- Kuran-ı Kerim III Vize Soruları

Adsense kodları


Kuran-ı Kerim III Vize Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Mon 30 December 2013, 03:07 pm GMT +0200
KURAN DERSİ VİZE SORULARI

Soru 1 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi sahih kıraatin şartlarından değildir?

A.Arap gramerine uygunluk
 B.Sahih ve muttasıl bir senet
C.Hz. Osman Mushafına uygunluk
 D.Kıraat imamlarının ilk Hicri asırda doğmuş olması
E.Mütevatir olarak nakil

Soru 2 nın 20 5.0 Puanlar
 Bütün kırâatları cemederek hatim yapmaya ne ad verilir?

 A.İnfirad tariki
 B.İndirac Tariki
C.Tayyibe tariki
D.İstanbul tariki
E.Mısır tariki

Soru 3 nın 20 5.0 Puanlar
Susi’nin en bariz özelliği hangisidir?

A.Sıla yapar
 B.Teshil yapar
C.Tağliz yapar
D.İşmam yapar
 E.İdğam yapar

Soru 4 nın 20 5.0 Puanlar
Sıla yapan ravi ve imamlar kimlerdir?

A.Kalun-Hamza-Kisai
B.İbn Kesir-Verş- Ebu Amr
C.Kalun-İbn Kesir-Ebu Ca’fer
D.Hallad-Şu’be-Yakub
E.Verş-Duri-Hafs

Soru 5 nın 20 5.0 Puanlar
Med sıla uygulamasını aşağıdakilerden hangisi yapar?

A.Kalun    B.İbn Kesir  C.İbn Amir  D.Verş    E.Yakub

Soru 6 nın 20 5.0 Puanlar
Aşağıdakilerden hangileri ashab-ı tavassuttandır?

A.Nafi’-Hamza-Asım
 B.Kalun-Ebu Amr-Ya’kub
C.Halef- Hamza-Verş
D.İbn Kesir-Ebu Ca’fer-Ya’kub
E.İbn Amir-Kisai-Halefü’l-Aşir

Soru 7 nın 20 5.0 Puanlar
İmale ne demektir?

A.Fethayı ince okumaktır
B.Fethayı kesreye meyilli okumaktır
 C.Fethayı kesre okumaktır
 D.“Ra” harfini ince okumaktır
 E.Harekeyi hazfetmektir

Soru 8 nın 20 5.0 Puanlar
İhtilas ne demektir?

 A.Harfin harekesinin 1/3’ünü hazfetmektir
 B.Harfin harekesinin 2/3’ünü hazfetmektir
C.Harfi hazfetmektir
D.Harekenin tamamını hazfetmektir
E.Harfi sükûnlu okumaktır

Soru 9 nın 20 5.0 Puanlar
 Hulf ne demektir?

 A.İki farklı okuyuştur
B.Hazftir C.Uzatmaktır
D.Ğunneli okumaktır
E.Tertil ile okumaktır

Soru 10 nın 20 5.0 Puanlar
Feth ne demektir?

 A.Yüksek sesle okumaktır
 B.Sesi alçaltmaktır
C.Fetih suresinin adıdır
 D.Fethanın ağız açılarak normal okunuşudur
 E.Üstün harekenin inceltilerek okunmasıdır.

Soru 11 nın 20 5.0 Puanlar
“Fem-i Muhsin” ne demektir?

 A.Makamlı okumak
B.Güzel sesle okumak
C.Kur’an okuyuşu güzel ve düzgün olan ağız
D.Kur’an kârisi
E.Meşhur bir Kur’an okuyucusu

Soru 12 nın 20 5.0 Puanlar   Aşağıdaki kelimelerden hangisi vakıf ve vasıl halinde “Ene” (اَنَا) zamirinin hükmüne dâhil değildir?

A.لٰكِنّٰا Kehf, 18/38
B. اَلظُّنُونَا Ahzâb, 33/10
C.اَلرَّسُولاَ Ahzâb, 33/66
D. ثَمُودَ ا Hûd, 11/68
 E.سَلاَسِلاَ İnsân, 76/4

Soru 13 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdakilerden hangisi “Sekte He”sinin hükmünde değildir?

A.مَالِيَهْ Hâkka, 69/28
B.سُلْطَانِيَهْ Hâkka, 69/2
 C.اقْتَدِهْ En’âm, 6/90
D.مَا هِيَهْ Kâria, 101/10
 E. لَمْ يَنْـتَه Alâk, 96/15

Soru 14 nın 20 5.0 Puanlar ءَاَعْجَمِىٌّ misalinde hangi tecvit kuralı vardır?
A.Sekte   B.İşmam    C.Teshil    D.İmale   E.İzhar

5.0 Puanlar   هِيَ تَقَلْقُلُ الْمَخْرَجِ حَتَّى يُسْمَعَ لَهُ نَبْرَةٌ قَوِيَّة………………….. Yukarıda tarif edilen tecvit kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Teshil    B.Kalkale    C.İmale    D.Hems   E.İklab

Soru 16 nın 20 5.0 Puanlar
 مِرْصَادٌ kelimesindeki râ (ر) nasıl okunmalıdır?

 A.Hem kalın hem ince
B.Kalın
 C.İnce
D.İlk olarak kalın sonra ince
 E.İlk olarak ince sonra kalın

Soru 17 nın 20 5.0 Puanlar
 “قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ” âyetini durarak (vakfen) okumada hangi tecvit kuralının uygulanması gerekir?

 A.İmâle B.Revm C.İhfâ D.Kalkale E.İzhar

Soru 18 nın 20 5.0 Puanlar
Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada aşağıdaki tecvit kurallarından hangisi olmaz?
A.İhfa B.İzhar C.İdğam D.Sekte E.İmale
Soru 19 nın 20 5.0 Puanlar
 Aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?

A.Ta-ha     B.Yâ-sîn    C.Mutaffifîn   D.Kehf E.Kıyame

Soru 20 nın 20 5.0 Puanlar
Kırâat-ı Âsım’a göre (لَا تَأْمَنَّا) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır?

A.İmale    B.Teshil   C.Sekte   D.İşmam   E.İdgam