- Mukaddime

Adsense kodları


Mukaddime

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Mon 17 January 2011, 03:43 pm GMT +0200
Mukaddime


Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd, Rasulullah’a salât ve selam olsun. Bundan sonra,

Şüphesiz helal ile haramı temyiz etmek, bilinmesi gereken en önemli vaciplerdendir. Nitekim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Allah kimin hakkında hayır murad ederse, onu dinde fıkıh (anlayış) sahibi kılar” buyurmuştur. (Buhari)

Bu muhtasar çalışmamda kadınların hayatın çeşitli safhalarında dinî, toplumsal ve kişisel içerikli olarak sordukları meseleler ile ilgili fetvaları bir araya getirdim. Kadınların bunu her yerde yanlarında taşıyıp istifade edebilmeleri için özetleme üslubunu tercih ettim.

Kitabı Hazırlamadaki Metodum:

1- Bu kitap, e-Lecnetud Daime Lil-Buhusil İlmiye vel-İfta adlı fetva komisyonundaki âlimlerin ve şu âlimlerin fetvalarından ibarettir: Şeyh Abdurrahman es-Sa’dî, Şeyh Muhammed Bin İbrahim, Şeyh Abdulaziz Bin Baz, Şeyh Muhammed Bin Useymin, Şeyh Abdullah Bin Cibrin, Şeyh Salih Bin Fevzan, Şeyh Bekir Ebu Zeyd ve Şeyh Abdullah İbn Munî’

2- Fetvaları özetlerken, maksadı değiştirmeyecek bazı tasarruflarda bulundum.

3- Muhtasar olması için genellikle delilleri zikretmedim.

4- Kadınların çoğunluğu tarafından sorulan en önemli meselelerle ilgili fetvaları zikrettim, nadir vaki olan meseleleri almadım.

5- Bu kitapta geçen maddeler, sorulan soruların cevabıdır. Genelde her madde sonunda parantez içinde fetvayı veren âlimin ismini belirttim.

6- Bazen konunun daha iyi anlaşılması, özetlenebilmesi ve daha faydalı olabilmesi için iki cevabı birleştirdim.

7- Bu kitap yalnızca kadınlara has olmayıp, sorular kadınlar tarafından gelmiştir.

8- Kitabı 43 bölüme ayırdım ve her bölüme göre fetvaları numaralandırdım.

9- Okuyucu, ilk bakışta meselelerin birbirine benzer olduğunu görebilir. Lakin iyi düşünülürse gerek açıklama bakımından gerekse faydası bakımından farklılıklar görülecektir.kardelen7d
Mon 20 January 2014, 02:16 pm GMT +0200
toplumun ihtiyacı olan bir kitap

reyyan
Sun 16 March 2014, 09:52 pm GMT +0200
Evet Burcu kardeşim her müslüman için dinini yaşama konusunda ona gerekli olan ilmihal bilgilerini bilmek gerekir.

damla6d
Sun 16 March 2014, 11:06 pm GMT +0200
SELAMÜNALEYKÜM HERKESE:
Bence sadece toplumun değil tüm herkesin ihtiyacı var.Bence herkes bu kitabı okumalı.Bu kitap insanlar ve insanlık için yararlı olacak.Allah herkese bu kitabı okumayı nasip etsin.