- Namazdan sonra zikirler

Adsense kodları


Namazdan sonra zikirler

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Fri 26 November 2010, 01:37 pm GMT +0200
9. Namazdan Sonra Zikirler:
 

Namazdan sonraki zikirlerle ilgili bir çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan bazıları;

I.  Kim, her namazın peşine otuz üç defa Allah'ı tesbîh eder [485] otuz üç defa Allah'a hamd eder [486] ue otuz üç defa Alla­h'ı tekbir eder [487] ue bu doksan dokuzu, yüze tamamlamak için, 'Lâ ilahe illallâhu uahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve İehul hamdu ue huue ala külli şey'in kadir [488] derse, günahları deniz köpükleri kadar dahi olsa bağışlanır.[489]

II. Lâ ilahe illallâhu uahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ue lehul hamdu ue huve ala külli şeyin kadîr. Lâ havle uelâ kuvuete illâ billâh. Lâ na'budu illâ iyyâh. Lehu'n-ni'metu ve lehu'l-fadlu ve lehu's-Senâu'l-hasenu. Lâ ilahe illallah. Muhlisine lehu'd-dîn. Veleu kerihe'1-kâfirûn

Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Biz yalnızca O'na kulluk ede­riz. Nimet O'nundur. Fazilet O'nundur. Güzel övgüler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kâfirler hoşlanmasa da, dini yalnız Aliah'a has kılarız. [490]

III. Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve İehul hamdu ue huve ala külli şey'in kadîr. Aiiâhumme lâ mania Hmâ A'tayte. Ve lâ mu'tiye limâ mena'te. Ve lâ yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddu

Allah'tan başka ilah yoktur. O tekdir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O, her şeye gücü yetendir. Ey Allah'­ım! Verdiğini engelleyecek yok! Vermediğini verecek yokî Senin kudret ve gücüne rağmen hiçbir güce itaatin faydası yok". [491]

IV. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve selîem) namazını bi­tirdikten sonra üç defa istiğfarda bulunur [492] ve; Allâhumme en-te's-seiâm ve minke's-selâm. Tebârekte ya zelcelâli uelikrâm I Ey Allah'ım! Sen Selamsın. Kurtuluş sendendir. Ey Şeref ve Kerem sahibi sen kutsalsın!' derdi. [493]

V. Ukbe bin âmir (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ue sellem) her namazdan sonra bana muâue-zeteyn'i I nas ue felak sûrelerini' okumamı emretti'. [494][485] Subhânallah derse.

[486] Elhamdülillah derse.

[487] Allahu Ekber derse.

[488] Allah'tan başka ilah yoktur. O tekdir. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

[489] Müslim, 597.

[490] Müslim, 594.

[491] Müslim, 477; Ebû Dâvûd, 747; Nesâî, 2/198.

[492] Estağfırullah der

[493] Müslim, 491.

[494] Ebû Dâvûd, 1523; Tirmîzî, 2903; Nesâî, 1336; Hasen senetle rivayet edilmiştir.ceren
Sun 28 May 2017, 08:08 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Namazini hakkiyla kilan sonrasinda tesbih cekip zikir eden dua eden ve feyzine erisen kullarfan olalim inşallah...

melda 6D
Sun 28 May 2017, 08:13 pm GMT +0200
Aleyküm selam . Namazdan sonra zikredelim . Zikri dilimizden eksik etmeyelim inşallah .

melda 6D
Sun 28 May 2017, 08:14 pm GMT +0200
Zikir kalbi aydınlatır . rabbim kalbimizi aydınlat inşallah .

Sevgi.
Mon 29 May 2017, 09:26 am GMT +0200
Ve Aleyküm Selam. Namaz dinin direğidir. Mevlam bizleri hakkıyla Namaz kılan çokca zikredenlerden eylesin inşaAllah

Bilal2009
Mon 29 May 2017, 11:22 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri dosdoğru namaz kılanlardan eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun

Rüveyha
Mon 29 May 2017, 02:00 pm GMT +0200
Ve aleykümselam.. Mevlam bu zikirleri hakkıyla ezberleyip okuyanlardan kılsın inşallah.. Rabbim razı olsun