ve şöyle der : «Hakkında bu kadar cezalar vadedilen ribâyı, nasıl olur da Hz. Muhammed (s.a.) beyan etmez. Belki Hz. Ömer' e açıklamamış olabilir. Ama başkalarına açıklamış­tır. Nitekim Abdurrazzâk (Ö. 211/826)'ın naklettiği bir haberde Hz. Ömer; biz ribâ korkusuyle helal şeylerin on­da dokuzunu terkettik, demiştir» [149][146] Müslim, Musâkât, H. 102.

[147] İbn Mâce, Perâiz, 5.

[148] İbn Hazm, el-Muhalla, c. IX; s. 519; eş-Şevkâni, Fethu'I-Kadir, c. I, s. 296.

[149] İbn Hazm, a.g.e, c. IX, s. 519.

Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 69-70.


İsra Mirac (Esra)
Mon 29 October 2018, 12:10 am GMT +0200
Hassasiyete bakın hele. Emin olmadığı bir şey için helal olanların ,hükmünü bilemediği  riba kapsamına girer korkusuyla 10 da 9 unu terketmeleri.  Maalesef günümüzde faiz sinsice arttı. Rabbim haketmediğimiz hiç bir lokmayı haram olan hiçbir şeyi boğazımızdan geçirmesin.

Esma Hamuş
Mon 29 October 2018, 12:22 am GMT +0200
Riba korkusuyla helal olanları terketmek takva bu olsa gerek.. Şimdi ki müslümanlar ise helal haram demeden faizle iş yapar oldular.. Rabbim bizleri haram lokmadan muhafaza etsin inşaallah

Sevgi.
Mon 29 October 2018, 12:32 am GMT +0200
Aleyküm selam Riba sözcüğünün anlamı kapalıdır onun için bunun hakkında yorum yapmayalım

Zehra.hunerli
Mon 29 October 2018, 04:01 am GMT +0200
Takva sahibi olmak iste boyle birsey supheli gordugun seylerden sakinmak sirf Allah rizasi icin ...oyleki bu Allah dostlari helal olanlarin bir kismindan bile feragat etmisler..Takva ortusunun gizelligi inceligi onlar bu konuda ne kadar hassas yasamislar Rabbim bizlerede bu hassasiyeti nasip eylesin..ozellikle bu devirde yedigimiz ictigimiz okadar cok supheli sey varken Rabbim bu inceligi bize nasip etsin...

ceren
Mon 29 October 2018, 01:14 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbım razı olsun bilgilerden kardeşim...

Bilal2009
Mon 29 October 2018, 02:16 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun