- Mirâc ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir

Adsense kodları


Mirâc ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Tue 28 June 2011, 01:49 am GMT +0200
Mirâc ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir    
   
Leyle-i Mi’râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar.
 
Aziz, sıddîk kardeşlerim,

 Leyle-i Mi’râc, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i mâneviye sırrıyla, inşaallah herbiriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrikle beraber, hakkımızda inâyet-i Rabbâniye pek zâhir bir sûrette tecellî ettiğini tebşir ederiz.

Şuâlar, s. 429

Mi’rac ise, velâyet-i Ahmediyenin (asm) kerâmet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı olduğundan, risâlet mertebesine inkılâb etmiş. Mi’racın bâtını, velâyettir; halktan Hakka gitmiş. Zâhir-i Mi’râc, risâlettir; Hak’tan halka geliyor. Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktur; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risâlet ise, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyâle kâfidir. Onun için hadîste denilmiş: “Bir anda dönmüş, gelmiş.”

Sözler, s. 517

Mi’râc, velâyet-i Ahmediyenin (asm) bütün velâyâtın fevkınde bir külliyet, bir ulviyet sûretinde bir tezâhürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudâtın Hàlıkı ünvânıyla Cenâb-ı Hakkın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir.

Sözler, s. 516

Demek hakikat-ı Mi’râc, bir mû’cize-i Ahmediye (asm) ve kerâmet-i kübrası olduğu ve Mi’râc merdiveniyle göklere çıkması ile zat-ı Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi, bu seneki Mi’râc da zemine ve bu memleket ahalisine kâinatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir kerâmet gösterdi.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 183Aziz, sıddîk kardeşlerim,

Leyle-i Mi’râcın, aynı leyle-i Regaib gibi hiç inkâr edilmez bir tarzda, bir nevî mûcize-i Ahmediye gibi bir kerâmetini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle ki:
Nasıl evvelce yazdığımız gibi iki ay kuraklık içinde burada hiç yağmur gelmediği, güya leyle-i Regaibi bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile kudsiyetini burada gösterdiği gibi, aynen öyle de, o geceden beri buraya bir katre yağmur düşmediği halde, yirmi günden sonra aynen Mi’râc gecesi birden bire öyle bir rahmet yağdı ki, dinsizlerde şüphe bırakmadı ki, Sahibü’l-Mi’rac, Rahmeten li’l-Âlemîn olduğu gibi, onun Mi’râc gecesi de bir vesîle-i rahmettir. Hem ehl-i imanın imanlarını kuvvetlendirdiği gibi, meyusiyetlerini de bir derece izâle etti.

Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 181-182

Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenâb-ı Hak herbir gecesini sizin hakkınızda leyle-i Mi’râc ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, âmin.

Kastamonu Lâhikası, s.58


Aziz, sıddık kardeşlerim,

Sizin Mi’râcınızı tebrik ve Mi’râc Sahibinin (asm) sünnet-i seniyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Kastamonu Lâhikası, s.195
 

sumeyye
Fri 15 May 2015, 12:35 am GMT +0200
s.a.. , Âmin amin amin ecmain insaallah..Miraç gecesini hakkiyla ihya edenlerden ve degerini bilenlerden oluruz insaallah..Rabbim c.c gecemizi mübarek eylesin insaallah..

neslihan
Fri 15 May 2015, 07:24 am GMT +0200
a.s.., amin amin amin inşaallah.  Rabbim gecemizi mübarek dualarimizi da makbul eylesin.

Bilal2009
Tue 3 May 2016, 10:45 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ge rahmetüllah. Miraç gecesi öyle bir gece ki demekki ikinci kadir.gecesi denilmiştir .  Rabbim paylaşım için razı olsun.

Sevgi.
Wed 4 May 2016, 05:15 am GMT +0200
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Mevlam bizlere bu değerli gecelerin hakkıyla ihya edilmesini nasip eylesin inşaAllah. Amin
  Paylaşım için Allah Razı olsun.

Rüveyha
Wed 4 May 2016, 09:14 am GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah..Mevlam  miraç gecesin de inşaAllah af olunan kullardan kılsın.Bu gecelere İnşaAllah hakkıyla ehemmiyet veren kullardan oluruz.Rabbim razı olsun

Yağmur Gmş
Wed 4 May 2016, 12:57 pm GMT +0200
Bismillah...
Bütün kardeşlerimin bu kandili mübarek olsun. Rabbim bu zaman da yaptığımız amelleri ve duaları kabul eylesin inşallah...

damla6d
Wed 4 May 2016, 03:20 pm GMT +0200
#Esselamu aleykum..Kandillerde ve mübarek gecelerde dua etmenin ibadetleri yerine getirmenin hükmü çok büyüktür..Bu arada hem farzı yerine getirmiş hem de çok büyük sevaplar kazanmış oluruz..Rabbim kandillerde edilen duaları kabul eylesin inşAllah..Rabbim razı olsun..