- Orucun Adabı(Müstehapları)

Adsense kodları


Orucun Adabı(Müstehapları)

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
selsebil
Wed 4 March 2009, 10:53 pm GMT +0200
Orucun belli başlı edebleri şunlardır:

1 - Sahura kalkmak.

Resûl-i Ekrem (asm) bir hadîs-i şerîflerinde: "Sahur yemeğini yeyiniz. Zira sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur.

Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyurulmaktadır:

"Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasındaki ayırıcı fark, sahur yemeği yemektir."

Sahur yemeği oruç için insana kuvvet verir. Böylece oruç tutmak daha kolay hâle gelir.

2 - Sahuru geç yemek, iftarı ise acele yapmak, yani, güneş batar batmaz hemen orucu açmak.

Hadîs-i şerîf'te, "İnsanlar iftar etmeyi acele yaptıkları ve sahuru da geciktirdikleri müddetçe daima hayır ile yaşarlar" buyurulmuştur. Bir hadîs-i kudsîde de, "Kullarımın en sevimlisi, iftar yapmakta son derece acele davranandır" buyurulmaktadır.

* Resûlüllah Efendimiz iftar etmedikçe akşam namazını kılmazlardı. Önce bir-iki hurma tanesi yiyerek veya bir yudum su içerek iftar ederler, sonra namaz kılarlar, asıl yemeği de namazı kıldıktan sonra yerlerdi.

* İftarda acele edilmesinin sebebi, Yahudi ve Hıristiyanların, iftarı, yıldızlar görününceye kadar
te'hir etmeleridir. Onlara benzememek için, iftarda acele davranılması müstehab olmuştur.

* Namazdan önce, iftarı açmak için yenilen lokma veya içilen suyun, mideyi uyarıcı ve asıl yemeğe hazırlayıcı bir rolü olduğu da söylenir.

* Sahurun ne zamana kadar geciktirilebileceği hakkında Zeyd bin Sâbit'ten gelen şu rivâyet, bize
bir ölçü vermektedir.

"Biz Resûlüllah ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazına kalktık. (Enes sordu):
- Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardı?

- 50 âyet okuyacak kadar."

Bu süre, ortalama bir okuyuşla 5-10 dakika eder. Bir abdest alacak kadar zamandır. Bâzıları el-Hâkka, diğer bâzıları da Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52, Mürselât sûresi ise 50 âyettir.

3 - İftarı açarken şu duâyı yapmalıdır:

"Allahümme leke sümtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizkıke eftartü."

Meâli: "Ey Allahım, Senin için oruç tuttum. Ve Sana îman ettim. Ve Sana dayanıp güvendim, tevekkül ettim. Ve verdiğin rızıkla da (şu anda) orucumu açtım."

4 - İftarı hurma gibi tatlı bir yiyecekle, yoksa su ile açmak.

5 - Orucun mühim bir âdâbı da, mide gibi, bütün duygulara da bir nevi oruç tutturmaktır. İnsanda mideden başka, göz, kulak, kalb, hayâl, fikir gibi pek çok duygu ve cihazlar vardır. İnsan oruçlu iken, bütün bu duygularını mâlâyânilikten ve haramlardan çekerek, herbirini kendine mahsus ubudiyet ve kulluk vazifesine sevk etmelidir.
Meselâ, dilini yalandan, gıybetten, galiz ve çirkin sözlerden uzak tutmak ve onu Kur'an tilâveti, zikir, tesbih, salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek.
Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men'edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek.
İşte bunlar gibi sair duygu ve cihazlara da bir nevi oruç tutturmak mümkündür. Oruçtan beklenen kemal ve fazilet de ancak bu şekilde tahakkuk eder.

Resûlüllah Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:
"Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yeme ve içmeyi terk etmesine hiç kıymet vermez, iltifat etmez."
Diğer bir hadîs-i şerîfte ise şöyle buyrulur:
"Beş şey orucu bozar (yani sevabını ve faziletini giderir) : Yalan konuşmak, gıybet etmek, kovuculuk (arada lâf götürüp getirme), yalan yere yemîn etmek ve harama şehvetle bakmak."
Görüldüğü gibi hadîs-i şerîflerde, Allah katında makbûl bir oruç için, mide gibi sair âzalara da oruç tutturulması lüzumu üzerinde durulmaktadır. İbn-i Hacer, "Tam ve kâmil olan oruç; bütün günahlardan ve Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmaktır" der.

6 - İftar ve sahurda aşırı derecede yememek, mideyi tıka-basa doldurmamak da orucun edeblerindendir. Çünkü oruçtan bir maksad da, beden ve ruhumuza dinlenme, rahatlama, vücut fabrikamıza baştan sona yıllık bir temizlik ve bakım fırsatı vermektir. Akşama kadar yemeyip de ezanı duyar duymaz bütün hız ve hışmıyla sofraya kapanmak, sofrada tıka-basa yemek, edebe aykırıdır. Hattâ beden sağlığı açısından da zararlıdır. Çünkü sindirim organlarımız, bu hücum ve baskın karşısında son derece zorlanır, ıztıraba düşer.
Şu halde sahurda ve iftarda mal kaçırır gibi sofradakileri mideye doldurmaya çalışmamalıdır. Az ve öz yiyerek, oruçlu olmanın hikmet ve gayesine uygun hareket etmelidir.

7 - Oruç ayı olan mübarek Ramazan ayında, bütün mü'minler, daha çok ibâdet etmeli, verdiği sonsuz nimetler sebebiyle bütün ruhuyla Allah'a şükretmeli, daha çok iyilik ve ihsanlarda bulunmalıdır. Bu ayda Kur'an okumanın, Kur'an dinlemenin sevabı çoktur. Binaenaleyh, Kur'an okumasını bilenler bol bol Kur'an okumalı, hiç olmazsa Ramazan boyunca bir hatim indirmeye çalışmalı; bilmeyenler ise, camilere gidip güzel sesli hâfızların ağzından Allah'ın
âyetlerini dinlemelidirler.
Ramazan-ı şerîf gibi mübarek bir aya, lâyık olduğu ihtiram, ancak bu şekilde gösterilir.


ceren
Fri 15 January 2016, 02:10 am GMT +0200
Esselamu aleykum.Orucu ruhen bedenen nefsen adabiyla ve hakkiyla tutan faziletine eren ve Rabbimin rizasini kazanan kulalrdan olalim insallah....

Yağmur Gümüş 8-B
Fri 15 January 2016, 03:20 pm GMT +0200
Bismillah...
Bir insan oruç tutarken yapması ya da yapmaması gereken bazı adap kuralları vardır. İnsan bunları yaptığında tuttuğu oruç daha hayırlı olur.
Allah cc. razı olsun.

damla6d
Fri 15 January 2016, 05:50 pm GMT +0200
Selamun aleykum..Oruç tutmak sadece akşam ezanına kadar aç kalmak değildir..Niyet ederiz..Sonra sahurda kalkıp sahur yemeği yeriz..Sabah ezanı okununca da yemeği keseriz..Akşam ezanına kadar sabırla bekleriz..
Ama dikkatli olmalıyız..Mesela bazı durumlarda oruç bozulur..Mesela abdest alırken boğazımıza su kaçırmamalıyız..ALLAH  c.c. razı olsun.

mevlüde06
Fri 15 January 2016, 06:11 pm GMT +0200
ve aleykumusselm ve rahmetullah.bu bilgileri de tekrardan hatırlamış olduk.Allah razı olsun payşım için.

Rüveyha
Sat 16 January 2016, 07:17 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah.Çok çok değerli bir paylaşım.Oruç ibadetimizi en güzel şekilde yapmamız için çok değerli bilgiler..Rabbim bu adaplara hakkıyla uymayı nasip eylesin İnşaAllah

rabiayldz
Sat 16 January 2016, 07:25 pm GMT +0200
Orucun bir adabı vardır. Ramazan orucunda günah işleyen çok oluyor. Ramazan orucunda göz zinas, el zinası, ayak zinası, kulak zinası bunların hepsi önemlidir. Dedikodu, gıybet, boş yere konuşmak bunların hiç birini yapmamalıyız. Kulak zinası dedikodu duymak, Kötü şeyler duymak ayak zinası hırsızlık yapmak el zinası eline kötü şeyler almak bunların hiç birini yapmamalıyız. Oruç zamanı bunları yaparsakorucumuz kabul olmaz.

Edanur 8/D
Sat 16 January 2016, 08:09 pm GMT +0200
Aleykümüsselam
Çok değerli bilgiler oruç hakkında dikkat edelim İnŞAALLAH. Bu adaba uyalım.Allah c.c razı olsun

Zehra 8/C
Sat 16 January 2016, 09:45 pm GMT +0200
Inşallah orucumuzu hakkıyla tutan kullardan oluruz. Rabbim inşallah orucumuzu kabul eder. Rabbim paylaşım için Razı Olsun.

Alican 7-B
Sat 16 January 2016, 10:11 pm GMT +0200
Selamun Aleyküm. Oruç tutan kimsenin bazı yapması ya da yapmaması gereken kurallar vardır. Bizler bu kurallara ahlak kuralları deriz. Eğer ahlak kurallarına uyarsak orucumuz daha hayırlı olur. Allah c.c razı olsun.

fatmakaradere 7B
Sat 16 January 2016, 10:26 pm GMT +0200
Oruç önemli bir ibadettir...Orucun unsurlarını bilmek gerekir.Oruç ibadeti tek bir şey yememekten veya içmemekten ibaret değildir.Dilinde konuşmaz,küfür edemezsin iftira ve gıybet söyleyemezsin.Size bir şey söyleyeyim mi..İnsan oruç tutarken eğer uyursa o dasevaptır.Çünkü uyuduğunda hiç bir kötülük şeytanın vesveseleri bile kulağına gelmez.

Kevšer
Sat 16 January 2016, 11:51 pm GMT +0200
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Oruç İslamın şartlarındandır.Oruç çok faziletli bir ibadettir. Mevlam oruçlarını hakkıyla tutabilen kullarından eylesin bizleri inşaAllah..
  Paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim..