- Oruç Tutmak

Adsense kodları


Oruç Tutmak

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
seymanur K
Wed 25 January 2012, 12:21 pm GMT +0200
Oruç Tutmak


Oruç, nefsin terbiye edilmesinde en büyük amildir. Oruç her yıl Rama­zan ayında tutulur. Ramazan ayı senenin bülün günler ve aylarına isabet edecek şekilde seyreder.

Dinimizde ibadetlerin özünü teşkil eden Namaz, Zekat ve Hacc gibi, Oruç ta yalnız Allah'ın emri olduğu için tutulmalıdır. Allah’u Teala neyi emretmişse biz insanlar için mutlaka faydası vardır. Zira O hiç bir şeyi boşuna emretmez. Orucun faydalarını kısaca da olsa şöylece sıralayabili­riz:

Oruç, müminlere köklü bir irade terbiyesini vererek nefsi arzuları fren­leme alışkanlığını öğretir.

Oruç, ahlaki güzelliklerin ve hayati başarıların kaynağı olan sabrın te­kamül ufuklarını feyizle açan bir ibadettir.

Oruç. mü'minlere Allah için iş yapma, herhangi bir çıkar beklemeksi­zin, zorluk ve mahrumiyetlere göğüs germe, İslami değerleri hakim güç kılma uğrunda mücadele eğitimi yaptıran bir ibadettir.

Oruç, Allah'ın koyduğu iman ve fazilet ölçüleri içerisinde bütün mü'minlere eşitlik ruhunu aşılayan bir ibadettir.

Oruç, hayatın yalnız yeme, bencil duyguları ve şehevi arzulan tatmin etme gibi boş felsefelere dayanmayan ve bu menfi durumlara karşı mües­sir olan bir ibadettir.

Oruç, Peygamberimiz (s.a.v.)'in "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız".[1] hadisi şerifine mazhar olarak vücudumuzun devr-i deve­ran halinde çalışan mide sinir ve sindirim sistemleri üzerinde dinlendirici ve şifa tesirlerini bırakan bir ibadettir.

Yukarıda saydığımız faydaların dışında insanlığın halen keşfedeme­diği orucun bir sürü faydaları vardır. Zaman ve teknik ilerledikçe mideyi ve bağırsakları dinlendirmenin yararları ayrı ayrı belirtilmektedir.

Avrupa'nın meşhur bilimadamları orucu o kadar yararlı görmüşlerdir ki nerdeyse hastalarına yazdıkları reçetelere ilave ederler. Zaten bilim adamlarından biri "Yakın bir zamanda reçetelere oruç tedavisini yazarsak şaşmayın" demiştir. [2] 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Keşfül Hadis.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 68.