- Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek

Adsense kodları


Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
fakir
Mon 16 March 2009, 04:42 pm GMT +0200


   Buhari, Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi, Enes bin Malik (R.A)’den şöyle rivayet etmişlerdir: Hz. Peygamber(S.A.V) buyuruyor ki:

   “Beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez.” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi)

   Yine Enes bin Malik (R.A)’den rivayet edilmiştir:

   “Kim beni görürse, uyanıkken beni görmüş gibidir.” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, İbn Mace)

   Hz. Peygamber (S.A.V)’i rüyada görmenin bir çok yolu vardır. Hz. Peygamber (S.A.V) rüyada görmek, kişinin derecesine göre değişir. Mesela sadık, salih olan kimseler Hz. Peygamber (S.A.V)’i daha daha nurani görür. Bazılarına da derece derece daha aşağı şekilde görünür. Hatta Hz. Peygamber (S.A.V)’de bir noksanlık görünürse, gören kimsenin noksanlığına delalet eder.

   Çünkü Yusuf Nebhani (K.S.) şöyle demiştir: “Bir sefer Hz. Peygamber (S.A.V)’i rüyada görmek için Allah-u Zülcelal’e dua ettim ve o niyetle İhlas Suresi'ni üç bin sefer okudum. Hz. Peygamber (S.A.V)’i çok azim bir surette gördüm. O kadar azim gördüm ki, onu ne  şekilde gördüğümü anlatamam.” Şimdi Hz. Peygamber (S.A.V) görmek isteyen kimseler, Hz. Peygamber (S.A.V)’e mutabaat yapmalı, Allah-u Zülcelal’e karşı sadık olmalı, niyetinde halis olmalıdır. Çünkü bu gibi şeyler Hz. Peygamber (S.A.V)’i görmeye sebep olmaktadır.

   Bazı evliyalar yazmış oldukları kitaplarda Hz. Peygamber (S.A.V)’i görmeye sebep olan amelleri belirtmişlerdir. Burada bu amellerden bir kaç çeşit yazacağız inşallah...

Hadaiku’l-İhbar ve Abdulkadir-i Geylani’nin Gunye isimli kitabında şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre (R.A) Hz. Peygamber (S.A.V)’den şöyle rivayet ediyor: “Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: “Allahümme salli ala muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi”  derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür. Beni gören kimse de cennete layık olur. Önceki ve sonraki günahları affolunur.” Bu güzel olan sıga Tezkiretü’l-Mustafa kitabında da yazılmış ve tecrübe edildiği söylenmiştir.
Ebu Abbas  şöyle demiştir: “Kim şu sıganın üzerinde gece ve gündüz beşyüz sefer söylemeye devam ederse, Hz. Peygamber (S.A.V)’i hayatta görmeden ölmez: “Allahümme ala seyyidine muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n-nebiyyü’l ümmiyyi” Şeyh Yusuf Nebhani de bu sıgayı Saadet-i Dareyn kitabında söylemiş ve: “...Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem” cümlesini ilave etmiştir. Yusuf Nebhani’ye göre; bunu yapmak Hz. Peygamber (S.A.V)’i uyanık iken görmeye faydalıdır. Rüyada görmeye ise daha daha faydalıdır.” (Saadet-i Dareyn; 488)
Ebu’l-Musa el-Medeni’nin İbn-i Abbas (R.A)’dan  rivayet ettiğine göre,  Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir mü’min cuma gecesinde iki rekat namaz kılarsa her rekatında fatihadan sonra 25 sefer ihlas suresini okursa, sonra bin sefer: “Sallallahu ala muhammedin nebiyyün ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni görecektir. Kim beni görürse de Allah onu affeder.”
Mekke-i Mekerreme’nin eski müftüsü Seyyid Ahmed Dahlan kendi yazmış olduğu mecmuasında şöyle demiştir: “Bazı ariflerin söylediğine göre, kim cuma gecesinde şu sıganın üzerinde devam ederse, bir sefer okusa bile Hz. Peygamber (S.A.V)’in ruhundan ona bir keşif olur. Ölüm zamanında, kabir zamanında Hz. Peygamber (S.A.V)’i görür. Okunacak sıga şudur: “Allahümme Salli ala seyyidine muhammedin nebbiyyül ümmiyyül habibül âle’l gader el-Azim el-Ceh ve ala alihi ve sahbihi ve sellem”

Bazı arifler: “Bu sıgayı her gece de yüz sefer okumak daha layıktır.” demişlerdir.
Ariflerden bir zat şöyle anlatmıştır: “Ben Seyyid Fadıl Habib Ebu Bekir ibn-i Ali Meşhur ile bir cuma gecesinde beraberdim. Ben ona dedim ki: “Bana bişey öğret ki ben onunla Hz. Peygamber (S.A.V)’i göreyim.” Bana dedi ki: “Ben de senin sorduğun gibi babama sordum. bana dedi ki bu mübarek sıgayı oku sen onu görürsün. bu tecrübe edilmiştir. Okunacak salavatta şudur: “Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin Nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem”  Bende bunu okudum tecrübe ettim ve Hz. Peygamber (S.A.V)’i gördüm.
Abdullah bin Hadil Hedar’ın İcazet ve Mukatebet isimli kitabının sekizinci sayfasında şöyle denmiştir: “Allahümme Salli ve Sellem ala seyyidine muhammedin ed-Dürrü’l-Ezher ve’l-Yegutu’l-Ahmer ve Nurullahi’l-Ezher ve sırrullahü’l-Ekber” Kim bunu on beş sefer okursa, sonra beş sefer euzü, sonra beş sefer besmele, daha sonra da:“Allahümme bihakki seyyidine muhammedin  ve ala alihi seyyidine muhammedin  erina veche seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem halen ve mealen yekzaten ve ma namen” derse, o Hz. Peygamber (S.A.V)’i görür.”

   Yine aynı zatın aynı kitabında onbirinci sayfada belirtildiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) görmenin bir yolu da şudur: “İlk önce abdest alınır, yatağa girmeden önce Hz. Peygamber (S.A.V)’i görme niyetiyle iki rekat namaz   kılınır ve  seksen sefer şu salavat  getirilir: “Allahümme Salli ala seyyidine muhammedin nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem” Bundan sonra seksen seferde kevser suresini okunur.
Ebu’l-Kasım Sebki Dürrü’l-Menzam kitabında şöyle rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber  (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Kim “Allahümme salli ala ruhi seyyidine muhammedin fi’lErvah ve ala cesedihi fi’lEcsad ala gabrihi fi’l-Gubur” derse o beni rüyasında görür. Kim beni görürse o beni kıyamette de görür. Kim beni kıyamette görürse ben ona şefaatçı olurum. Ben kime şefaatçı olursam o benim havzımdan içer ve onun cesedini Allah ateşten muhafaza eder. (Saadet-i Dareyn: 484)
   Kitaplarda belirtildiğine göre, yüz otuz dört çeşide kadar Hz. Peygamber (S.A.V)’in görme için yollar vardır. Fakat biz bu kadarıyla iktifa  ediyoruz. Allah-u Zülcelal, Hz. Peygamber (S.A.V)’e hakiki ümmet olmayı hepimize nasip etsin İnşaallahu Teala...
 

Gulinur
Mon 7 February 2011, 12:12 pm GMT +0200
Ebu�l-Kasım Sebki Dürrü�l-Menzam kitabında şöyle rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber  (S.A.V) şöyle buyurmuştur: �Kim �ALLAHümme salli ala ruhi seyyidine muhammedin fi�lErvah ve ala cesedihi fi�lEcsad ala gabrihi fi�l-Gubur� derse o beni rüyasında görür. Kim beni görürse o beni kıyamette de görür. Kim beni kıyamette görürse ben ona şefaatçı olurum. Ben kime şefaatçı olursam o benim havzımdan içer ve onun cesedini ALLAH ateşten muhafaza eder. (Saadet-i Dareyn: 484)

      Allah razı olsun hocam..Rabbim hizmetinizi daim etsin,inşaallah..

Zeynep7D
Sat 4 January 2014, 12:17 am GMT +0200
Aslında burada önemli olan niyet kimi 100 tane fatiha okur peygamberimizi rüyasında göremez. Kimi 5 tane okur peygamberimizi rüyasında görür. İnşallah bende görürüm . İnşallah isteyen bütün her Müslüman görür..

admin
Sat 4 January 2014, 12:18 am GMT +0200
Aslında burada önemli olan niyet kimi 100 tane fatiha okur peygamberimizi rüyasında göremez. Kimi 5 tane okur peygamberimizi rüyasında görür. İnşALLAH bende görürüm . İnşALLAH isteyen bütün her Müslüman görür..

amin inşallah evlad ecmain inşallah

Rüveyha
Sat 4 January 2014, 12:21 am GMT +0200
Rabbim efendimizi bir kere de olsa dünya gözüyle görenlerden eylesin..Sünneti seniyeye uyarak , ona karşı muhabbetimizi göstermeliyiz inşaAllah.

Emirhan7c
Sat 4 January 2014, 12:25 am GMT +0200
İnşallah HZ. MUHAMMED (S.A.V)'i rüyamızda görmeyi ALLAH bizlerede nasip eder.

mevlüdekalınsaz
Sat 4 January 2014, 12:33 am GMT +0200
Rabbim ölmeden evvel inşallah Peygamber Efendimiz(s.a.v)i bir kere de olsa
görmeyi cümlemize nasip eder inşallah.

ayse 6-d
Wed 29 January 2014, 06:39 pm GMT +0200
Eğer bunları yaparsak cennete layık oluruz.Allah bize Peygamberimizi görmeyi nasip etsin.

yagmur_7-c
Wed 29 January 2014, 06:45 pm GMT +0200
Aleyküm selam herkese;
İnşALLAH isteyen bütün her Müslüman görür.. Gerçekten imanlı bir insanın bile göremeyeceği istisnası var.Allah herkese güzeller güzelini görmeyi nasip etsin. :)

Burcu7
Sat 24 May 2014, 08:09 pm GMT +0200
En büyük şey dünya gözüyle görmek her temiz kalplerle yapılan dua kabul olunur ALLAH kabul etsin.

-merve-7d-
Sat 24 May 2014, 08:50 pm GMT +0200
inşallah o mübarek insanı bizlerde görürüz.Ne surette olursa olsun bence onu görmek bile hayattaki en güzel şeydir inşallah bizlerede nasip olur.

[Muhammed]
Sat 6 September 2014, 04:02 pm GMT +0200
ve aleukümselam...Rabim bizlere peygamberimizn yüzünü 1 kere bile olsa görmeyi nasip etsin u herkese nasip olmaz ama onun o mübarek yüzünü,kokusunu,güzelliğini görmeyi nasip etsin...

MEHMET/8/A/ENES
Sat 6 September 2014, 05:54 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh,  Amin Ecmain. İnşaAllah cümlemizde Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görürüz.

ceren
Sat 11 July 2015, 03:05 pm GMT +0200
Aleykümselam.Bir kere bile olsa peygamber efendimizi rüyasında gören ,Rabbimin af edeceği kullardan olalım inşallah....

ykpcn
Sat 11 July 2015, 03:12 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v)'i rüyada görmek çok güzel olmalı.İnşallah bizler de peygamberimizi rüyada görme şerefine nail olabiliriz.Allah razı olsun paylaşımdan dolayı.

damla6d
Sat 11 July 2015, 03:20 pm GMT +0200
Benim bir yakınım görmüştü.Allah hepimize Hz. Muhammed'i görmeyi nasip etsin inşAllah..Orada da yazıldığı gibi insanın derecesine göredir.Allah her müslümana Hz.Muhammed sav'i görmeyi nasip etsin.

Aminnnn.....

RAMAZAN 7/D
Sat 11 July 2015, 04:57 pm GMT +0200
Ve Aleykümüs Selam . İnşALLAH samimiet ve teslimiyet içerisinde bu yolları deneriz . Belki Efendimiz (S.A.V.) teşrif eder de rüyamıza gelir . ALLAH (c.c.)'nun habibim diyerek sevdiği Resulü görmeyi çok istiyorum . RAbb'im nasip eder inşALLAH.

selinay 7b
Mon 7 December 2015, 06:20 pm GMT +0200
selamun aleykum
bazı insanlar Efendimizi rüyasında görmek için bir sürü sure okur. Ama burada amac sure okumak degil . Önemli olan niyetimizdir. Allah inşallah bütün müslümanların Efendimizi rüyalarında görmeyi nasip eder. Amin
Allah razı olsun

Rüveyha
Mon 11 April 2016, 06:23 am GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah kardeşlerim..Efendimizi görmek için Mübarekler çok güzel tavsiyeler vermiş.İnşaAllah bizler de uygulayıp Efendimizi görme şerefine nail oluruz.Rabbim razı olsun

✿ Sevgi ✿
Mon 11 April 2016, 12:42 pm GMT +0200
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Mevlam hepimize de rüyada bir kere olsun Peygamberimiz'i  görebilmeyi nasip eylesin inşaAllah. Amiin
 Bu güzel paylaşım için Allah Razı olsun..

Esma korkmaz koü
Sat 26 January 2019, 11:45 pm GMT +0200
rabbim bizlere de cemalini görmeyi hak edecek haller nasip etsin inş.dua ile

ceren
Sat 7 September 2019, 03:01 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm. Rabbım bizleri peygamber efendimizin yolunda giden onu ruyasında gören ve şefaatine nail ola  kullardan eylesin inşallah...

gulsahkilicaslan
Mon 28 October 2019, 11:58 pm GMT +0200
Çok güzel ve faydalı bir çalışma olmuş selam ve dua ile...

es-Sabur
Wed 30 October 2019, 05:30 am GMT +0200
Efendimizi rüyada görmek çok güzel bir şeydir onu gören gerçekten görmüştür çünkü şeytan onun suretine giremez

ceren
Sun 5 April 2020, 03:44 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun paylaşım dan kardeşim...

ceren
Sun 5 April 2020, 03:51 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun paylaşım dan kardeşim....