- Nebi

Adsense kodları


Nebi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
selsebil
Thu 22 October 2009, 12:31 am GMT +0200
NEBİ
 

Rüyada Nebilerden birini görmek, babaya yorumlanır. Peygamber görmek, alimlere de yorumlanır. Çünkü alimler, Allah (C.C.)'ı hakkıyla bilirler.
 

Nebileri görmek hakim, hatip veya eğitimcilere de yorumlanır. Çünkü onlar halkı Allah (C.C.)'a yöneltmektedirler.
 

Bir şahsın peygamberi güzel bir şekilde görmesi, kavminin ona uymalarına ve peygamberler tarafından emredilen iyi bir emrin yenilenmesine yorumlanır.
 

Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehid olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir.
 

Peygamberlerden birisi olduğunu gören kimse, iyilikle emreder ve kötülükten alıkoyar.
 

Fakir, müflis veya işi olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır.
 

Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hainlik etmesine ve sözünden dönmesine yorumlanır.
 

Cafer-i Sadık'a göre; Adem aleyhisselamı rüyasında gören eğer hak etmiş ise, büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstehak değilse, tövbe etmelidir. Adem aleyhisselam ile konuştuğunu gören ilim ve marifet sahibi olur. Adem aleyhisselama itaat etmediğini görmek, isyan ve kötülük işarettir. Adem aleyhisselamı kestiğini görne, anne ve babasına veya öğretmenine asi olur.
 

ŞİT aleyhisselamı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bir peygamberi rüyada görmek, büyük bir işe girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir.
 

İDRİS aleyhisselamı görenin her işi yoluna girer. İdris (AS.) görülmesi ibadete delalet eder.
 

NUH aleyhisselamı görmek, ömrünün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeğe ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh aleyhisselamı rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (C.C.) onu, düşmanlarışerrinden saklar.
 

HUD aleyhisselamı görenin, kendisine düşmanları saldırır ise de, onlara üstün gelir.
 

LUT aleyhisselamı gören bir yerden başka bir yere gider. İşleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlaksız bir kadınla evlenerek, ondan
 

hay ır görmez.
 

SALİH aleyhisselamı gören, aziz ve itibarlı olur.
 

İBRAHİM aleyhisselamı görmek hacca gitmeye, bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya, anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır.
 

İSMAİL aleyhisselamı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadık bir insanla arkadaş olup ondan bir vaat alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder.
 

İSHAK aleyhisselamı görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır.
 

YAKUP aleyhisselamı görene çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner.
 

YUSUF aleyhisselamı görmek, akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmaya, muradının olmasına ve bir rivayete göre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya delalet eder.
 

ŞUAYİP aleyhisselamı göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar.
 

EYÜP aleyhisselamı görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeye ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaya, yolculukta ise, selametle dönüşe işarettir.
 

HARUN aleyhisselamı görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup,
 

o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya ve sonunda hayra ulaşmaya delalet eder.
 

ELYESA aleyhisselamı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir.
 

DAVUT aleyhisselamı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür.
 

SÜLEYMAN aleyhisselamı görenin mertebesi çok yüksek olur. Malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner.
 

ZEKERİYA aleyhisselamı gören kimseye Cenab-ı Hak (C.C.) hayırlı işler
 

y apmay ı nasip eyler.
 

YAHYA aleyhisselamı rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (C.C.) onun yardımcısı olur.
 

İLYAS aleyhisselamı görmek, şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişliğe ulaşmaya delalet eder.
 

LOKMAN aleyhisselamı görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir.
 

ZÜLKARNEYN aleyhisselamı görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya ve ricasının kabul edileceğine delalet eder.
 

Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir.
 

Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa muradına erer. Enbiyadan birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olduğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir.
 

Peygamberi veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır: Rahmet, hikmet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam'da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat.
 

Nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, din ve dünyada iyiliğe; kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dinin kuvvetine delalet eder.