- Rasulullah'ın Kabrinin Yeri

Adsense kodları


Rasulullah'ın Kabrinin Yeri

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Hadice
Thu 12 May 2011, 01:15 pm GMT +0200
Rasulullah'ın Kabrinin Yeri

1512) Ibn Cureyc şunu anlattı;

Babam bana şöyle haber verdi: Peygamber'in (s.a.v.) ashabı, Pey-gamber'i (s.a.v.) nereye gömeceklerini bilemediler. Sonunda Ebu Bekr şöyle dedi: Ben Rasulullah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini duydum:

"Hiçbir peygambere vefat ettiği yerin dışında kabir kazılmaz." Rasulullah'ın yatağını geri çekip altına kabir kazdılar.[80]

1513) Hz. Aişe şöyle dedi:

Rasulullah'ın (s.a v.) ruhu alınınca, defn konusunda anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Ebu Bekr şöyle dedi: RasululJah'tan (s.a.v.) u-nutmadığım birşey duydum. O şöyle buyurmuştu;

"Allah, bir peygamberin ruhunu, gömülmesini istediği yerden baş­kasında almaz." O'nu, yatağının bulunduğu yere gömün.[81]

1514) Ebu Bekr es-Siddik şöyle dedi: Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu duydum:

"Her peygamber, ruhunun alındığı yerde defnedilir."[82]

1515) Hz. Aİşe şöyle dedi:                                                  ,

Peygamber (s.a.v.) vefat ettiğinde, O'nu nereye defnedeceğiz? de­diler. Ebu Bekr şöyle dedi:

-Vefat ettiği yere, dedi.

1516) Abdurrahman Ibn Said îbn Yerbu' şöyle anlattı:

Rasuluîlah (s.a.v.) vefat ettiğinde kabrinin yerinde anlaşmazlığa düştüler. Birisi: Baki'a gömelim, çünkü Rasuluîlah (s.a.v.) onlar için is ğfarda bulunuyordu; birisi de, Minberinin yanına gömelim, dedi. Birisi: Namaz kıldığı yere. dedi. Ebu Bekr gelip: Bu konuda, haber ve ilim var, dedi. Rasulullah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini duydum:

"Her peygamber ruhunun alındığı yere defnedilir."[83]

1517) Hz. Aişe, Ebu Bekr'e şöyle dedi:

-Rüyamda, üç ayın benim odama düştüğünü gördüm. Ebu Bekr: -Hayır olsun, dedi. Yahya şöyle demiştir:

HalkuvRasulullah (s.a.v.) vefat edince, Aişe'nin odasına defnedil­diğini konuştuklarım duydum. Bunun üzerine Ebu Bekr:

-Bu, senin aylarından biridir, dedi.[84]

1518) Hz. Aişe şöy'e dedi:

Peygamber (s.a.v.) vefat ettiğinde, onu defnetme konusunda an­laşmazlığa düştüler.

- Rasulullah (s.a.v.) nereye gömülecek? dediler. Hz. Ali:

- Yeryüzünde Allah katında içinde Peygamberi'nın (s.a.v.) canının alındığı yerden daha değerlisi yoktur.[85]
 

[80] Bey haki, Delailu'n-Nubuvve, (Son tarafı bu hadistir. Bu tarika işaret otti), Vll/ 2i>9. 260: Suyulı, hasaisu'l-Kubra, II/278 (Suyutî şöyle demiştir: Bunun birçok mevsul ve mursel tarikları vardır). Bakınız; Siretu İbn Hişam, İV/271.

[81] Kaynaklan yukarıdaki dipnotta geçti.

[82] 1513 nolu metnin dipnotuna bakınız.

[83] 1513nolumeınİn dipnotuna bakınız.

[84] Hakim, Mustedrek, IH/60 (Hakim şöyle dedi: Bu, Buhan'yle Müslim'in şartına uygun bir hadistir. Ama onların Sahih'lerhde yoktur); Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, VII/262.

[85] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 641-642.


RAMAZAN 7/D
Fri 9 October 2015, 01:38 pm GMT +0200
Es  Selamun. aleykum . Sahabe Efendilerimiz , Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i nereye defnedecekleri hususunda fikir ayrılığına dusmusler . Fakat Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimiz (s.a.v.)den duyduğu bir söz neticesinde Efendimiz (s.a.v.)'i ruhunun alındığï yere defnedileceğini söyledi ve defnedildi .

ceren
Wed 28 October 2015, 08:37 pm GMT +0200
Aleykümselam.Her peygamber ruhunu teslim ettiği yerde gömülürmüş.Peygamber efendimizde odasında gömülmüştür.Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim...

KübraBolat
Wed 28 October 2015, 08:42 pm GMT +0200
Selamün aleyküm paylaşım için Allah razı olsun

ikranur 7d
Wed 28 October 2015, 08:53 pm GMT +0200
çok güzel bir kıssa. Rabbim razı olsun. paylaşımdan dolayı teşekkür ederim.

Mustafa/Samed
Mon 2 November 2015, 04:00 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Peygamberimizin kabrinin yeri canının alındığı yermiş. Rabbim paylaşım için razı olsun.

Bilal2009
Mon 2 November 2015, 04:11 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Peygamberimiz 'in (sallallahu aleyhi ve sellem ) kabri vefat ettiği yermiş demek ki. Rabbim (celle celalühü) paylaşım için razı olsun.

rabiayldz
Thu 25 February 2016, 02:35 pm GMT +0200
Selamun aleyküm.
Peygamber Efendimiz (s.a.v)'min kabri vefat ettiği yermiş.Bilmediğim bir şeyi daha öğrendim.Allah c.c razı olsun.

ceren
Thu 25 February 2016, 02:39 pm GMT +0200
Aleykumselam.Peygamber efendimiz 632 yilinda mekkede vefat etmistir ve kabride oradadir.Rabbim gidip gormeyi nasip etsin insallah

Sümeyye Şahiner7B
Thu 25 February 2016, 02:41 pm GMT +0200
Esselamu Aleykum ; Bu bilgileri yeni öğreniyorum . Efendimiz (s.a.v.) canının alındığı yere gömülmüştür.Çünkü Peygamberlerin canının alındığı yerden daha değerlisi yoktur.Rabb'im bizileri bilgilendirdiğiniz için sizlerden razı olsun.Rabb'im bizlere Efendimizin (s.a.v.) kabrini ziyaret etmeyi nasip eylesin inşAllah Amin

Yağmur Gümüş 8-B
Thu 25 February 2016, 03:00 pm GMT +0200
Bismillah...
Efendimizin kabri, ruhunu teslim ettiği yerdedir. Bunu da detaylı bir şekilde öğrenmiş oldum. Allah cc. razı olsun.

damla6d
Thu 25 February 2016, 04:24 pm GMT +0200
#Esselamu aleykum..Her peygamber ruhunun alındığı yere gömülür..Rasullullah sav da "Her peygamber ruhunun alındığı yere defnedilir." demiştir..Rabbim razı olsun..#