- Müellifin Önsözü

Adsense kodları


Müellifin Önsözü

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
seymanur K
Fri 27 January 2012, 01:48 pm GMT +0200
Müellifin Önsözü


"Allah kime iyilik dilerse,onu dinde bilgi sahibi yapar."[1]

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbina salat O'nun Peygamberi Muhammed (s.a.v.)'e, temiz aline ve ashabına olsun.

Kadı Ebu Şuca' Ahmed b. Hüseyin b. Ahmed El-Asfehani -Allah rahmet eylesin- diyor ki:

Dostlarımdan bazıları Allah onları muhafaza etsin, metni az, ma­nası çok ve hem okuyan, hem de okutan için kolay olup, yeni başla­yacak kimseler için ezberlenebilen bölüm ve maddelere ayrılmış İmam Şafii mezhebine ait fıkhi konuları kapsayan bir eser yaz­mamı istediler.

Allah'ın tevfik ve rağbetine dayanarak ve sevabı da O'ndan uma­rak bu işe giriştim.

Allah (c.c.) dilediği şeyleri (yapmaya) kadir, kullarına karşı bü­yük lütuf sahibi ve onların (her şeyin)'den haberdardır.

Kadı Ebu Şuca'[2] 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Hadis-î Şerif.

[2] Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 20.