- Rasulullah'a İtaat Etmenin Gerekli Olduğu

Adsense kodları


Rasulullah'a İtaat Etmenin Gerekli Olduğu

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Hadice
Sat 28 May 2011, 02:33 pm GMT +0200
Rasulullah'a İtaat Etmenin Gerekli Olduğu

Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve Rasulüne itaat edin," [101] Yine: "Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur" bu­yurdu. [102]

574) Urve İbnu'z-Zubeyr şunu anlattı:

Ez-Zubeyr, kendisinin, Bedir'de bulunmuş bir Ensar'hyı -her iki­sinin de hurmalıklarını sulayan Harre su yolu hakkında- Peygamber'e (s.a.v.) şikayet ettiğini anlatırdı. Bu şikayet üzerine Rasûîullah (s.a.v.):

- "Sen sula, sonra komşuna gönder" dedi. Ensarlı zat kızıp:

- Ya Rasulallah! Bu adam halanın oğlu diye mi böyle yapıyorsun? dedi. Bunun üzerine Rasulullah'ın yüzünün rengi değişti ve:

- "Sula! Sonra duvara dönünceye kadar suyu salıverme (hurma a-ğaçlarımn köklerine eriştirmedikçe bırakma)" dedi.

Böylece Peygamber (s.a.v.) ez-Zubeyr'e açık bir hükümle su hak­kını tamamıyla kullanma hakkını vermişti. Peygamber (s.a.v.), bundan önce, hem ez-Zubeyr'e hem de Ensari'ye kolaylık tanıyan bir görüşle ez-Zubeyr'e işarette bulunmuştu. Ama ensari Rasulullah'ı kızdırınca, Rasûîullah (s.a.V.) açık bir hükümle tam hakkını vermiştir. [103]

Urve şöyle der: Ez-Zubeyr, şu ayetin sadece bu konuda nazil oldu­ğunu zannediyorum derdi.

, "Hayır Rafcbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içle­rinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manâsıyla kabullen-medikçe iman etmiş olmazlar." [104]


[101] Nisa Suresi, 59

[102] Nisa Suresi, 80

[103] Buharî, Sahih, 3/154, 146; Müslim, Sahih, kitabu'l-fedail, 129; Ebu Davud, Sü­nen, kitabu'l-akdiye, bab: 31; Tirmizi, Sünen, 1363, 3027; Nesaî, Sünen, kitabu adabi'l-kadai, bab: 18, 26; îbn Mace, Sünen, 2480; Beyhakî, Sünenu'l-Kubra, 6/153; 10/106; imam Ahmed, Musned, 1/165

[104] Nisa Suresi, 65.


RAMAZAN 7/D
Mon 19 October 2015, 02:03 pm GMT +0200
Es Selamün Aleyküm . Efendimiz (s.a.v.) hiçbir zaman ayrım yapmamıştır .
Rabb'im bizleri Kur'an ve sünnet ehli eylesin .
ALLAH cc razı olsun .

Alican 7-B
Mon 19 October 2015, 02:12 pm GMT +0200
Selamun aleyküm
Allah'ın buyurduğu gibi Allah'a ne kadar ithalat ediyorsak Peygamber efendimiz (s.a.v) de o kadar ithalat etmeliyiz

melda 6D
Mon 19 October 2015, 03:44 pm GMT +0200
Selamün aleyküm. Rabbim Kuran - ı Kerimi yaşamayı , Efendimizin sünnetlerine uymayı nasip eylesin. Allah c.c razı olsun.

Kevšer
Tue 27 October 2015, 05:01 am GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm ecmain. Emeklerinize sağlık kardeşim.Vesileniz ile Peygamberimizle ilgili çok güzel bilgiler ediniyoruz elhamdülilah. Rabbim bizleri Peygamberimiz'in yolundan hiç ayırmasın inşaAllah. Amin

Bilal2009
Tue 27 October 2015, 06:22 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın (celle celalühü) elçisi olduğundan zaten Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem ) itaat Allah'a (celle celalühü) itaat olur. Rabbim (celle celalühü) paylaşım için razı olsun.

ceren
Tue 27 October 2015, 04:08 pm GMT +0200
Aleykümselam.Allah peygamber efendimize itaat edip,onun yolunda giden ,sünnetlerine tabi yaşayan ve Rabbimin rızasını kazanan kullardan olalım inşallah....

Mustafa/Samed
Tue 3 November 2015, 01:02 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Peygamberimize itaat etmemiz gerekmektedir. Peygamberimize itaat edersek Allah'a itaat etmiş oluruz. Peygamberimize itaat etmezsek Allah'a itaat etmemiş oluruz. Rabbim bizleri itaatli olanlardan eylesin.

mevlüde06
Tue 3 November 2015, 04:04 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Efendimize itaat Rabbimize itaattie.insallah daimi bunun bilincinde bulunanalardan oluruz.Allah razi olsun

halim
Tue 3 November 2015, 06:09 pm GMT +0200
Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve Rasulüne itaat edin," Yine: "Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur" bu­yurdu.Konunun özeti bu aslında bizler Allahin Resulüne her konuda itaat edersek oda hakkı tavsiye ettiği ve ona göre hükmettigi için burdan allaha itaat etmiş oluyoruz.İnşaallah amel etmek duasiyla