- Mütercimin takdimi

Adsense kodları


Mütercimin takdimi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Mon 17 January 2011, 03:45 pm GMT +0200
بســـــــــم الله الـــــرحــمـــن الـــرحـــــــيم

Mütercim’in Takdimi

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran 103)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ 1)

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb 70-71)


Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.

Bu kitap, asrımızın seçkin âlimlerine sorulan sorulara, delilleri ile verilen cevaplardan özetlenerek ve seçilerek hazırlanmıştır. Halid el-Huseynan, kitabın hacminin büyümemesi ve her yerde yanında taşınabilecek bir kitap olmasını amaçladığından olsa gerek, birkaç istisna dışında, fetvaların asıllarında zikredilen delilleri zikretmeden, özet olarak hazırlamıştır. Ben de gerekli gördüğüm yerlerde birkaç dipnot ekleyerek tercüme ettim.

Rabbimizden bizi bilmeden amel ederek sapıklığa düşenlerden ve bildikleriyle amel etmeyip gazaba uğrayanlardan etmemesini, razı olduğu amellere muvaffak kılmasını ve razı olmadığı işlerde bize imkân vermemesini dileriz.


Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş

19 Rebîul-Âhir 1427 Çubuk/Ankara
reyyan
Sun 16 March 2014, 11:35 pm GMT +0200
İnşaAllah biz de bu eserden istifade eder ve çevremize de aktarırız.