- Kuran Okuma ve Tecvid II Sınav Soruları

Adsense kodları


Kuran Okuma ve Tecvid II Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Mon 4 April 2011, 12:55 pm GMT +0200
Kuran Okuma ve Tecvid II Sınav Soruları


1 )Tin Sûresi’nin son ayeti olan اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمينَden tekbire nasıl “vasıl” yapılır?

Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Gerek sûrenin son ayeti gerek tekbirde durularak.
***Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.

2 )Kûfe ekolü sûre ortasından kıraate başlanması halinde aşağıdakilerden hangisini tercih eder?    

besmele
***istiaze-besmele
vasıl
sekte
istiaze

3 )Tekbir hangi sûrelerden sonra getirilir?

Bürûc-Fatiha
Fil-Nas
Her sûrenin bitiminde
*** Nas-Duha
Amme cüzünün tamamındaki sûrelerin bitiminde

4)Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?

2
1
***3
5
28

5)Kıraatin orta bir süratte yapılıp; ne çok süratli, ne de çok yavaş icra edildiği okuyuş tarzı hangisidir?                                                                  

hazreme
tahkik
***tedvir
tertil
hadr

1-İbtida ile ilgili aşağıdaki cümledeki boşluğu uygun şekilde tamamlayan seçeneği tespit ediniz:
“İbtida da anlam dikkate alınacağından ideal bir başlangıç için öncelikle, okuyuşa …………………ya da ……………… ara vermek tercih edilmelidir.”


-sekte / sektelerde
-nefes biten yerlerde / secavendlerde
-secavend’lerde / cezimlerde
-istenilen yerlerde / nefesin bittiği yerlerde
***ayet sonlarında / secavend’lerde

2-)قُمْ اللَّيْلَ ayetinde altı çizili harf,  vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile harekelenmelidir?

***esre
-ötre
-üstün
-olduğu gibi kalmalıdır
-tenvin

3 ) Hafd-ı Savt kavramı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

-ses tonunu yükseltmek
-vücuh yapmak
-makamlı okumak
***ses tonunu alçaltmak
-tecvidli okumak

 

4 ) Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
“Tâ-i merbuta (yuvarlak tâ: ة) tenvinli ise, vakıf halinde tenvin düşüp, ………….okunacağı gibi, “tâ: ة” de ……….dönüşür”


-sekteli / sükûna
-med ile / sükûna
-med ile / “hâ: ه” ye
***sükûnlu / “hâ: ه” ye
-sükûnlu / sükûna

5 ) Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?

-اَللهُ اَكْبَرْ
-سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى
-صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ***
-اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله

6 ) Âlimlerin çoğuna ve kıraat imamlarına göre kıraatten önce istiazenin hükmü nedir?

-caiz
-vacip
***sünnet
-farz-ı kifaye
-farz-ı ayn

7 ) Tekbirin sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

-Farz olduğu için
-Kur’an okuyanların müjdelenmesi
***Hz. Peygamber’e kesilen vahyin yeniden gelmesi
-Kur’an’da yazıldığı için
-İnkârcıları dinlememeyi vurgulamak için

8 ) Aşağıda yer alan ve ibtidanın ıstılah anlamını içeren cümledeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız:
“Kıraate…………………..veya vakıf yaptıktan sonra kıraate…………….” demektir

-ilk defa başlamak / son vermek
-son vermek / son vermek
ilk defa başlamak / devam etmek için tekrar başlamak
-ara vermek / devam etmek
-ilk defa başlamak / niyet etmek

9 ) Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?

-Asım’a
-İbn Cezerî’ye
-Ebu'l Esved ed-Dueli'ye
-Hz. Osman'a
***Secâvendî’ye

10 ) Vasla ait aşağıdaki tanımı en iyi şekilde tamamlayan seçeneği tespit ediniz?
“Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, …………ve ……………..kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okuma”ya denir.


***sesi / nefesi
-bölmeden / uzatmayı
-nefesi / nefesi
-sesi / makamı
-nefesi /makamı

1)Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?

-hiçbiri
***vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
-vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz

2 )Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

-terkik
-tedvir
***tahkik
-kıraat
-hadr

3 )Aşağıdaki fiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida ötre ile yapılmaz?

-انْظُرْ
-اتْلُ
-اذْكُرْ
-ادْعُ
***اكْرِمْ

4)Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?

-Secde Sûresi
-Neml Suresi
-Necm Sûresi
***Kalem Sûresi
-Alak Sûresi

5) Önemlerine göre vakıf işaretlerin sıralanışında hangisi doğrudur?

-sad-mim-ze-tı-cim
-sad-tı-cim-ze-mim
***mim-tı-cim-ze-sad
-cim-tı-zı- ze-mim
-mim-ze-tı-cim-sad

1-Tekbirin sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kur’an okuyanların müjdelenmesi
***Hz. Peygamber’e kesilen vahyin yeniden gelmesi
Farz olduğu için
İnkârcıları dinlememeyi vurgulamak için
Kuran’da yazıldığı için

2-Kur’ân-ı Kerim’in en hızlı okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

tertil
telfik
terkik
hafd
***hadr

3-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?

***Secâvendî’ye

Ebu'l Esved ed-Dueli'ye
İbn Cezerî’ye
Asım’a
Hz. Osman'a

4- Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan sayıyı tespit ediniz. “Secde ayeti namazda okunduğunda, kıraat bu ayetle sona erecekse yâda secde ayetinden ……………..ayet sonra sona erecekse namazın genel akışı sürdürülür, okunan secde ayeti için ayrıca bir secdeye gerek kalmaz.”

***Üç

Beş
Dokuz
Dört
Yedi

5- Aşağıda yer alan ve ibtidanın ıstılah anlamını içeren cümledeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız:
“Kıraate…………………..veya vakıf yaptıktan sonra kıraate…………….” Demektir


İlk defa başlamak / son vermek
Ara vermek / devam etmek
***İlk defa başlamak / devam etmek için tekrar başlamak
Son vermek / son vermek
İlk defa başlamak / niyet etmek
 
6-Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ***
اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله
اَللهُ اَكْبَرْ
سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم

7) İhfâ, iklâb ve ğunneli idğâmların birer buçuk elif miktarı tutularak okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

***Tahkik
Tedvir
terkik
Teshil
tervih

8 ) . اَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ayeti nasıl bir ses tonu ile okunmalıdır?      

Harflerin mahreçlerine uygun
Yüksek
***Alçak ve hafif
Tiz
Sevinçli

9 )Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?

“Tâ-i merbuta (yuvarlak tâ: ة) tenvinli ise, vakıf halinde tenvin düşüp, ………….okunacağı gibi, “tâ: ة” de ……….dönüşür”
Med ile / sükûna
Sekteli / sükûna
***Sükûnlu / “hâ: ه” ye
Sükûnlu / sükûna
Med ile / “hâ: ه” ye

10 )Kadir Suresi’nin son ayeti olan مَطْلَعِ الْفَجْرِ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?

Surenin son harfi olan ra harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Surenin son harfi olan ra harfi esreli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Surenin son harfi olan ra harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.
Sûrenin son harfi olan ra harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
***Sûrenin son harfi olan ra harfi esreli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır

11) Alimlerin çoğuna ve kıraat imamlarına göre istiazenin süre başlarında okunmasının hükmü nedir?

caiz
farz-ı ayın
farz-ı kifaye
***sünnet
vacip

12) Hangi süreye başlarken sadece istiaze okunur?

enfal
***tevbe
yasin
fatiha
kıyame  

13 ) Hangi sûreye, sûre başından başlarken sadece istiaze çekilir?

   Kıyame
   Enfal
   Fatiha
   Yasin
***Tevbe

14) Vakıf işaretlerinin bulunmadığı yerlerde zorunlu olarak durulduğunda; ibtida için aşağıdakilerden hangisinden başlamak daha uygundur?

A)  istenilen her kelimeyle
B)   harfi cerlerle
C)  atıf edatlarıyla***
D)  hiçbiri
E)  istisna edatıyla

15) Aşağıdaki "secavend"lerden hangi sıralama vakıf yapmada önem sırasına göre dizilmiştir (önem sırası sağdan sola doğrudur)?
م ج ط ز ص
  م ط ز ج ص
  م ص ط ج ز
  ط م ج ز ص
***  م ط ج ز ص
 
16) Bir secde ayeti olan aşağıdaki ayeti orijinaline uygun tamamlayan kelimeyi tespit ediniz.  لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَز۪يدُهُمْ خُشُوعًا……. (İsrâ, 17/109)

 ***يَخِرُّونَ
  يَكْتُبُونَ
  يَعْبُدُونَ
  يَسْجُدُونَ
  يَشْكُرُونَ


17) Medd-i muttasıl ve munfasılın üçer elif miktarınca uzatılarak okunduğu tilavet tarzının ismi nedir?

***tedvir


18) “Okuyuşunda hata ihtimali bulunanların öncelik vermeleri gereken tarz ………tarz olmalıdır.” cümlesindeki boşluğu en doğru tamamlayan şık hangisidir?

en hızlı
kuralları önemsemeyen bir
en yavaş
orta süratte bir
okuyuşlarını hatadan uzak tutabilecekleri ***

karakartal03
Mon 4 April 2011, 01:30 pm GMT +0200
sure başlarında istaze ve besmele çekme konusu kaç vecih -4- fil suresinin son ayetinden tekbire geçiş -a şıkk olacaktıı- tekbir hangi surelerden sonra getirilir -nas /duha kıraatin orta surette yapılıp ne çok hızlı..... ... -tedvir- erracim nedir -istiaze-
e sınıfı soruları

karakartal03
Mon 4 April 2011, 01:55 pm GMT +0200
1)Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?
 
-hiçbiri
-------vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
-vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz
2 )Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
         
-terkik
-tedvir
---------tahkik
-kıraat
-hadr
3 )Aşağıdaki fiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida ötre ile yapılmaz?

-انْظُرْ
-اتْلُ
-اذْكُرْ
-ادْعُ
-------------اكْرِمْ

4)Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?

-Secde Sûresi
-Neml Suresi
-Necm Sûresi
------Kalem Sûresi
-Alak Sûresi
5-Vakıf işaretlerinin bulunmadığı yerlerde zorunlu olarak durulduğunda; ibtida için aşağıdakilerden hangisinden başlamak daha uygundur.        
istenilen her kelimeyle
   
harfi cerlerle
   
-----------atıf edatlarıyla
   
hiçbiri
   
istisna edatıyla

karakartal03
Mon 4 April 2011, 02:23 pm GMT +0200
1-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?
*Secâvendî’ye
Ebu'l Esved ed-Dueli'ye
İbn Cezerî’ye
Asım’a
Hz. Osman'a

2-Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?
* سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ
اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله
اَللهُ اَكْبَرْ
سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم

3-İhfâ, iklâb ve ğunneli idğâmların birer buçuk elif miktarı tutularak okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
*Tahkik
Tedvir
terkik
Teshil
tervih

4- اَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ayeti nasıl bir ses tonu ile okunmalıdır?       
Harflerin mahreçlerine uygun
Yüksek
*Alçak ve hafif
Tiz
Sevinçli
5) Hangi süreye başlarken sadece istiaze okunur?
enfal
tevbe
yasin
fatiha
kıyame
bunlarda vize soruları e sınıfının

keskinevi
Mon 4 April 2011, 02:42 pm GMT +0200
d sınıfı qiz 1 soruları


1)Sûre başlarında istiaze ve besmele çekme konusunda kaç vecih uygulanabilir? 4 vecih
2) tekbirin manası nedir? yüceltmek saygı göstermek
3)arapça olarak euzu yazılmış bu cümle nasıl isimlendirilir demiş. cevap istiaze
4) tin suresinin sonundan tekbire nasıl geçilir?
5) küfe ekolünün sure başlarına ne ile başladığı sorulmuştu? cevap istiaze ve besmele

keskinevi
Mon 4 April 2011, 04:37 pm GMT +0200
qiz 2 d sınıfı sorular

cevaplar yıldız ile işaretli
 
 1 ) Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?
Alak Sûresi
 
Neml Suresi
 
Necm Sûresi
 
Kalem Sûresi ****
 
Secde Sûresi

2 ) Vakıf işaretlerinin bulunmadığı yerlerde zorunlu olarak durulduğunda; ibtida için aşağıdakilerden hangisinden başlamak daha uygundur.     
 
istenilen her kelimeyle
 
harfi cerlerle
 
istisna edatıyla
 
atıf edatlarıyla ****
 
hiçbiri
3 ) Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
 
tedvir
 
hadr
 
tahkik ****
 
kıraat
 
terkik
4 ) Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?
 
vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz
 
vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
 
hiçbiri
 
vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
 
vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz****

 5 ) Bir secde ayeti olan aşağıdaki ayeti orijinaline uygun tamamlayan kelimeyi tespit ediniz. َ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَز۪يدُهُمْ خُشُوعًا……. (İsrâ, 17/109)
 ****يَخِرُّونَ
 
يَسْجُدُونَ
 
يَكْتُبُونَ
 
يَشْكُرُونَ
 
يَعْبُدُونَ


keskinevi
Mon 4 April 2011, 04:54 pm GMT +0200
KURAN VİZE SINAVI
1 ) Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?
سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى
 
اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله
 
صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم
 
****سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ
 
اَللهُ اَكْبَرْ

2 ) Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
“Tâ-i merbuta (yuvarlak tâ: ة) tenvinli ise, vakıf halinde tenvin düşüp, ………….okunacağı gibi, “tâ: ة” de ……….dönüşür”

sükûnlu / “hâ: ه” ye ****
 
sükûnlu / sükûna
 
sekteli / sükûna
 
med ile / “hâ: ه” ye
 
med ile / sükûna
 
3 )    قُمْ اللَّيْلَ ayetinde altı çizili harf(kaf harfi),  vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile  harekelenmelidir?
 
olduğu gibi kalmalıdır
 
esre ****
 
ötre
 
üstün
 
tenvin
 4 ) Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?       
 
tahkik ****
 
terkik
 
tedvir
 
kıraat
 
hadr
5 ) Tekbirin sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
İnkârcıları dinlememeyi vurgulamak için
 
Farz olduğu için
 
Kur’an’da yazıldığı için
 
Kur’an okuyanların müjdelenmesi
 
Hz. Peygamber’e kesilen vahyin yeniden gelmesi ****

aslan_79
Tue 5 April 2011, 09:49 am GMT +0200
KURANI KERİM OKUMA TECVİD II QUİZ I SINAVI SORULARI


1)Bir secde ayeti olan aşağıdaki ayeti orijinaline uygun tamamlayan kelimeyi tespit ediniz.  خشوعا  وَيَز۪يدُهُمْ يَبْكُونَ لِلْاَذْقَانِ ……. (İsrâ, 17/109)
يَكْتُبُونَ
يَخِرُّونَ   xxx
يَسْجُدُونَ
يَشْكُرُونَ
يَعْبُدُونَ

2)Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?
 
-hiçbiri
vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz   xxx
-vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
-vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz

3)Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
         
-terkik
-tedvir
-tahkik  xxx
-kıraat
-hadr
4)Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?

-Secde Sûresi
-Neml Suresi
-Necm Sûresi
-Kalem Sûresi   xxx
-Alak Sûresi


5)Aşağıdakilerden hangisinde önem sırasına göre durak işaretleri doğru olarak sıralanmışlardır Mim,tı,cim,ze,sad   xxx

KURANI KERİM OKUMA TECVİD II QUİZ II SINAVI SORULARI

6) Fil Sûresi’nin son ayeti olan مَاْكُولٍ  كَعَصْفٍ فَجَعَلَهُمْ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
Sûrenin son harfi olan lam harfi tenvinli okunur ve tekbir bu şekilde geçiş yapılır.
Sûrenin son harfi olan lam harfi esreli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan lâm harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır. Sûrenin son harfi olan lâm cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan lâm harfi esreli okunur daha sonra esreli bir nun ile lafza-i Celâl’in lamına geçiş yapılır.   xxx

7)Tekbirin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?   
itaat etmek
yüceltmek, saygı göstermek  xxx
kullukta bulunmak
affetmek, bağışlamak
ayırmak

8)Tin Sûresi’nin son ayeti olan الْحَاكِمينَ  بِاَحْكَمِ اللّٰهُ اَلَيْسَ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır.   xxx
Gerek sûrenin son ayeti gerek tekbirde durularak.

9)Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?
28
5
3 xxx
1
2
10)Kıraatin orta bir süratte yapılıp; ne çok süratli, ne de çok yavaş icra edildiği okuyuş tarzı hangisidir?                                                                   
hadr
tedvir xxx
tahkik
hazreme
tertil

KURANI KERİM OKUMA TECVİD II VİZE SINAVI SORULARI
1 ) . الدِّمَاۤءَ وَيَسْفِكُ فيِهَا يُفْسِدُ مَنْ فيِهَا اَتَجْعَلُ ayeti nasıl bir ses tonu ile okunmalıdır?       
tiz
yüksek
sevinçli
alçak ve hafif  xxx
harflerin mahreclerine uygun
2 )Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?
المصير وَاِلَيْكَ  رَبَّنَا غُفْرَانَكَ وَاَطَعْنَا سَمِعْنَا    xxx
اْلأَعْلَى رَبِّىَ سُبْحَان
 الله وَرَحْمَةُ السلام عليكم
اَكْبَرْ اَللهُ
الْعَظِيم اللهُ صَدَقَ
3) Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
“Tâ-i merbuta (yuvarlak tâ: ة) tenvinli ise, vakıf halinde tenvin düşüp, ………….okunacağı gibi, “tâ: ة” de ……….dönüşür
med ile / sükûna
med ile / “hâ: ه” ye
sekteli / sükûna
sükûnlu / “hâ: ه” ye  xxx
sükûnlu / sükûna
4 ) Aşağıda yer alan ve ibtidanın ıstılah anlamını içeren cümledeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız:
 “Kıraate…………………..veya vakıf yaptıktan sonra kıraate…………….” demektir
 ilk defa başlamak / devam etmek için tekrar başlamak   xxx
ara vermek / devam etmek
ilk defa başlamak / son vermek
ilk defa başlamak / niyet etmek
5)Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?
 Secâvendî’ye  xxx
Hz. Osman'a
Asım’a
İbn Cezerî’ye
Ebu'l Esved ed-Dueli'ye

karanlık
Tue 5 April 2011, 08:39 pm GMT +0200
1-الرَّجيمِ cümlesi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir
  esteizü billah
  besmele
  istiaze-besmele
  istiaze
  bismillah

2-Tekbirin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?   
  ayırmak
  itaat etmek
  yüceltmek, saygı göstermek
  affetmek, bağışlamak
  kullukta bulunmak
 
3-“Okuyuşunda hata ihtimali bulunanların öncelik vermeleri gereken tarz ………tarz olmalıdır.” cümlesindeki boşluğu en doğru tamamlayan şık hangisidir?
  en hızlı
  kuralları önemsemeyen bir
  en yavaş
  orta süratte bir
 okuyuşlarını hatadan uzak tutabilecekleri

4-Medd-i muttasıl ve munfasılın üçer elif miktarınca uzatılarak okunduğu tilavet tarzının ismi nedir?
    tedvir
  terkik
  tağliz
  isti’la
  tecvid

5- Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?
  2
  1
  5
  3
  28


6-Sûre başına besmele ile başlamanın hükmü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?         
  sünnet
  caiz
  vacip
  mekruh
  farz

7-Sûre başlarında istiaze ve besmele çekme konusunda kaç vecih uygulanabilir?
1
2
4
6
5

 
8-Tin Sûresi’nin son ayeti olan اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمينَden tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
Gerek sûrenin son ayeti gerek tekbirde durularak.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır

9-Tekbir hangi sûrelerden sonra getirilir?
  Bürûc-Fatiha
  Fil-Nas
  Amme cüzünün tamamındaki sûrelerin bitiminde
  Her sûrenin bitiminde
  Nas-Duha

10-Kûfe ekolü sûre ortasından kıraate başlanması halinde aşağıdakilerden hangisini tercih eder?   
  istiaze
  besmele
  vasıl
  istiaze-besmele
  sekte 

mehmetSAGLAM
Wed 6 April 2011, 02:22 pm GMT +0200
d sınf gz 2

)Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?
 
-hiçbiri
-------vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
-vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz
-vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz
2 )Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
         
-terkik
-tedvir
---------tahkik
-kıraat
-hadr
3 )Aşağıdaki fiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida ötre ile yapılmaz?

-انْظُرْ
-اتْلُ
-اذْكُرْ
-ادْعُ
-------------اكْرِمْ

4)Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?

-Secde Sûresi
-Neml Suresi
-Necm Sûresi
------Kalem Sûresi
-Alak Sûresi

5-Vakıf işaretlerinin bulunmadığı yerlerde zorunlu olarak durulduğunda; ibtida için aşağıdakilerden hangisinden başlamak daha uygundur.   
   
istenilen her kelimeyle
   
harfi cerlerle
   
-----------atıf edatlarıyla
   
hiçbiri
   
istisna edatıyla

mehmetSAGLAM
Wed 6 April 2011, 02:29 pm GMT +0200
d snf vıze


5 )  

Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?
                    


  İbn Cezerî’ye  
  Ebu'l Esved ed-Dueli'ye  
  Secâvendî’ye  ***
  Hz. Osman'a  
  Asım’a  

2 )  
Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?


  اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله  
  صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم  
  سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى  
  اَللهُ اَكْبَرْ  
  سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ  ***


3 )  
Tekbirin sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  


  İnkârcıları dinlememeyi vurgulamak için  
  Kur’an okuyanların müjdelenmesi  
  Farz olduğu için  
  Hz. Peygamber’e kesilen vahyin yeniden gelmesi  ***
  Kur’an’da yazıldığı için  


4 )  

Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
        


  tahkik  ***
  hadr  
  kıraat  
  terkik  
  tedvir  
1 )  

. اَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ayeti nasıl bir ses tonu ile okunmalıdır?      


  yüksek  
  sevinçli  
  harflerin mahreclerine uygun  
  tiz  
  alçak ve hafif  ***


kalay123
Mon 11 April 2011, 04:48 pm GMT +0200
quiz 1
Sûre başına besmele ile başlamanın hükmü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?         
caiz
mekruh
farz
 vacip
sünnet  ************
. Fil Sûresi’nin son ayeti olan فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَاْكُولٍden tekbire nasıl “vasıl” yapılır?

Sûrenin son harfi olan lâm cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan lam harfi tenvinli okunur ve tekbir bu şekilde geçiş yapılır.
Sûrenin son harfi olan lam harfi esreli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan lâm harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan lâm harfi esreli okunur daha sonra esreli bir nun ile lafza-i Celâl’in lamına geçiş yapılır. ************


uşşaki
Sun 17 April 2011, 02:38 pm GMT +0200
Kuran Okuma ve Tecvid II    VİZE SINAVI
1 ) Tilavet secdesini yapan kişi, tekbirle secdeden kalktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi söyler?
       ****سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصيرُ                       سُبْحَان رَبِّىَ اْلأَعْلَى       
             اََلسَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله                      صَدَقَ اللهُ الْعَظِيم                        اَللهُ اَكْبَرْ
2 ) Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
   “Tâ-i merbuta (yuvarlak tâ: ة) tenvinli ise, vakıf halinde tenvin düşüp, ...okunacağı gibi, “tâ: ة” de ...dönüşür”
   *** sükûnlu / “hâ: ه” ye           sükûnlu / sükûna           sekteli / sükûna   
        med ile / “hâ: ه” ye           med ile / sükûna
3 )   قُمْ اللَّيْلَ ayetinde altı çizili harf ,  vasıl kuralları gereğince hangi hareke ile  harekelenmelidir? olduğu gibi kalmalıdır
           ***  esre                ötre                 üstün               tenvin
4 ) Tekbirin sebebiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
       *** Hz. Peygamber’e kesilen vahyin yeniden gelmesi         
            İnkârcıları dinlememeyi vurgulamak için                     Farz olduğu için       
             Kur’an’da yazıldığı için                              Kur’an okuyanların müjdelenmesi
5- Medd-i muttasıl ve munfasılın üçer elif miktarınca uzatılarak okunduğu tilavet tarzının ismi nedir?
        tedvir
1 ) Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri kime aittir?
          xxx Secâvendî’ye               Hz. Osman'a                           Asım’a     
                  İbn Cezerî’ye             Ebu'l Esved ed-Dueli'ye.
2 ) Aşağıda yer alan ve ibtidanın ıstılah anlamını içeren cümledeki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız:
       “Kıraate…………………..veya vakıf yaptıktan sonra kıraate…………….” demektir
       xxx   ilk defa başlamak / devam etmek için tekrar başlamak   
               ara vermek / devam etmek           ilk defa başlamak / son vermek 
               ilk defa başlamak / niyet etmek
3) مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ اَتَجْعَلُ فيِهَا ayeti nasıl bir ses tonu ile okunmalıdır?       
       xxx alçak ve hafif                 tiz                        yüksek                  sevinçli     
              harflerin mahreclerine uygun
4)  Tekbir hangi sûrelerden sonra getirilir?
   ***  Nas-Duha                     Bürûc-Fatiha                           Fil-Nas     
        Amme cüzünün tamamındaki sûrelerin bitiminde        Her sûrenin bitiminde
5) Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
     xxx  tahkik                -terkik              tedvir            -kıraat                -hadr
                   QUİZ I  SORULARI
1) Fil Sûresi’nin son ayeti olan مَاْكُولٍ   كَعَصْفٍ  فَجَعَلَهُمْ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
xx  Sûrenin son harfi olan lâm harfi esreli okunur daha sonra esreli bir nun ile lafza-i Celâl’in lamına geçiş yapılır.     
      Sûrenin son harfi olan lam harfi tenvinli okunur ve tekbir bu şekilde geçiş yapılır.   
      Sûrenin son harfi olan lam harfi esreli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.                 
      Sûrenin son harfi olan lâm harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.                   
      Sûrenin son harfi olan lâm cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
2- “Okuyuşunda hata ihtimali bulunanların öncelik vermeleri gereken tarz ………tarz olmalıdır.” cümlesindeki boşluğu en doğru tamamlayan şık hangisidir?
    *** okuyuşlarını hatadan uzak tutabilecekleri                         en hızlı         
         kuralları önemsemeyen bir                      en yavaş            orta süratte bir
3)  Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?   
          Xx  3              28             5             1             2
5) Aşağıdaki sûrelerden hangisinde secde ayeti yer almamaktadır?
     xxx -  Kalem Sûresi                              Secde Sûresi                   -Neml Suresi     
              -Necm Sûresi                             -Alak Sûresi
6) Aşağıdaki "secavend"lerden hangi sıralama vakıf yapmada önem sırasına göre dizilmiştir (önem sırası sağdan sola doğrudur)?
        ***  م ط ج ز ص  (Mim, tı, cim, ze, sad)                   م ج ط ز ص                 
              م ط ز ج ص                                                       م ص ط ج ز                    ط م ج ز ص
         d sınıfı quiz 1 soruları
1) Sûre başlarında istiaze ve besmele çekme konusunda kaç vecih uygulanabilir?
      *** 4                       1                     2                        6
2) Tekbirin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?   
     xxx yüceltmek, saygı göstermek                     itaat etmek               kullukta bulunmak
            affetmek,                                               bağışlamak                ayırmak
3) - الرَّجيمِ cümlesi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
       ***  istiaze               esteizü billah              besmele               istiaze-besmele
4) Tin Sûresi’nin son ayeti olan  الْحَاكِمين   بِاَحْكَم  اللّٰهُ اَلَيْسَ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
    xxx Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır.                 
          Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.     
           Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.           
           Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.           
          Gerek sûrenin son ayeti gerek tekbirde durularak.
5) Kûfe ekolü sûre başı ve ortasından kıraate başlanması halinde aşağıdakilerden hangisini tercih eder?   
       ***  istiaze-besmele                  istiaze             besmele              vasıl           sekte
            quiz 2 d sınıfı sorular
1) Bir vakıf işareti olan ص"  : sad"  harfi hangi isimle isimlendirilir ve hükmü nedir?
     xxx  vakf-ı murahhas, vasıl evla vakıf caiz             -vakf-ı mutlak, vakıf evla vasıl caiz
            -vakf-ı caiz, vasıl evla vakıf caiz       vakf-ı terhis, vakıf evla vasıl caiz-          hiçbiri
2) Kıraatin orta bir süratte yapılıp; ne çok süratli, ne de çok yavaş icra edildiği okuyuş tarzı hangisidir?               
         xxx tedvir                 hadr                tahkik               hazreme                tertil
3) Aşağıdaki fiillerden hangisi ile ibtida yapıldığında ibtida ötre ile yapılmaz?
      **  اكْرِمْ                    -انْظُرْ             -اتْلُ               -اذْكُرْ                 -ادْعُ
4 )  Bir secde ayeti olan aşağıdaki ayeti orijinaline uygun tamamlayan kelimeyi tespit ediniz.
لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَز۪يدُهُمْ خُشُوعًا ……. (İsrâ, 17/109)
          Xxx  يَخِرُّونَ               يَكْتُبُونَ                يَسْجُدُونَ                 يَشْكُرُونَ                       يَعْبُدُونَ
5) Vakıf işaretlerinin bulunmadığı yerlerde zorunlu olarak durulduğunda; ibtida için aşağıdakilerden hangisinden başlamak daha uygundur.     
     *** atıf edatlarıyla                     istenilen her kelimeyle                      harfi cerlerle
          istisna edatıyla                     hiçbiri
1- İhfâ, iklâb ve ğunneli idğâmların birer buçuk elif miktarı tutularak okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
         **Tahkik             Tedvir                   terkik                 Teshil                  tervih
2) Hangi süreye başlarken sadece istiaze okunur?
         tevbe                enfal                   Yasin                  Fatiha               kıyame   
3- İbtida ile ilgili aşağıdaki cümledeki boşluğu uygun şekilde tamamlayan seçeneği tespit ediniz:  “İbtida da anlam dikkate alınacağından ideal bir başlangıç için öncelikle, okuyuşa ………………  ya da  ………………  ara vermek tercih edilmelidir.”
*** ayet sonlarında / secavend’lerde                         -sekte / sektelerde       
     -nefes biten yerlerde / secavendlerde                  -secavend’lerde / cezimlerde   
     -istenilen yerlerde / nefesin bittiği yerlerde
4 ) Hafd-ı Savt kavramı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
    ***ses tonunu alçaltmak                     -ses tonunu yükseltmek                -vücuh yapmak   
        -makamlı okumak                           -tecvidli okumak
5) Âlimlerin çoğuna ve kıraat imamlarına göre kıraatten önce istiazenin hükmü nedir?
    *** sünnet              -caiz              -vacip             -farz-ı kifaye              -farz-ı ayn
1) Vasla ait aşağıdaki tanımı en iyi şekilde tamamlayan seçeneği tespit ediniz?    “Tilâvet esnasında, bir kelimeyi, …………ve ………… kesmeden kendisinden sonra gelen kelimeye bağlayarak okuma”ya denir.
    *** sesi / nefesi                         -bölmeden / uzatmayı               -nefesi / nefesi   
        -sesi / makamı                      -nefesi /makamı
2- Kur’ân-ı Kerim’in en hızlı okunduğu tilavet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
   *** hadr              tertil                teflik            terkik             hafd
3- Aşağıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlayan sayıyı tespit ediniz. “Secde ayeti namazda okunduğunda, kıraat bu ayetle sona erecekse yâda secde ayetinden ……………..ayet sonra sona erecekse namazın genel akışı sürdürülür, okunan secde ayeti için ayrıca bir secdeye gerek kalmaz.”
       *** 3                    5                     9                      4                        7
4 ) Kadir Suresi’nin son ayeti olan مَطْلَعِ الْفَجْرِ den tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
    *** Sûrenin son harfi olan ra harfi esreli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır
        Surenin son harfi olan ra harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
        Surenin son harfi olan ra harfi esreli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
        Surenin son harfi olan ra harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.
        Sûrenin son harfi olan ra harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
5- Sûre başına besmele ile başlamanın hükmü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?         
     *** sünnet                 caiz                  vacip                   mekruh               farz

TEKRARSIZ

rayiha
Sun 17 April 2011, 07:01 pm GMT +0200
emeği geçen herkesten rabbim razı olsun çok güzel bir çalışma rabbim daim eylesin

fehmi1453
Sat 7 April 2012, 10:05 am GMT +0200
Emeği geçen herkesten rabbim razı olsun

nisanur
Sat 7 April 2012, 11:06 am GMT +0200
arkadaşlar yeni ders sisteminin kuran sorularıyla geçen seneki sorular aynımı bu sene (2012) giren varsa allah rızası için yardım