- Kesin Faiz Yasağının Gelişi

Adsense kodları


Kesin Faiz Yasağının Gelişi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Mon 23 July 2012, 04:04 pm GMT +0200
E)   Kesin Faiz Yasağının Gelişi:


Kur'an-ı Kerim azı ve çoğu hakkında bir ayırım yap­maksızın ribâyı şu âyetlerle mutlak olarak yasaklamıştır :

«Allah alış - verişi helal ve faizi ise haram kılmış­tır» [123]

«Kim de haram olan bu ribâyı helal diye yemeye dö­nerse, işte onlar cehennemliktir, o ateşte ebedî olarak kalacaklardır» [124]

«Ey iman edenler Allah'tan korkun ve (cahiliyete işlediğiniz) faiz hesabından arta kalanı bırakın (almayın), eğer gerçek mü'minler iseniz. Yok eğer bu faizi terketmezseniz bilin ki, Allah'a ve Peygamberine karşı bir har­be girmiş olursunuz. Eğer ribâdan tevbe ederseniz, ana-

paranız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ve ne de zulme uğramış olmazsınız.» [125]

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, İslâm cahiliyye devrinden kalma sosyal ve ekonomik problemlerin çözü­münde tedrice uymuştur. Ribâ her ne kadar İslâm'ın ilk yıllarında hemen yasaklanmamış ise de o, insanların hoş­lanmadığı ve semavî dinlerin reddettiği bir muamele ola­rak biliniyordu. Cahiliyye Arapları faizle iş yapmalarına rağmen, yine de faizcileri hor bir bakışla süzüyorlardı. Meselâ onlar, faizcilikle kazanılmış parayı, Kabe onarı­mında kullanmayı reddetmişlerdi [126]

Ribâ yasağı, cahiliyye devrinde uygulanan faizi kal­dırmayı amaçladığına göre, önce o dönemdeki ribâ nedir?. Halk arasında, faiz yasağına neden olan muameleler ne­lerden ibarettir?. Aşağıda bu noktalan belirlemeye ça­lışacağız. [127][123] Bakara, 275.

[124] Bakara, 275.

[125] Bakara, 278, 279.

[126] Prof. Hasan Zeme-Prof. Muhammed Faruk, Faiz Tarihi ve İslâm, Terc. Dr. Osman Şekerci.

[127] Dr. Hamdi Döndüren, Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar, İklim Yayınları: 63-64.


Fatma6969
Wed 3 October 2018, 12:41 pm GMT +0200
Faiz gizli gizli hayatımıza öyle bir işlediki artık herkes her işini bankadan hallerdir oldu. Farkında olmadan haketmediği parayı panka zoruyla alan ve bunu alışkanlık haline getiren binlerce müslüman var. Allah bilmeyi bildirmeyi nasip etsin. Bizleride bu yanlışlara düşmekten muhafaza etsin.

Bilal2009
Wed 3 October 2018, 02:54 pm GMT +0200
Rabbim bizleri herzaman doğru işler yapanlardan eylesin inşaAllah

İsra Mirac (Esra)
Thu 25 October 2018, 11:57 pm GMT +0200
Sinsice hayatımıza girdi maalesef. Müslümana düşen gerçekten uyanık olmak. Faiz krediler kaç yuvayı dağıttı insanlar canına kıydı. Allah insanın aleyhine olan şeyleri yasaklamıştır. Dinimizi öğrenme ve yaşama konusunda biraz daha hassas olsak bu hatalara düşmeyiz. fakat günümüzde maaşımızı bile banka aracılığıyla alıyoruz. Gerçekten de ahir zamanda islamı yaşamak ateşi avucunda tutmak kadar zor oldu.Rabbim yar ve yardımcımız olsun.niyetler halis olsun inşaALLAH

Sevgi.
Fri 26 October 2018, 12:07 am GMT +0200
Esselâmü Aleyküm. Bugün faizin, içkinin, zinanın haram olduğunu bilmeyen müslüman yoktur. Haramlar zamanla helal olmaz. Oyüzden Herdaim bunların bilincinde olarak Rabbimizin Rızasını gözeterek hareket edenlerden olalım inşaAllah. Rabbim bizleri tüm yasak ettiği şeylerden uzak duranlardan eylesin.
 Amin Ecmăin
Bilgiler için Allah Razı olsun