- Kuran-ı Kerim I Vize soruları

Adsense kodları


Kuran-ı Kerim I Vize soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
hafiza aise
Wed 2 January 2013, 04:19 pm GMT +0200
1)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?

Vasıl

Vakıf

Kitabet

İmale

2)Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?

Tahmis

Rubu’

Cüz

Hizb

3)Kur’an-ı tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?

Fem-i Muhsin

İmam

Hafız

Kurra

4)Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında hüküm içermektedir?

Kur’an-ı Kerim’in abdestsiz okunmaması

Kur’an-ı Kerim’e saygı duyulması

Kur’an-ı Kerim’in tertil üzere okunması

Hatim indirilmesi

5)Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?

Tefsir İlmi

Tecvid İlmi

Hadis İlmi

Fıkıh

6)En’âm sûresinin 68. âyetine göre, Allah’ın âyetleri ile alay edenler başka bir söze geçinceye kadar, onlara karşı tavır ne olmalıdır? (En’âm 6/68)
(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)

Onlardan yüz çevirip, uzak durulmalı

Onların ilahlarına küfür edilmemeli

Onlar sert bir dille uyarılmalı

Onları duymazdan gelip sabredilmeli

7)Kur’an-ı Kerim’i tecvid kâidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline tedvir denir.

Doğru

Yanlış

8)Mâide sûresinin 101. âyetine göre, açıklanırsa hoşumuza gitmeyecek olan şeyler hakkında tavrımız nasıl olmalıdır? (Mâide 5/101) (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم)

O konu üzerinde tefekkür etmeliyiz

O konuda soru sormamalıyız

Hikmeti üzerinde fikir yürütmeliyiz

Her konuda bütün ayrıntıları öğrenmeye çalışmalıyız

9)Mâide sûresinin 112. âyetinde, havariler Hz. İsa’ya gelerek Allah’tan hangi mucizeyi istemişlerdir? (Mâide 5/112)

Hastaları iyileştirmesini

Gökten bir sofra indirmesini

Ölüleri diriltmesini

Asasının yılan olmasını

10)Ebu bekir ve Hafs hangi imamın ravileridir?

Nafi

Asım

Ebu Amr

Halef

11)Kur’an tilâveti esnasında zamir olan (اَنَا) üzerinde nasıl durulur?

Teshîl yapılarak

Medd-i tabiî yapılarak

Kasr yaparak

İmâle yapılarak

12)Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s.) ile karşılıklı okumalarına ne ad verilir? A) Arz B) Tilavet C) Kıraât D) Sema

Arz

Tilavet

Kıraât

Sema

13)Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr Usûlü ile okuyuşta Medd-i Munfasıl 2 elif miktarı uzatılır.

Doğru

Yanlış

14)Âl-i İmrân sûresinin 106. âyetine göre; mahşer günü bir kısım yüzler ak, bir kısım yüzler kara olacaktır. Yüzleri kara olacakların ortak özelliği nedir? (Âl-i İmrân 3/106) (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)

İnandıktan sonra kâfir olmaları

Büyük günah işlemeleri

Münafıklık yapmaları

Müşrik olmaları

15) Âl-i İmrân sûresinin 119. âyetinde, “İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütün kitaplara inanırsınız; onlar ise, sizinle karşılaştıklarında "İnandık" derler” buyrulmaktadır. (Âl-i İmrân 3/119)
Âyete göre, kitap ehlinden bu grup, kendi başlarına kaldıklarında mü’minlere olan kinlerinden dolayı ne yaparlar?

(ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور)

Kin ve öfkeden parmaklarının uçlarını ısırırlar

“Biz onlarla alay ediyoruz” derler

Suratlarını asarlar

Gözleriyle devirecekmiş gibi bakarlar

16)Bakara sûresinin 267. âyetinde Allah, “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın” buyurduktan sonra, mü’minleri hangi malları sadaka olarak vermekten men etmektedir? (Bakara 2/267)
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد)

Kendilerinin de ihtiyacı olan malları

Özrü söylenmeyen kötü malları

Kendileri göz yummadan alamayacakları kötü malları

Ganimet olarak ellerine geçirdikleri malları

17)Âl-i İmrân sûresinin 156. âyetinde mü’minleri, kâfirlerin savaşa katılıp da ölen kardeşleri için söyledikleri gibi söylemekten men edilmektedir. Acaba kâfirler, savaşta ölen kardeşleri için ne söylemişlerdi? (Âl-i İmrân 3/156) (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير)

“Bu, kendi elleri ile yaptıklarının karşılığıdır.”

“Allah onlara kesinlikle rahmet edecektir.”

“Eğer bizim yanımızda kalsalardı, öldürülmezlerdi.”

"Bu savaşa katılmasalardı, yine de öldürülecekleri yere varır düşerlerdi.”

18)Nisâ sûresinin 139. âyetine göre Allah, mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinenlerin haksızlığını hangi sözlerle beyan etmektedir? (Nisâ 4/139)
(الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا)

“Kâfirlerin yanında izzet mi arıyorlar?”

“Kâfirleri sırdaş edinmek mi istiyorlar?”

“Kâfirlerin eline bir fırsat vermek mi istiyorlar?”

“Kâfirlerle birlikte ateşe girmek mi istiyorlar?”

19)En’âm sûresinin 38. âyetine göre kitap (Kur’an) nasıl tanımlanmıştır? (En’âm 6/38)
(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون)

Ümmü’l-Kitap

Daha önceden hazırlanmıştır

Hiçbir şey eksik bırakılmamıştır

Onda şüphe yoktur

20)Nisâ sûresinin 25. âyetinde Allah’ın, imanlı-hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimselere tavsiye ettiği yol nedir? (Nisâ 4/25)
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم)

Genç ve imanlı cariyelerle evlenip, mehirlerini vermeleri

Genç ve imanlı cariyelerle mehirlerini vermeden evlenmeleri

Varlıklı mü’minlerden yardım talep etmeleri

Evlenme imkânı buluncaya kadar oruç tutmaları