- Mirac hakikati nedir?

Adsense kodları


Mirac hakikati nedir?

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
ehlidunya
Tue 28 June 2011, 02:14 am GMT +0200
Mirac hakikati nedir?

Bismillahirrahmanirrahim

Hakikat-i Mirac nedir?

Elcevap: Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir.
Yani, Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir-i tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle,

o abdi,
hem bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi’,
hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar,
hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak için,

burâka bindirip, berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat’-ı merâtip ettirerek, kamervâri menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip, o dairelerin semâvâtında makamları bulunan ve ihvânı olan enbiyayı birer birer göstererek, tâ Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelâmına ve rüyetine mazhar kılmıştır.

Şu yüksek hakikate iki temsil dürbünüyle bakılabilir.

Birincisi: Yirmi Dördüncü Sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahın kendi hükûmetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alâmetleri vardır.

Meselâ, adliye dairesinde hâkim-i âdil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan-ı âzam ve ilmiyede halife, ve hâkezâ, sair isim ve ünvanları bulunur. Herbir dairede birer mânevî tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur.

O tek padişah, o saltanatın dairelerinde ve tabakat-ı hükûmetin mertebelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin taht-ı saltanatı olabilir. Güya o hâkim, herbir dairede şahsiyet-i mâneviye haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur, bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebede, perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve herbir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkâmları birbirinden ayrıdır. Tabakatları birbirinden başkadır.

İşte, böyle bir sultan, istediği bir zâtı bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus saltanat-ı şahanesini ve evâmir-i hâkimânesini gösterip, daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip, tâ huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere taallûk eden bazı evâmir-i umumiye-i külliyeyi ona tevdi eder, gönderir. (Sözler, 31. Söz)

Bediüzzaman Said Nursi


sumeyye
Fri 15 May 2015, 12:30 am GMT +0200
s.a.. , Sevgili Peygamberimiz s.a.v Miraca yükselmis Yüce Allah'in izniyle ve bütün katlari gezmistir ve bizlere müjdeleriyle ve dikkat etmemiz gereken konularla gelmistir..Sidretü'l Münteha'ya kadar beraber olan Cebrail a.s Peygamberimiz'e eslik etmistir.Sâlât Ve Selâm En Güzel'e olsun..

neslihan
Fri 15 May 2015, 07:29 am GMT +0200
a.s.., Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun. Allah razi olsun kullugumuzla miraca yukselebilmemiz duasiyla...

[Muhammed]
Fri 15 May 2015, 01:23 pm GMT +0200
Ve Aleykumus selam ve rahmetullahi ve berakatuh.Efendiler efendisine salat selam olsun.Rabbim görme şerefine eren bir peyagambere ümettiz Rabbim layık olmayı nasip etsin İnşaAllah.
Allah razı olsun.

Bilal2009
Tue 3 May 2016, 10:42 pm GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Miraç Efendimizin büyüklüğü anlatan en önemli mucizelerdendir.  Rabbim paylaşım için razı olsun.

Sevgi.
Sun 23 April 2017, 12:54 am GMT +0200
Bismillah...
Esselamü Aleyküm verahmetullah. Miraç Kandili Nebiler Nebisi Canlar Canı Peygamberimiz'in büyüklüğünü açıklıyan en önemli mucizelerdendir.
  Mevlam bizleri Peygamberimiz'e  hayırlı ümmet olanlardan eylesin inşaAllah.
  Paylaşım için Allah Razı olsun.

ceren
Sun 23 April 2017, 11:57 am GMT +0200
Aleykumselam.Peygamber efendimizin goge yukselisi ve cennet cehennemi gorup namazin heidye edildigi gundur mirac kandili.Rabbim bu mubarek geceyi hayirla ve ibadetle geciren kullardan eylesin bizleri insallah..

HALACAHAN
Sun 23 April 2017, 12:29 pm GMT +0200
Aleykum selam Miracin hakikatini öğrenmiş olduk Rabbim paylaşım için razı olsun Amin

melda 6D
Sun 23 April 2017, 12:45 pm GMT +0200
Selamün aleyküm . Miracın hakikatini okuduk , Rabbim iyice anlayıp kavramayı nasip etsin bu günün hakkını verelim inşallah.