- Kadın ve zinet

Adsense kodları


Kadın ve zinet

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Sat 15 January 2011, 05:27 pm GMT +0200
KADIN VE ZİNET


Kadının süslenmesinde dini kaideler

1- Süs, kaş aldırmak, dövme, diş düzelttirmek gibi dinen yasaklanmış bir şey olmamalıdır

2- Kâfirlere benzememelidir.

3- Herhangi bir açıdan erkeklere benzememelidir.

4- Hayat boyunca giderilemeyecek bir şey olmamalıdır.

5- Dövme ve kaş aldırmak gibi Allah’ın yarattığını değiştirecek bir şey olmamalıdır.

6- Tırnak oyası gibi suyun altına ulaşmasına engel olan bir şey olmamalıdır.

7- İsraf ve malı zayi etmek gibi şeylere sebep olmamalıdır.

8- Uzun süre vakit almamalıdır.

9- Kibir ve böbürlenme vesilesi olmamalıdır.

10- Kocası için süslenmelidir.

11- Tırnak uzatmak gibi fıtrata mugayir olmamalıdır.

12- Avretin açılmasına sebep olmamalıdır.

13- Bu süslerle yabancı erkeklere gözükmemelidir. Zira fitne bakıştan gelir.

Tütsü ve koku sürünmek:

14- Kadının güzel koku süründüğü halde dışarı çıkmasında fitne vardır, bu caiz değildir. (İbn Useymin)

15- Evden dışarı çıkarken koku sürünmek: Kadın evden çıkar çıkmaz mahreminin arabasına binecek ve yabancı erkeklerin bulunmadığı bir yere gidecekse sakınca yoktur. (İbn Useymin)

16- Uyarı: Bazı kadınlar ramazan günlerinde koku sürünüp mescide çıkıyorlar ki bu caiz değildir. Zira yolda kokularının başkasına ulaşma ihtimali vardır. (İbn Useymin)

17- Kadınlar arasında ziyaretleşmede koku ikram etmeleri: Caiz değildir. (İbn Useymin)

18- Karısına güzel koku hediye etmekte sakınca yoktur. Bu muhabbet ve sevgiyi artırır. Fakat kadın bunu dışarı çıktığında kullanacaksa caiz değildir ve ona koku hediye etmek günahta yardımlaşmak olur. (İbn Baz)

Modern güzellik malzemeleri:

19- Güzellik malzemelerinin kullanılmasında şunlara dikkat edilmelidir:

— Kâfirlere benzeme gayesi olmamalıdır.

— Kullanılması bedene zarar vermemelidir.

— Aşırıya kaçmamalıdır.

— Abdest ve gusülde suyun altına ulaşmasına engel olan şeyler olmamalıdır.

Yüze pudra sürmek:

20- Eğer bu yüze zarar vermeyecekse sakınca yoktur.

21- Eğer siyahlık kalacak veya bir zarara sebep olacaksa bunu yapmamalıdır. (İbn Baz)

22- Tıbbın zararlı kabul ettiği bazı güzellik maddeleri:

— Bazı yüz pudraları cilde zarar vermektedir.

— Bazı besleyici kremler genç görünme isteğine sebep olur.

— Bazı yüz kremleri böceklerden yapılmaktadır.

— Makyaj malzemelerinin cilde zararı vardır. Bunlar kurşun, çinko gibi ağır madenlerin yağ gibi eritilmesinden elde edilmektedir.

— Yüz pudraları yatmadan önce soğuk gülsuyu ile yıkanmalıdır.

Takma kirpik ve göz boyaları:

23- Takma tırnak kullanmak caiz değildir.

24- Takma kirpik kullanmak caiz değildir.   

25- Renkli lens takmak: Bunda vücuda zarar vermek, aldatmak ve Allah’ın yarattığını değiştirmek vardır. (el-Lecnetüd Daime)

Göz boyalarının tıbbi zararları

26- Bu boyaların bileşiminde kalıcı hastalıklara sebep olan maddeler vardır. Bu maddeler çeşitli göz iltihaplarına sebep olur. Vücutta bulunan mikropların kuvvetlenmesine ve kirpiklerin dökülmesine neden olur.

Dişleri düzelttirmek:

27- Müslüman kadının güzelleşmek için dişlerini düzelttirmesi haramdır. (İbn Fevzan)

28- Ama dişlerinde ameliyatla giderilmesi gereken bir sorun varsa bunda sakınca yoktur. Zira bu tedavidir. (İbn Fevzan)

Kaş aldırmak ve inceltmek:

29- Kaşları alıp boya ile suni kaş yapmak, Allah’ın yarattığını değiştirmek olup haramdır.

30- Kaşları keserek veya kopararak almak, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yapana lanet ettiği büyük günahlardan biridir.

31- Nams: kaş kılından almaktır, caiz değildir.

32- Kadının yüzünde biten sakal veya bıyık tüyünü ya da kol ve baldırındaki tüyleri alması caizdir.

33- Çeşitli yollarla kaş kıllarını almak sonra da özel kalemlerle ve cilt makyaj malzemeleri ile kaş yapmanın zararlı olduğu tıbbi takrirlerdendir. Bu makyaj malzemelerinin bileşiğinde ağır madenler vardır.

34- Kaşları kumrallaştırmak: Şeyh İbn Cibrin’e göre caiz değildir. Şeyh İb Munî’ ise caiz demiştir.

35- Gözlere kadar inecek şekilde kaşlar fazla ise, eza verdiği için bunu gidermekte sakınca yoktur. (İbn Useymin)

36- Kadının kocasına güzel görünmek için kaşlarını hafifletmesi caiz midir?

Bu caiz değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaş alanlara lanet etmiştir. (İbn Cibrin)

Tüyler şu üç kısma ayrılır:


37- Birincisi: Din’in alınmasını yasakladığı erkeklerin sakalı ve kaş gibi tüyler.

38- İkincisi: dinin alınmasını istediği koltukaltı ve etek kılları.

39- Üçüncüsü: dinin hüküm belirtmeyip insanın tercihine bıraktığı kollar ve bacaklardaki kıllar. (İbn Useymin)

Kadının yüzünde biten kılların giderilmesi:

40- Eğer bunlar sıradan tüyler ise giderilmesi caiz olmaz.

41- Ama sakal ve bıyık gibi kadının yaratılışından olmayan kılları gidermekte sakınca yoktur. (İbn Baz)

Dövme:

42- Tarifi: Uzva kan akıncaya kadar iğne batırılır ve buraya sürme, mürekkep gibi boyalar konularak yeşil ya da mavi bir renk alması sağlanır. Bunu yapmadaki amaç güzelleşmek veya dikkat çekmektir.

43- Hükmü: Haramdır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu yapana lanet etmiştir. Büyük günahlardandır.

44- Haram oluşunun hikmeti: Bunda Allah’ın yarattığını değiştirmek vardır.

45- Küçük kıza kendi isteği olmadan dövme yapılmışsa ona bir günah yoktur. Fakat bunun günahı bu dövmeye yapanadır. (İbn Useymin)

Dövmenin giderilmesi için ilaç kullanmak:

46- Dövmenin giderilmesi için kullanılacak olan ilaç telefe veya uzvun kaybedilmesine sebep olacaksa gidermesi gerekmez. Bu durumdan Allah’a tevbe etmekle yetinmelidir.

47- Eğer böyle bir zarara uğraması söz konusu değilse onu bir an evvel gidermesi gerekir, geciktirmesi isyandır. (İbn Baz)

48- Beyaz saçları sarartmak ve saçları uzatmak için kına kullanmak caiz midir?

Beyaz saçları sarartmak ve diğer mubah işler için kına kullanmakta sakınca yoktur. Kınanın saçların uzaması ve dökülmemesi için faydası vardır.

49- Saçları erkeklere benzeyecek şekilde kısaltmak haramdır. (İbn Useymin)

50- Kâfir ve günahkâr kadınlara benzeyecek şekilde saçları kısaltmak haramdır. (İbn Useymin)

51- Bunlardan başka şekilde kısaltmaya gelince bunda ihtilaf vardır. Kimisi cevaz verirken kimisi de mekruh görmektedir. (İbn Useymin)

52- Kadının saç ekletmesi (peruk kullanması) haramdır.

53- Herhangi bir zararı gidermek için ihtiyaç sebebiyle saç kısaltmak caizdir. (el-Lecnetud Daime)

54- Peruk kullanmak: Suni olması ya da başka bir kadının saçı olması fark etmez. Allah’ın yarattığını değiştirme, yalan ve kandırma illeti devam ettikçe hüküm değişmez.

55- Peruk haramdır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisinin yasağı kapsamındadır: “Allah saç ekleyene ve ekletene lanet etsin” (İbn Useymin)

56- Peruk kullanmak ne zaman caiz olur: Kadının başında hiç saç yoksa veya dökülmüşse bu kusuru örtmek için peruk kullanması caizdir. (İbn Useymin)

57- Kocasının izni ile olsa bile peruk kullanmak haramdır. (İbn Useymin)

58- Baş üzerine saçları topuz yapıp koymak caiz değildir. Ama boynuna koyarsa caizdir. Fakat bu halde dışarı çıkarsa bu teberrüc olur. Zira örtüsünün altından belli olur. (İbn Useymin)

59- Saçları toplayıp bağlayarak arkaya salmak: Örgülü veya örgüsüz olsun, başkalarına göstermedikçe bunda sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)

60- Tec’adid: Saçları dalgalı yapmak için kullanılan aletlerdir.

61- Şu şartlarda kadının saçlarını kıvırcık yapması mubahtır:

— Kâfirlere benzemek söz konusu olmamalıdır.

— Mahremi olmayan erkeklere göstermemelidir.

— Bunu bir kadına yaptırmalıdır. (İbn Fevzan)

62- Kısa ya da uzun süreli olması fark etmeksizin kadının saçlarını kıvırcık yapması caizdir. (İbn Fevzan)

63- Saça kırmızı, sarı, altın rengi v.b. meç yapmak caizdir. Ama siyah boya caiz değildir. (İbn Useymin)

64- Kâfirlere benzemeksizin ve yüksek ücret verip malı zayi etmek gibi unsurlar bulunmaksızın kadının saçlarını modern usullerle düzelttirmesi caizdir. (İbn Useymin)

65- Kadın, erkeklerin sarığı gibi saçlarını başının etrafında toplar veya sararsa bu erkeklere benzemek olup caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

66- Üzerinde canlı resmi veya müzik aleti bulunan kurdele takmak: Caiz değildir. Zira elbiselerde veya başka şeylerde resim kullanmak haramdır. Eğlence aletlerinin de kırılması vaciptir. (İbn Fevzan)

67- Başı büyük gösteren kurdeleler: Saçların düzeltilmesi için buna ihtiyaç varsa sakıncası yoktur. (İbn Fevzan)

68- Kellik bulunan kimsenin saç ektirmesi caizdir. Zira bu güzelleşme değil kusuru giderme babındandır. Allah’ın yarattığını değiştirmek olmaz. (İbn Useymin)

69-  Kadının hastalık gibi bir sebep haricinde saçlarını kestirmesi caiz değildir.

70- Saç taramakta aşırı gitmek caiz değildir. (İbn Fevzan)

71- Kaşlar arasındaki kılları gidermek caizdir. Zira bu kıllar kaşlardan sayılmaz. (el-Lecnetud Daime)

72- Yüksek topuklu ayakkabı giymek şu sebeplerden ötürü caiz değildir:

— Kadını tabii şeklinden farklı gösterir.

— Kadının tökezlemesine sebep olur. İnsan kendisini tehlikeden korumakla emrolunmuştur.

— Kadının boyunu ve kalçasını olduğundan fazla gösterir.

— Tabipler, yüksek topuklu ayakkabıların uzun süre kullanılması halinde rahime, bacak kaslarına ve bedene zararlar vereceğini söylemişlerdir. (el-Lecnetud Daime)

73- Kadının altın, gümüş, mücevherat gibi takılar ile süslenmesi, israfa kaçmamak şartıyla caizdir. (İbn Useymin)

74- Altın bilezik kullanmak: Kadının altın bilezik ve diğer takıları kullanması şu ayetin kapsamında olduğu için caizdir: “Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? (Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar?)” (Zuhruf 43/18) Hadiste de altın ve ipek hakkında: “Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir” buyrulmuştur. (İbn Baz)

75- Kadının yüzüğü hangi parmağa takacağı hususunda, âdet olan şekline bir sınırlama getirilmemiştir. Bu konuda genişlik vardır.[9] (el-Lecnetud Daime)

76- Kadınların mahremi olmayan erkeklere takılarını göstermesi caiz değildir. Bilakis evden çıkarken bunları örtmeli, erkeklerin bakışlarından gizlemelidir. (İbn Fevzan)

77- Evlilik münasebetiyle alyans takmak: Müslümanların adetlerinden değildir. Eğer bunun eşler arasında muhabbete sebep olacağına ve çıkarılması halinde aile ilişkilerini etkileyeceğine inanılırsa bu şirkten sayılır. (İbn Fevzan)

78- Buruna hızma takmak: Kadınların takınması adet olduğu şekilde bunu kullanması caizdir. Bu konuda küpe gibi şeyleri takmak için kulağını delmesi de caizdir. (İbn Cibrin)

79- Halhal kullanmak: kocasının, mahremlerinin ve kadınların yanında takınmasında sakınca yoktur. Zira bu kadınların ayaklarına taktığı takı çeşitlerindendir. (İbn Baz)

80- Tırnakları uzatmak: Caiz değildir. Zira peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem tırnakların kısaltılmasını emretmiş, Müslümanların tırnaklarını kısaltmaları, bıyıklarını kısaltmaları, koltuk altlarını yolmaları ve etek traşı olmalarını kırk günden fazla ertelememelerini vakit olarak belirlemiştir. Kadınların tırnaklarını uzatmaları bazı hayvanlara ve kafir kadınlara benzemektir. (el-Lecnetud Daime)

81- Hamamda tırnak kesmek: Bunda günah olmasa da ona ikram edip böyle yapmamak daha iyidir. (İbn Useymin)

82- Kişinin kesmiş olduğu saç ve tırnakları gömmesi: Buna dair şer’i bir delil bilmiyoruz. Bu hususta genişlik vardır. Dilerse gömer, dilerse atar. (el-Lecnetud Daime)

83- Koltuk altlarını özel bıçaklarla tıraş etmek caizdir. Fakat eğer zor olmayacaksa yolmak daha faziletlidir. (el-Lecnetud Daime)

84- Kadının sürmelenmiş halde çıkması: Caiz değildir. Kadının herhangi bir süsünü kocasından ve mahremlerinden başkasına göstermesi caiz değildir. (el-Lecnetud Daime)

85- Kadının yüzündeki çilleri gidermesi için yumurta, bal ve süt gibi malzemeler kullanması: Eeğer ilaç olarak bunları kullanmak gerekiyorsa bunda sakınca yoktur. Allah Azze ve Celle: “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı.” (Bakara 29) buyurmuştur. Ama güzelleşmek için bunlar kullanılacaksa başka maddeler kullanılması daha iyi olur. (İbn Useymin)

86- Ellere kına ile nakış yapmak: Adet olan şekliyle bu caizdir. Kadın kocası için elinden geldiği gibi süslenir. Eşler arasında muhabbeti kuvvetlendirecek şeyler uygundur. (İbn Useymin)

Güzelleşmek için (Estetik) ameliyat iki kısma ayrılır:

87- Bir kusurun giderilmesi: Sonradan meydana gelen veya başka türlü bir kusurun giderilmesinde sakınca yoktur.

88- Güzelliği artırmak: Bu kusuru gidermek için değil, güzelliği artırmak için yapılır ki haramdır. (İbn Useymin)

89- Güzelleşme ve süslenmede aşırılık şu neticeleri verir:

1- Fitnenin vuku bulması: Kadınlar arasında cinsi sapıklık olabilir.

2- Nazar değmesi: Şüphesiz her şey Allah’ın emri ve kaderi ile olmaktadır. Ancak kişi Allah’a samimi bir şekilde tevekkül ederek sebeplere sarılmalıdır.

3- Kişisel zararlar: Herkes bir diğerinden daha güzel olmak için uğraşır. Herhangi bir kimse kendisinden üstün olursa ona öfkelenip haset etmeye başlar. Böylece sadece Allah’ın bildiği bazı düşüncelere tutulur.ceren
Wed 23 March 2016, 09:01 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Rabbimin bizlere yasakladigi sekilde hareket eden ve haramdan uzak durup tesetture uygun sekilde yasayan kullardan olalim inşallah...

ikranur 7d
Wed 23 March 2016, 09:18 pm GMT +0200
selamun aleykum.
Allah c.c. razı olsun bizleri bilgilendirdiniz inş yasaklanan şeyleri yapmayalım.
Allah c.c. razı olsun.

sultan aktay
Fri 25 March 2016, 01:44 pm GMT +0200
ve aleyküm selam allah c.c paylaşım için razı olsun
beni bu konu hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim
allah c.c yasakladığı şeyleri inşallah hiç kimse yapmaz

Busra 8-B
Fri 25 March 2016, 03:10 pm GMT +0200
ve aleyküm selam Allah c.c paylaşım için razı olsun
beni bu konu hakkında bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim

damla6d
Fri 25 March 2016, 03:13 pm GMT +0200
#Esselamu aleykum..Kadınlar süslenerek ve koku sürünerek dışarı çıkmamalı ve eşinden başka kimsye o şekilde görünmemelidir..Rabbim razı olsun..#

yagmur_7-c
Sat 6 August 2016, 07:05 pm GMT +0200
Ve aleykum selam
Kadının gerçekten dışarıdaki insanlara değil de kocasina suslenmesi kadın için caizdir...Rabbim dikkat edenlerden etsin inşallah...Rabbim ziynetini en güzel şekilde koruyanlardan etsin inşallah...

melike_nur46
Mon 22 October 2018, 07:33 pm GMT +0200
Allah razi olsun kadınların okumasi gereken konular..

Esma Hamuş
Tue 23 October 2018, 12:04 am GMT +0200
Rabbim razı olsun hocam.. Çok güzel ve faydalı bilgiler.. Günümüzde çok sık yapılan bir hata da bayanların başörtülerini deve hörgücü gibi topuz yapmaları, Efendimiz topuz yapanların cennetin kokusunu duyamayacağını buyuruyor.. Yüksek topuklu ayakkabıdan bahsedilmiş bende şunu eklemek isterim, Rabbimiz nur suresinde buyuruyor ki,topuklarınızı vurmayın. Bunu bazı müfessirler topuklu ayakkabı olarak beyan ederler.. Rabbim bizleri tesettüre riayet eden kullarından eylesin

Sevgi.
Tue 23 October 2018, 12:20 am GMT +0200
Esselâmü Aleyküm. Yüce mevlam bizleri tesettürüne dikkat edip haya ve iffetini koruyabilen kullarından eylesin inşaAllah. Amin Ecmăin
Bilgiler için Allah Razı olsun

Yehma
Tue 23 October 2018, 07:44 am GMT +0200
Allah razı olsun çok güzel bile bilgilendirme olmuş kim biri içinden kaçını yapıyoruz. Bazı şeyler o kadar normal karşılamaya başladık toplumda bu nedenle hassas olmamız gereken durumları da kaybettik....