- Önermeler arası ilişkiler

Adsense kodları


Önermeler arası ilişkiler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 5 November 2012, 04:52 pm GMT +0200
ÖNERMELER ARASI İLİŞKİLER


SORU 1) “Tüm limonlar ekşidir” önermesinin çelişiği nedir?
CEVAP 1) “Bazı limonlar ekşi değildir”

SORU2) “Bazı ilaçlar faydalıdır” önermesinin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP2) Yoktur-Olmaz

SORU 3) “Hiçbir insan iki gözlü değildir”  önermesinin karşıtı nedir?
CEVAP 3) “Bütün insanlar iki gözlüdür”

SORU 4) Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 4) Tümel olumsuzla

SORU 5) “Bazı limonlar ekşi değildir” önermesinin  ters döndürmesi nasıl  olur?
CEVAP 5) Bazı ekşi olmayanlar,limon olmayan değildir

SORU 6) “Bütün evler pencerelidir
                Hiçbir ev pencereli değildir”  bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 6) Karşıt

SORU 7) Tümel olumlu önermenin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 7) Tümel olumluyla

SORU 8) “Bazı günler tatildir” önermesinin çelişiği nedir?
CEVAP 8) Hiçbir gün tatil değildir

SORU 9) “Hiçbir meyve kırmızı değildir” önermesinin altık önermesi nedir?
CEVAP 9) Bazı meyveler kırmızı değildir

SORU 10) Tümel olumlu ve tümel olumsuz önermeleri arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi vardır?
CEVAP 10) Karşıt

SORU 11) “Bütün kadınlar uzun saçlıdır
                 Bazı kadınlar uzun saçlı değildir” bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 11) Çelişiklik

SORU 12) Tümel olumsuz ve tikel olumsuz arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi vardır?
CEVAP 12) Altıklık

SORU 13) Karşı olma ve döndürme işlemine tabi tutulacak önermeler nasıl önermedir?
CEVAP 13) Basit önermeler

SORU 14) Tikel olumlu ve tikel olumsuz  arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi vardır?
CEVAP 14) Alt karşıt

SORU 15) “Hiçbir kadın uzun saçlı değildir
               Bazı kadınlar uzun saçlıdır” bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 15) Çelişiklik


SORU 16) “Bazı erkekler bıyıklıdır
                  Bazı erkekler bıyıklı değildir” J bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 16) Alt karşıt

SORU 17) “Hiçbir yıldız parlak değildir
                   Hiçbir parlak yıldız değildir” döndürmenin türü nedir?
CEVAP 17) Düz döndürme

SORU 18) “Bütün erkekler bıyıklıdır
                  Hiçbir erkek bıyıyklı değildir” bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 18) Karşıt

SORU 19) Tümel olumsuz önermenin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 19) Tikel olumsuzla

SORU 20) “Bütün bebekler melektir
                 Bazı bebekler melektir” bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 20) Altıklık

SORU 21) Tümel olumlu önermenin düz döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 21) Tikel olumluyla

SORU 22) Tikel olumlu ve tümel olumlu arasında aşağıdaki ilişki türlerinden hangisi vardır?
CEVAP 22) Altıklık

SORU 23) “Bütün kömürler karadır” önermesinin altık önermesi nedir?
CEVAP 23) Bazı kömürler karadır

SORU 24) Tikel olumlu önermenin düz döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 24) Tikel olumluyla

SORU 25) “Bazı televizyonlar renklidir
                  Bazı televizyonlar renkli değildir” bu iki önerme arasında ne tür bir ilişki vardır?
CEVAP 25) Alt karşıt
 
SORU 26) Tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 26) Yoktur-Olamaz

SORU 27) Tikel olumsuz önermenin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 27) Tikel olumsuzla

SORU 28) “Bütün yemekler sıcaktır
                   Bazı sıcaklar yemektir” döndürmenin türü nedir?
CEVAP 28) Düz döndürme

SORU 29) Tikel olumlu önermenin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 29) Yoktur-Olmaz

SORU 30) “Bazı çiçekler güzeldir
                  Bazı güzeller çiçektir” döndürmenin türü nedir?
CEVAP 30) Düz döndürme


SORU 31) “Bazı binalar yüksek değildir
                   Bazı yüksek olmayanlar,bina olmayan değildir” döndürmenin türü nedir?
CEVAP 31) Ters döndürme

SORU 32) “Bütün çiçekler güzeldir” önermesinin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 32) Bütün güzel olmayanlar,çicek olmayan değildir

SORU 33) “Bütün binalar yüksektir” önermesinin düz döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 33) Bazı yüksekler binadır

SORU 34) Tümel olumsuz  ve tikel olumlu iki önerme arasında  aşağıdaki ilişki türlerinden hangisi       vardır?
CEVAP 34) Çelişiklik

SORU 35) “Hiçbir yemek sıcak değildir” önermesinin ters döndürmesi nasıl olur?
CEVAP 35) Hiçbir sıcak olmayan,yemek olmayan değildir