- Mezhepler Tarihi 1.Hafta Soruları

Adsense kodları


Mezhepler Tarihi 1.Hafta Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Wed 16 February 2011, 03:29 pm GMT +0200
Mezhepler Tarihi 1.Hafta Soruları

1.müslümanların yaşadıkları sosyal,kültürel ve siyasi çevrenin etkisiyle dinin ana kaynaklarını anlama ve yorumlamada ortaya çıkanfarklı görüşlerin zaman içerisinde taraftar bulması ile meydana gelenharekete ne ad verilir?
2.mezhepler tarihi kavramını tanımlayınız.
3.islam mezhepler tarihini ¨dini inançlarala alakalı sapkın mezhep ve görüşleri nakleden ilimdir¨şeklinde kim tarif eder?
4.mezhepler tarihini :¨fırkalaşma vey a zümeleşme faaliyetlerin gelişme seyrini göstermeyi esas alan ilim dalıdır şeklinde tarif eden kimdir?
5.islam mezhepler tarihini:siyasi itikadi gayelerle vücut bulmuş ¨islam düşünce ekolleri¨diyebileceğimiz beşeri oluşumlar bilimsel yöntemlerle inceleyen bir ilim dalıdır şeklinde kim tarif eder?
6. fıkhi ve ameli ekoller bu ilmin konusuna dahilmidir?
7.tarihi süreçte ortaya çıkan mezhepler ilahi kaynaklımıdır?
8.islam mezhepler tarihi ilminin amacı nedir?
9.islam düşüncesi tarihinde ortaya çıkan ekollerin fikir düşünce ve yaşayışlarını öğrenme bize ne gibi faydalar sağlar?
10.mezhepler tarihibilminin metodu nedir?
11.betimleyici/deskriptif metod nedir?
12.mezhepler tarihi mezheplerin kabul ettiği görüş ve fikirlerin yanlış yada doğruluğunu araştırmak yada diğer mezheplere göre batıla/küfre düştüklerini ileri sürer mi?
13.erken dönem mezhepler tarihi kaynaklarında ortaya konan metod ile çağdaş islam mezhepler tarihi bilminin metodu arasında ne gibi farklar vardır?
14.mezhepler tarihi araştırmalarında karşılaşılan en önemli problem nedir?
15.¨zaman mekan bağlamı¨¨fikir-hadise irtibatı terimleri neyi anlatır?
16.mezhepler tarihini inceleme alanlarını maddeler halinde yazınız.
17.mezhepler tarihinin en çok ilişki içinde olduğu bilim dalları hangileridir?
18.mezhepler tarihi ile kelam ilminin arasındaki metod farkı nelerdir?
19.mezhepler tarihi ile dinler tarihi arasında ne gibi benzer metodlar vardır?
20.ilk dönem dinler tarihi çalışmaları mezhepler tarihçileri tarafından yürütülmüştür.günümüz müslüman dinler tarihçileri olarak tanınan ilk mezhepler tarihçileri kimlerdir?

Hazırlayan-ruveyda-80

zeaide
Sat 10 December 2011, 03:41 am GMT +0200
cevaplar yokmu? tek tek bakacakmıym