- Peygamberlere İman ve Peygamberlerin Sıfatları

Adsense kodları


Peygamberlere İman ve Peygamberlerin Sıfatları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Mon 16 March 2009, 04:38 pm GMT +0200
Müslümanlığın itikad esaslarından biri de peygamberlik müessesesine ve peygamberlere iman etmektir. Peygamberlere iman etmek, onlar hakkında farz, vacip, müstahil (muhal olan) ve caiz olan şeyleri bilip tasdik etmektir.

   Hz. Peygamber (S.A.V) peygamberlerin en sonuncusu ve en efdalidir. Onun ümmeti diğer peygamberlerin ümmetlerinden hayırlıdır. Hz. Peygamber (S.A.V)’e Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere yüzlerce mucize verilmiştir. Keramette mucize gibi harikuladedir. Kerameti, Allah’ın dilediği salih zatlar gösterir.

   Peygamberler, bütün güzel hasletlerle muttasıf olmakla beraber, en bariz sıfatları beştir:

Doğruluk: Onlar her hususta doğru sözlüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmamıştır. 
Emanet: Onlar gerek peygamberlik konusunda, gerek diğer konularda her türlü güvene sahiptirler. Kendilerinde asla hainlik bulunmaz. 
Fetanet: Onlar son derece yüksek bir anlayışa, tam bir akla üstün bir zekaya sahiptirler. Onlarda gaflet gibi kavramlardan yoksunluk düşünülemez. 
Tebliğ: Onlar emrolundukları hükümleri olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Onlar emrolun-dukları hükümlerden herhangi birini saklamış veya unutmuş olmaları asla düşünülemez.
İsmet: Peygamberlerin gizli ve aşikâr her türlü masiyetten, günahtan ve peygamberlik şerefiyle bağdaşmayacak hareketlerden uzak bulunmalarıdır. İsmet'in, yani nezâhet ve mâsumiyetin zıddı olan, her türlü günah ve âdi davranışlar, peygamberler hakkında muhaldir.
   Peygamberler herkes gibi yer, içer, evlenir, hastalanır ve vefat ederler. Onların başına da musibetlerde kıymet ve mertebelerinin yüksekliği artırmak ve kıymetlerini çoğaltmak içindir. Buna Hz. Peygamber (S.A.V) ’in şu hadis-i şahadet etmektedir:

   “Sizin en çok musibete uğrayanınız peygamberlerdir. Sonra evliyalar, sonra evliyaların derecesine yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlar.” (Taberani)

   Peygamberlere iman etmiş her insan, peygamberleri böyle bildikten sonra, Hz. Peygamber (S.A.V) ’in tebliğ etmiş olduğu zahiri ve batıni emirleri elinden geldiğince tatbik etmeli ve onun sünnetine riayet etmelidir. Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede:

   “Resulün size getirdiği şeyi tutun, nehyettiği şeydende sakının.” (Haşr; 7)

   buyurmuştur.

   Sahabe-i Kiramlar Hz. Peygamber (S.A.V) ’in sünnetini ve mutabaatını yerine getirme de çok titiz idiler. Nitekim Abis b. Rabia’nın anlattığına göre, Hz. Ömer (RbA) Haceru’l-Esved’i öperdi ve şöyle derdi:

   “Ey taş! Ben senin bir taş olduğunu, ne fayda ne de zarar vermeyeceğini muhakkak biliyorum. Şayet Resulullah (S.A.V) ’i seni öperken görmeseydim seni öpmezdim.” (Buhari, Müslim)

     Görüldüğü gibi Sahabe-i Kiramlar, Hz. Peygamber (S.A.V) ’in sünnetini yerine getirmemede ve ona mutabaat yapmada böyle titiz davranıyorlardı. Hz. Peygamber (S.A.V) ’e gösterilecek en büyük edep; onun yoluna uymak ve onun yoluna uyanlara uymak suretiyle onun sünnetine riayet etmektir. Nitekim Hz. Peygamber (S.A.V)  de şöyle buyurmuştur:

   “Bir kimse, ümmetimin bozulduğu zamanlarda sünnetime sarılırsa, yüz şehid sevabı alır.” (Taberani, Beyhaki)

   Hülasa olarak, her mü’min zahiri ve manevi olarak ona mutabaat etmeli ve onun ahlakını elde etmek için büyük gayret sarfetmelidir.  İnsanın nefsi ile arasındaki ilişki, ticari ortaklığa benzer. Nasıl ki ortaklar her işten sonra birbirleriyle hesaplaşır, kar ettiklerinde de birbirlerini daha iyisi için teşvik ederlerse, mü’min de ticaret ortağı gibi her akşam nefsiyle hesaplaşmalıdır. Allah-u Zülcelal’in razı olduğu bu salih ameli yaptığından dolayı ona, haşr, mizan ve sırat köprüsünden başarıyla geçeceğini, Allah-u Zülcelal’in kullarına karşı çok lütufkar olduğunu (Şura; 19) ve cennet ni’metlerini hatırlatıp daha iyisini yapması için teşvik etmelidir. Tevfik verip lütufta bulunduğu içinde Allah-u Zülcelal’e hamd ve şükür etmelidir.

Gulinur
Mon 7 February 2011, 11:53 am GMT +0200
Sahabe-i Kiramlar Hz. Peygamber (S.A.V) �in sünnetini ve mutabaatını yerine getirme de çok titiz idiler. Nitekim Abis b. Rabia�nın anlattığına göre, Hz. Ömer (RbA) Haceru�l-Esved�i öperdi ve şöyle derdi:

   �Ey taş! Ben senin bir taş olduğunu, ne fayda ne de zarar vermeyeceğini muhakkak biliyorum. Şayet Resulullah (S.A.V) �i seni öperken görmeseydim seni öpmezdim.� (Buhari, Müslim)


     Bunun sebebini merak ediyordum..Efendimiz (s.a.v.) bu taşı hangi hikmete binaen öpüyor acaba diye..Yakın bir zamanda Muhammed Hamidullah Hocanın bir kitabı açılmıştı sitede ve orada bir yazı okudum.Bu taş Cenab-ı Hakkın elini temsil eder diyordu..O zaman taşlar yerine oturdu..Elhamdülillah..

     Rabbim razı olsun..Emeği olan tüm kardeşlerden ve hocamızdan..

ayse 6-d
Tue 28 January 2014, 01:18 pm GMT +0200
Peygamberler ahlaki olarak diğer insanlardan daha iyidir.

yagmur_7-c
Tue 28 January 2014, 04:26 pm GMT +0200
Aleyküm selam;
Peygamberler Allah tan gelen vahiyleri alarak insanlara iletenlerdir.
Peygamber efendimiz de bunların en üstünüdür. Çünkü Kuran ı Kerim ona tam olarak gelmiştir.Peygamber efendimize bol bol salavat ve selam olsun.


Peygamberlerin sıfatları şunlardır;

1-Emânet (Güvenilir olmak): Peygamberler her bakımdan güvenilir kişilerdir. Aslâ emanete ihanet  yapmazlar. Herkesin güvenini kazanırlar. Peygamber olmadan önce de böyledirler. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, kendisine peygamberlik bildirilmeden evvel de, “Muhammed’ül-emîn” adı ile tanınıyordu.

2-Sıddk (Doğruluk): Peygamberler, sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Onlar aslâ yalan söylemezler. Ne söylemişlerse hepsi doğrudur. Allahü teâlâdan kullarına ulaştırdıkları her emir ve yasak haktır, doğrudur.

3-Tebliğ (Allah’tan aldıkları mesajı olduğu gibi insanlara bildirmek): Peygamberlerin bildirdikleri emir ve yasakların, güzel ahlâk ile ilgili hükümlerin hepsi, Allah Teâlâ’dan gelen vahiyden ve kendilerine ulaşan haberlerden başkası değildir. İnsanlara bildirdiklerinde, açıkladıklarında hiçbir noksanlık ve fazlalık yoktur. Bir kimsenin hatırı için kendilerinden bir ilâve veya değişiklik yapmazlar.

4-Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hiç zulüm, haksızlık yapmazlar. İnsanlar içinde her hükmü doğru olan peygamberlerdir. Hakemlikte, insanlar arasındaki ihtilâfları çözmekte, en doğru hükmü verirler. Kimsenin hatırı için adâletsizlik yapmazlar.

5-İsmet (Günah işlememek): Peygamberler, küçük ve büyük hiçbir günah işlemezler. Hiçbir kötü huyları yoktur. Beğenilmeyen, insanı küçük düşüren ve insanların nefret ettikleri şeylerden hiçbiri peygamberlerde bulunmaz. Peygamber olmadan önce ve peygamber olduktan sonra da günahsızdırlar.

6-Fetânet: Peygamberler, çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. İnsanlar arasında aşağı olan kimselerden peygamber olmamıştır.

 ;) ;) :)


http://www.ilimrehberi.com/dini-ilimler/hz-muhammed-sav/711-peygamberlerin-sifatlar.html

damla6d
Tue 28 January 2014, 04:53 pm GMT +0200
Aleyküm selam;
Peygamberler ALLAH tan gelen vahiyleri alarak insanlara iletenlerdir.
Peygamber efendimiz de bunların en üstünüdür. Çünkü Kuran ı Kerim ona tam olarak gelmiştir.Peygamber efendimize bol bol salavat ve selam olsun.


Peygamberlerin sıfatları şunlardır;

1-Emânet (Güvenilir olmak): Peygamberler her bakımdan güvenilir kişilerdir. Aslâ emanete ihanet  yapmazlar. Herkesin güvenini kazanırlar. Peygamber olmadan önce de böyledirler. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, kendisine peygamberlik bildirilmeden evvel de, “Muhammed’ül-emîn” adı ile tanınıyordu.

2-Sıddk (Doğruluk): Peygamberler, sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Onlar aslâ yalan söylemezler. Ne söylemişlerse hepsi doğrudur. ALLAHü teâlâdan kullarına ulaştırdıkları her emir ve yasak haktır, doğrudur.

3-Tebliğ (ALLAH’tan aldıkları mesajı olduğu gibi insanlara bildirmek): Peygamberlerin bildirdikleri emir ve yasakların, güzel ahlâk ile ilgili hükümlerin hepsi, ALLAH Teâlâ’dan gelen vahiyden ve kendilerine ulaşan haberlerden başkası değildir. İnsanlara bildirdiklerinde, açıkladıklarında hiçbir noksanlık ve fazlalık yoktur. Bir kimsenin hatırı için kendilerinden bir ilâve veya değişiklik yapmazlar.

4-Adâlet: Peygamberler âdildirler. Hiç zulüm, haksızlık yapmazlar. İnsanlar içinde her hükmü doğru olan peygamberlerdir. Hakemlikte, insanlar arasındaki ihtilâfları çözmekte, en doğru hükmü verirler. Kimsenin hatırı için adâletsizlik yapmazlar.

5-İsmet (Günah işlememek): Peygamberler, küçük ve büyük hiçbir günah işlemezler. Hiçbir kötü huyları yoktur. Beğenilmeyen, insanı küçük düşüren ve insanların nefret ettikleri şeylerden hiçbiri peygamberlerde bulunmaz. Peygamber olmadan önce ve peygamber olduktan sonra da günahsızdırlar.

6-Fetânet: Peygamberler, çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. İnsanlar arasında aşağı olan kimselerden peygamber olmamıştır.

 ;) ;) :)


http://www.ilimrehberi.com/dini-ilimler/hz-muhammed-sav/711-peygamberlerin-sifatlar.html

Bilgiler için teşekkürler ama ben birazcık biliyordum ama yine de yorulmuşsun yazmışsın çok güzel olmuş.
Peygamber efendimize bol bol selam olsun.
  ::) :)

mevlüdekalınsaz
Fri 7 February 2014, 09:19 pm GMT +0200
İnsan okudukça kendinden utanıyor.Efendimiz(s.a.v)in mübarek ashabı Ona ne güzel de tabi olmuşlar...Onun sünnetlerini kendilerine rehber edinmişler...Bizler ise ne O'na tam anlamıyla tabi olabiliyor,ne de sünnetlerini hakkıyla yapabiliyoruz.Belki de yaşantımızda sürekli uygulayabildiğimiz sünnetleri bir elin parmağını bile geçmez...
Rabbim bizleri hakkıyla kendine kul,Efendimiz(s.a.v)e ümmet olanlardan eylesin.
Tarzın ne diye soranlara hiç tereddütsüz -sünnet-i seniyye diyebilmeyi ve yaşamımızın bir parçesı haline getirebilmeyi nsip etsin...

damla6d
Fri 7 February 2014, 10:18 pm GMT +0200
Peygamberler;
1-Hep doğru söylerler,hiç kimse peygamberlerimize  yalancı demezler
2-Güvenilirdirler ,herkes onlara(peygamberlerimize) güvenirler
3-Allah'tan aldıkları vahyi olduğu gibi iletirler,kimse onların vahyi değiştirdiğinde şüphe etmemişlerdir ve Peygamberlerimiz de asla vahyi değiştirmemişlerdir
4-kimseye asla ama asla zulüm ve adaletsizlik yapmazlar,herkes onların adaletli davrandığını bilirler.
5-büyük küçük hiçbir günah işlememişlerdir,herkes onları örnek almıştır.
6-Peygamberler çok akıllı ve anlayışlı insanlardır,insanlar arasında küçük görülmemiş ve görmemiş insanlardır.

cerendemir
Sat 8 February 2014, 01:52 am GMT +0200
Bütün peygamberler Allah'ın birliğini ve beraberliğini sağlamak için gönderilmiştir.Omlar güzel ahlakı temsil eden ter temiz insanlar ve sıfatları sadece Allah'ı gösterirdi.Rabbim de bizden bütün Peygamberlere inanmayı,sevmeyi emretmiştir.Rabbim Peygamber efendimize laik bir ümmet olmayı nasip etsin inşallah.

Derya 7/B
Sun 18 January 2015, 07:15 pm GMT +0200
Allah-u Zülcelal’in kullarına karşı çok lütufkar olduğunu (Şura; 19) ve cennet ni’metlerini hatırlatıp daha iyisini yapması için teşvik etmelidir. Tevfik verip lütufta bulunduğu içinde Allah-u Zülcelal’e hamd ve şükür etmelidir.

mustafa8d
Sun 15 March 2015, 10:37 am GMT +0200
elhamdülillahki müslümanız

mıneozbay
Sat 11 April 2015, 12:29 pm GMT +0200
Peygamberimiz (s.a.v) bizim örneğimizdir eger onun yaptiklarini yaparsak Allah (c.c)bizi seven kullarindan eyler bu yuzden peygamberimizin söylediklerine uymaya calisalim

[Muhammed]
Tue 30 June 2015, 10:59 am GMT +0200
Ve Alleykümselam Ve Rahmetullah Ve berekatuh.Rabbim bizleri efendmizin yolundan ayırmasın.Rabbim bizler islam dini üzerine sabit kılsın.İmanlı ölme şerefine ermeyi nasip eylesin İnşaAllah.

besiye7A
Tue 30 June 2015, 12:40 pm GMT +0200
Rabbim  bizleri  seven kullarından eylesin inşallah paylaşım için  tesekkurler allah
razı olsun
elhamdurillahki  Müslümanız    ....
Rabbim peygamber Efendimize laik kullarından olmamız dileğiyle inşallah kabil  eder.....

Bilal2009
Sun 2 August 2015, 06:35 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  Bizler Peygamberimizin( sallallahu aleyhi ve sellem ) sunnetine sıkı sıkı sarilmaliyiz. Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri hayasizliklardan muhafaza eylesin.

selinay 7b
Tue 8 September 2015, 10:55 am GMT +0200
selamun aleykum

Peygamberlerde Bulunan Ortak Özellikler;
1. Sıdk: doğruluk demektir.Peygamberler insanların en dogru olanlarıdır.Asla yalan soylemezler.
2. Emanet:Güvenilir olmak demektir.Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir.
3.Fetanet:Akıllı ve zeki olmak demektir.Peygamberler insanların en akıllıları ve en zekileridir.
4.İsmet:Günah işlememek demektir.Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekılde  günah işlemezler.
5.Tebliğ:Bildirmek demektir.Peygamberler Allah'tan (c.c)aldıkları dini hukumleri olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan insanlara bildirmişlerdir.
6. Erkek olmak: Erkek olmak peygamberlik için aranan bir özelliktir.Bu sebeple Allah Teala , kadınlardan peygamber gondermemiştir.

Allah razı olsun.

HALACAHAN
Thu 21 January 2016, 03:18 pm GMT +0200
“Bir kimse, ümmetimin bozulduğu zamanlarda sünnetime sarılırsa, yüz şehid sevabı alır.” Ahir zamanda dört biryanımız günahlarla çevrili iken Efendimizin sünnetlerini uygulamakla sevaplarımız katlanarak yazılıyor.. Ki sünneti seniyeleri uygulamakı külfetli olan durumlar değilken nefsım adına soyleyim çogu zaman erteleyebiliyorum .. Ancak yukardakı hadısı serif şu zamanda  sevap kazanmanın ne kadar kolay oldugunu acıkca belirtiyor.. Rabbim insaallah sünnetleri uygulayıp bu dunyada da ahırettede saadete eren kullarından oluruz

Sun 10 April 2016, 07:52 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah..Son cümleler gerçekten çok önemli.Müslüma kişinaynı tüccar gibi olmalı.Tüccar nasıl her akşam kârını zararını hesaplıyorsa mümin kişide bu şekil de kârını zararını düşünmeli kendini hesaba çekmeli İnşaAllah.Mevlam bizlere hakkıyla yapmayı nasip eylesin İnşaAllah

Zehra_8/C
Sun 10 April 2016, 08:09 pm GMT +0200
Aleykumselam
Rabbim inşallah bizlere peygamber efendimize layık bir ümmet olmayı nasıl eder.
Rabbim paylaşım için Razı olsun.

Esma korkmaz koü
Sat 26 January 2019, 11:49 pm GMT +0200
peygamberler bizler için önder ve örnektirler.sözleri davranışları ve ahlakı ile..sıfatlarıyla da daha iyi anlayıp tanımamıza vesile oluyor.örnek alabilmeyi nasip etsin inş.

Sevgi.
Sun 27 January 2019, 12:56 am GMT +0200
Peygamber Efendimiz bizlere her yönüyle mükemmel örnektir.  Rabbim bizlere hakkıyla hayatını örnek almayı nasip etsin inşaAllah... Amiin

ceren
Sat 7 September 2019, 03:00 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbım bizleri peygamberlere inanan iman eden ve onların rehberliğinde yaşayan kullardan olalım inşallah...

gulsahkilicaslan
Mon 28 October 2019, 11:58 pm GMT +0200
Çok güzel ve faydalı bir çalışma olmuş selam ve dua ile...

ceren
Sun 5 April 2020, 03:48 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.rabbim bizleri peygamberlerin yolunda yolun da onlara tabi yaşayan ve kurtuluşa erişen kullardan eylesin inşallah...