- Namazdan sonra dualar

Adsense kodları


Namazdan sonra dualar

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Fri 26 November 2010, 01:35 pm GMT +0200
Namazdan Sonra Dualar:
 

Birçok dualar Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'-den sahih olarak nakledilmiştir. Bunlardan bazıları;

I. Allâhumme eınnî alâ zikrike ve şukrike ve husni ibâdetike.


"Ey Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel kulluk etmek için bana yardım et"[495]

II. Allâhumme innî eûzu bike mıne'l-cubni, ve eûzu bike en uradde ilâ erzehl umri ue eûzu bike min fitneti't-dünya ve eûzu bike min azâbi'l-kabri'.

"Ey Allah'ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Başkalarına muh­taç olacak derecede aşırı ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fit­nesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.[496]

III. Rabbi kim azâbeke yevme teb'asu ibâdeke "Rabbimi Kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru.[497]

IV. Ey Allah'ım! Beni bağışla! Yaptıklarımda...Yapacakla rımda... Gizli ve açıktan işlediğim günahlarımda..! Taşkınlıklarım­da ve benden daha iyi bildiğin şeylerde...! Mukaddim ve Muahhir [498] sensin. Senden başka ilah yoktur.[499]

V. Allâhumme innî es'eluke Ümen nâfiâ ve rızkan tayyibâ ve amelen mutekabbilâ'

"Ey Allah'ım! Senden faydalı ilmi, temiz rızkı ve makbul ameli istiyorum",

VI. Allâhumme innî eûzu bi/ce mine/ kufri vel fakri ve aza­bil kabri' "Ey Allah'ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım.[500]

 

Hatırlatma:
 

Namazdan sonra yapılan dualara inşallah icabet olunur. 'Ey Allah'ın Rasulü! Duaların hangisi daha makbuldür?' diye sorul­du. Rasuiullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Gecenin son yarısın­da ve farz namazlardan sonra yapılan dualar' buyurdu.


[495] Ebû Dâvûd, 1508; Nesâî, 3/53; Sahih senetle rivayet edilmiştir.

[496] Buhârî, 2822; Tirmîzî, 3562; Nesâî, 8/266.

[497] Müslim, 709.

[498] Önceden yaptıklarımı ve sonra yapacaklarımı bilen sensin. (Çev.]

[499] Müslim, 771; vdğ.

[500] Nesâî, 8/262; İbniu's-Sunnî, 111; Hasen senetle rivayet edilmiştir.ceren
Sat 17 December 2016, 03:46 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Namazını hakkıyla ve vaktinde kılıp namaz sonrasında duasını eden zikrini eden ve allahın rızasını kazanan kullardan olalım inşallah.Rabbim razı olsun paylaşımdan...

Bilal2009
Wed 23 August 2017, 09:13 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam namazdan sonra yapılan dualar hemen kabul olan dualardandır inşaAllah

Sevgi.
Thu 24 August 2017, 02:09 am GMT +0200
Aleyküm Selâm. Mevlam bizleri Namazı hakkıyla kılıp güzel hayırlı duàlar edenlerden eylesin inşaAllah