- Medine Halkının Rasulullah'ı Karşılaması

Adsense kodları


Medine Halkının Rasulullah'ı Karşılaması

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Hadice
Sun 29 May 2011, 01:54 pm GMT +0200
Medine Halkının Rasulullah'ı Karşılaması Ve Rasulullahın Oraya Girişi

332) Hz. Aişe (r. a.) anlattı:

Müslümanlar, Rasulullah'm Mekke'den çıktığını duyduklarında her gün Öğle sıcağı basıncaya kadar beklemek üzere Harre denilen yere giderlerdi.

Bir gün uzun süre bekledikten sonra evlerine dönünce yahudiler-den birisi, bir işi için kulelerinden birine çıkıp bakarken Rasulullah'la ashabının beyazlara bürünmüş halde ve serapları yara yara gelmekte olduklarını gördü.

Yahudi yüksek sesle:

-Ey Arap topluluğu! îşte beklediğiniz büyük kişi! demekten kendi­ni alamadı.

Müslümanlar hemen silaha sarıldılar. Rasulullah'ı Harre'de kar­şıladılar. Medine'nin sağ tarafına doğru yöneldiler ve Amr İbn Avf o-ğullanna indiler.

Ebu Bekr ayakta duruyor, Rasulullah da susuyordu.[18]

[18] Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 2/498 (uzun olarak); Buharı, Sahih, kitabu fedaili'l Medine, 8; kıtabu'l-mezalım. 25; kitabu'l-fıten, 4; menakıb, 25; Müslim, Sahih, kitaburl-fiten 9; imam Ahmed, Musned, 7/200

RAMAZAN 7/D
Wed 21 October 2015, 10:30 pm GMT +0200
Es Selamün Aleyküm . Medine halkı Efendimiz (s.a.v.)'in gelmesini çok büyük bir tutku ile sevgi ile beklemişler . Rabb'im Efendimiz (s.a.v.)'i gormeyi nasip etsin İnşALLAH . ALLAH cc razi olsun .

mevlüde06
Thu 22 October 2015, 04:33 am GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah;amin ecmain inşallah kardeşim.Efendimizin gelişinyle nasıl mutlu olduklarını,sevindiklerini  Ay doğdu üzerimize ilahisi çok güzel ifade ediyor.
Allah razı olsun paylaşımınız için:

Bilal2009
Thu 22 October 2015, 05:20 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah.  Biz ashabtan olamadık ancak bu Peygamberimiz'i (sallallahu aleyhi ve sellem) görme nasibini kaybettiğimiz anlamına gelmez.  Rabbim (celle celalühü ) bizleri bu dünyada Peygamberimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yolundan giden ve ahirette Efendimiz'i (sallallahu aleyhi ve sellem) görenlerden eylesin.

Kevšer
Thu 22 October 2015, 05:39 am GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm. Bu güzel paylaşım için Rabbim Razı olsun kardeşim.  Eğer bizler Peygamberimiz'in yolundan gidenlerden olur isek Rabbim bizleri gerçek hayatta Peygamberimiz'i görebilme nasibi eyler inşaAllah..

Alican 7-B
Thu 22 October 2015, 12:28 pm GMT +0200
Selamun aleyküm
Burayı tam olarak anlamadım. Burada Mekke halkı Peygamber efendimizi öldürmek içinmi bekliyorlar yoksa saygı için mi bekliyorlar.

Mustafa/Samed
Fri 30 October 2015, 09:36 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam. Medineliler peygamberimizin gelmesini sabırla beklemiş bir gün daha uzun beklediklerinde peygamberimiz gelmiştir. Rabbim paylaşım için razı olsun.