- Osmanlı Türkçesi Vize Soruları

Adsense kodları


Osmanlı Türkçesi Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Mon 6 May 2013, 03:02 pm GMT +0200
OSMANLI TÜRKÇESİ VİZE ZORULARI

Bölüm 1, Soru 1 (Tek Doğru)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Osmanlı Türkçesinin dönemlerinden biri değildir?

Eski Türkiye Türkçesi Dönemi

Eski Anadolu Türkçesi Dönemi

Eski Uygur Türkçesi Dönemi

Klasik Osmanlı Türkçesi Dönemi

Yeni Osmanlı Türkçesi Dönemi

Bölüm 1, Soru 2 (Tek Doğru)
Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Eğitimli seçkin sınıfın yazışmalarında kullandığı dildir.

Bu dönemde Arapça ve Farsça kelimeler Osmanlı Türkçesinde yok denecek kadar azdır.

Edebiyatta kullanılmamış olması halkın dili olmasında etkin rol oynamıştır.

Edebiyat dili olmadığından Osmanlı Devleti’nin resmi dili olamamıştır.

Edebiyat dili olduğundan günlük hayatta en çok kullanılan dildir.

Bölüm 1, Soru 3 (Tek Doğru)
Osmanlı Türkçesindeki harfler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Türkçe kelimelerde ژ harfi yoktur.

Hemze Arapça kökenli kelimelerde bulunur.

Kef-i Nûnî Türkçeye özgü bir harftir.

Ç ünsüzü Arapça kelimelerde kullanılmaz.

Türkçe kelime eklerindeki S ünsüzleri her zaman س harfiyle yazılır.

Bölüm 1, Soru 4 (Tek Doğru)
Günümüz Türkçesi ünsüzlerinin Osmanlı Türkçesindeki karşılıkları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ğ ünsüzü Türkçe kelimelerin ilk harfi olarak kullanılabilir.

T ünsüzünü (ط) ve (ت) hafleri temsil eder.

Se (ث) harfi ile başlayan kelimeler Arapça ya da Farsçadır.

D ünsüzü Osmanlı Türkçesinde iki değişik harfle ifade edilir.

Ç ünsüzü Arapça kelimelerde kullanılmaz.

Bölüm 1, Soru 5 (Tek Doğru)
Osmanlı Türkçesi adlandırması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Osmanlı Türkçesi Klasik Osmanlı Türkçesi Döneminde Elsine-i selâse diye de isimlendirilmiştir.

Osmanlı Türkçesi’nin adlandırılması ilk olarak Karahanlı Mehmet Bey zamanında tartışmalara konu olmuştur.

Cumhuriyet döneminde Osmanlıca isminin kullanımı en yaygın kullanımdır.

Günümüzde eğitim sisteminde Osmanlıca yerine Osmanlı Türkçesi ismi kullanılmaktadır.

Osmanlı Türkçesi Türkçenin bir lehçesi olduğundan Osmanlıca isimlendirmesi yanlıştır.

Bölüm 1, Soru 6 (Tek Doğru)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde y harfi med harfi olarak kullanılmamıştır?

صحیح

مسیره

ایجاد

سفیل

آريجى

Bölüm 1, Soru 7 (Tek Doğru)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi harekeler hakkında yanlış bilgidir?

Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesinde uzun ünlüleri ifade etmek için kullanılır.

Harekeler Kur’ân metninde gösterilirler.

Osmanlı Türkçesini yeni öğrenenler için metinlere hareke konulabilir.

Yazılışları aynı kelimeleri ayırt etmek için kelimelere hareke konulabilir.

Elyazması eserlerde zaman zaman hareke kullanılır.

Bölüm 1, Soru 8 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Türkçe eklerin yazılış kurallarından biri değildir?

İsimlerin birden çok oluşlarını ifade eden -ler ve -lar ekleri (لر) şeklinde yazılır.

Eklerdeki Ğ ünsüzleri kalın ise gayın (غ) harfiyle; ince ise gef (گ) harfiyle yazılır.

Kelimenin sonuna gelen ekin ilk harfi ile kelimenin son harfinin aynı harf olduğu durumlarda, Arapça kelimelerdeki gibi o harfin üzerine şedde (ﹽ) konularak yazılmaz.

Fiil kiplerine ait ekler birden çok heceden oluşuyor olsa da tek bir ek olarak kabul edilir.

Fiil kökleri ile ekler arasına gelen -ya, -ye sesleri (یا) şeklinde yazılır.

Bölüm 1, Soru 9 (Tek Doğru)
Aşağıda imlası verilen Arapça kelimelerden hangisinde bir yazım yanlışı söz konusudur?

رحمن

لكن

اله

كذلك

ثلاثه


Bölüm 1, Soru 10 (Tek Doğru)
Aşağıdaki şıklardan hangisinde hemzenin yazım kurallarına aykırı bir durum söz konusudur?

تأديب

قارء

مؤخر

جزء

ألم


Bölüm 1, Soru 11 (Tek Doğru)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ayın (ع) harfi kullanımı ile alakalı bir yanlışlık yapılmamıştır?

جامى

ايبادت

ايمان

مادن

نيمت

Bölüm 1, Soru 12 (Tek Doğru)
745 rakamının Arapça okunuşu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

خمسه و اربعون و سبعمائه

سته و عشرون و ثمانمائه

تسعمائه و ثلثون و اثنين

الف و اربعون و خمسه

ثمانيه و جمسون و الف


Bölüm 1, Soru 13 (Tek Doğru)
Aşağıdakilerden hangisi Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçmiş kelime çeşitlerinden biri değildir?

İsm-i Mekan

İsm-i Fâil

Sıfat-ı Müşebbehe

Müteşabih sîgaları

İsm-i Âlet

Bölüm 1, Soru 14 (Tek Doğru)
Aşağıda verilen kelimelerden hangisi mübalağa sîgalarından biri olamaz?

علامه

مطبعه

مسكين

كريم

ولود


Bölüm 1, Soru 15 (Tek Doğru)
Aşağıda verilen Arapça kelimelerden hangisi ism-i zaman ve ism-i mekan anlamı vermez?

مكتب

مدارس

مفتاح

محكمه

مأوى


Bölüm 1, Soru 16 (Tek Doğru)
Arapça kelimelerin anlamları üzerinde düşünmek, kelimeleri daha kolay tanımamızı sağlar. Bu bağlamda aşağıda verilen kelimelerden hangisi yapı ve anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

اصفر

احمر

اسود

اعمى

اصغر


Bölüm 1, Soru 17 (Tek Doğru)
Aşağıdaki Arapça kelimelerden hangisi kırık çoğul kalıplarından biri ile ifade edilmemiştir?

اولاد

وقوعات

اوليا

تجار

رسل


Bölüm 1, Soru 18 (Tek Doğru)
Farsça canlı bir nesneyi ifade eden bir kelimeyi çoğul hale getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmelidir?

Kelimenin sonuna elif ve te harfleri eklenmelidir.

Kelimenin sonuna elif ve nun harfleri eklenmelidir.

Kelime Mufâale bâbına dönüştürülmelidir.

Kelimenin başına nâ ön eki getirilmelidir.

Kelimenin başına bî ön eki getirilmelidir.

Bölüm 1, Soru 19 (Tek Doğru)
Hicrî takvime göre Rebîü’l-Evvel ayı Mîlâdî takvime göre hangi ayı ifade eder?

Mart

Haziran

Hiçbiri

Nisan

Ekim

Bölüm 1, Soru 20 (Tek Doğru)
Arapçadan Osmanlı Türkçesine geçen kelimeler genellikle nekre halde bulunur. Fakat bazı kelimeler marife halde Osmanlı Türkçesine geçmiştir. Aşağıdaki hangi kelimede bu kurala aykırı hareket edilmiştir?

الوداع

الامان

اليوم

الاسلام

الان

haticec
Thu 10 January 2019, 12:26 pm GMT +0200
Allah razı olsun.Emeğinize sağlık...

ceren
Thu 10 January 2019, 02:23 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..