- Namazın Önemi ve Fazileti

Adsense kodları


Namazın Önemi ve Fazileti

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
haber
Fri 6 November 2009, 04:45 pm GMT +0200
NAMAZIN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

1-
Bilindiği gibi Yüce Allah'ı tevhid (bir kabul etmek), Onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz, imanın alametidir, kalbin nurudur, ruhun kuvvetidir, mü'minin miracıdır. Mü'min bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevî huzuruna yükselir. Yüce Allah'a yalvararak manevî yakınlığa erer. Mü'min için ne yüksek bir şeref!..


  Bütün hak dinler, insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz de, peygamber olarak gönderilişlerinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman, güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra Miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hazreti Peygamber'in miracı ise, sahih kabul edilen rivayete göre, Medine'ye hicretlerinden on sekiz ay önce Receb ayının yirmiyedinci gecesinde olmuştur.


  2- Kur'an-ı Kerîm'de ve hadîs-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar, İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet-i kerîmenin anlamı şöyledir:


  "Ey Resulüm! Sana vahy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edeb ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Her halde Yüce Allah'ı zikretmek, her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir."


  Namaz ibadeti ise, en büyük zikirdir.
  Diğer bir ayet-i kerîmenin anlamı şöyledir:
  "Namazı gereği üzere yerine getiriniz, zekatı yeriniz. Nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz, onu Yüce Allah yanında (sevab olarak) bulursunuz; asla kaybolmaz. Muhakkak ki, Allah yaptıklarınızı görür."


  Bir hadîs-i şerîfde:


  "Namaz dinin direğidir." buyurulmuştur.


  Diğer bir hadîs-i şerîfin anlamı şöyle: "Namaz, kişinin kalbinde bir nurdur; artık sizden içini aydınlatmak dileyen, kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın."


  İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadîs-i şerifler, namazın Yüce Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir.


  3- Gerçek şu ki, namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namazın faziletlerine nihayet yoktur. Namaz, aklı yerinde olan ve büluğ çağına ermiş bulunan her müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler, Yüce Allah'ın pek büyük ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır. Bunu kasden terk edenler de, azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir.
  Müslümanlar, henüz yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler. Bu çocuklara ana-babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir ve yaptırırlar. On yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi, üç tokattan ziyade olmamak üzere, hafifçe el ile vurur.


  4- İnsan bir düşünmeli, her an Yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır. Öyle ikramı bol, merhameti geniş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi?
  İşte insan, namaz yolu ile şükür borcunu ödemeye, yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur. Bu bakımdan: "Namaz, şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar." denilmiştir.


  Bununla beraber namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, imanı yüksek duygulardan haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı hayırlara, düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir.
  İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve Yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramlarına kavuşur.
  Namaz, manevî hayattan başka maddî hayata da canlılık verir. İnsanın temizliğine, sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebeb olur.


  5- Sonuç: Namazın meşru kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir. Fakat bir müslüman namazını yalnız Yüce Allah'ın rızası için kılar, yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar. Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi, yine bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır. Bu kutsal görevin yerini hiç bir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir. Namaza harcayacağı dakikaları, hayatının en mutlu ve neş'eli zamanı olarak kabul eder.


  Doğrusu, geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler, sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur.
  Bu çok mübarek ve pek feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun!..

 

Sems
Sun 2 May 2010, 11:43 am GMT +0200
Allah (c.c) razı olsun hocam. Namazın önemini ve faziletini paylaştığınız için.

mevlüdekalınsaz
Wed 7 January 2015, 03:36 pm GMT +0200
"namaz müminin miracıdır buyuruyor" Efendimiz..o bizim Rabbimize yükselişimiz,içinde Rabbimize en yakın olduğumuz bir anı bulunduran kıymetli hediyemiz..
İnşAllah  namazın hakkını verenlerden oluruz..Allah razı olsun hocam

selinay 7b
Wed 14 January 2015, 06:30 pm GMT +0200
Namaz; kötülüklere alıkoyan ,ruhu ve bedeni rahatlatan bir ibadettir

burcu113
Fri 13 March 2015, 02:31 pm GMT +0200
Bizlerde bu namazın huzuruna varabiliriz inşallah.AMİN

halim
Mon 28 September 2015, 04:07 pm GMT +0200
Ey Resulüm! Sana vahy olunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edeb ve namusa uygun olmayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkor. Her halde Yüce Allah'ı zikretmek, her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir.

İnşaallah bu düsturla allahın rızasına uygun olarak namazını kılanlardan oluruz .

Allah razı olsun

ceren
Mon 28 September 2015, 08:13 pm GMT +0200
Aleykümselam.Rabbim bizleri namazını vaktinde ve hakkıyla kılan ve faziletine eren kullardan eylesin inşallah.....

Bilal2009
Fri 2 October 2015, 01:29 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah,  Namaz içinde var olan imanın dışarı yansımasıdır.  Ancak bu , namaz kilmayanin içinde  iman yoktur demek değildir.  Rabbim ( celle celaluhu ) bizleri namaz kılanlardan eylesin.

ceren
Wed 28 November 2018, 02:07 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri namazını hakkiyla ve huşu içinde kılan feyze rahmete erişen kullardan olalim inşallah. ..

Sevgi.
Thu 29 November 2018, 01:14 am GMT +0200
Aleyküm Selam. Rabbim bizleri Namazını vaktinde ve hakkıyla kılanlardan eylesin inşaAllah

Sevgi.
Thu 29 November 2018, 01:18 am GMT +0200
Rabbim bizleri gözümüzün nuru olan Namazımızı hakkıyla kılanlardan eylesin inşaAllah

ZeynepZehra
Thu 29 November 2018, 07:34 am GMT +0200
''Her Allah'ın günü iki melek iner.Bunlardan biri; Allah'IM!Malını verene yenisini ver! diye dua eder.''(Buhari,Zekat27;Müslim,Zekat57) İlmin zekatını veren sizlerden de Allah razı olsun...Dua ile...