- Kadın ve evlilik

Adsense kodları


Kadın ve evlilik

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sidretül münteha
Sat 15 January 2011, 05:18 pm GMT +0200
KADIN VE EVLİLİKNikâh Talebi ile İlgili Meseleler:

1- Kadının bir hastalığı varsa, kendisine talip olana bunu bildirmeli midir?: Velisinin talip olan kimseye onun kusur veya hastalığını bildirmesi gerekir. eğer bildirilmezse aldatma söz konusu olur. (el-Lecnerud Daime)

2- Eğer kadın kendisine talip olan ile evlenmeye razı ise bunu velisine bildirmesi gerekir mi?: Velisinin salahı ve emanetine güvendiği kimse hakkında kızına danışmasında sakınca yoktur. (el-Lecnetud Daime)

3- Kadın evlenmek için kendisini arz edebilir mi?: Bunda sakınca yoktur. Nitekim Hadice radıyallahu anha bunu yapmıştır. Ömer radıyallahu anh de kızı Hafsa radıyallahu anha’yı Ebu Bekir radıyallahu anh’e sonra da Osman radıyallahu anh’e evlenmesi için arz etmiştir. (el-Lecnetud Daime)

4- (Nişanlı) Erkek, evlilik öncesinde onunla evlenmek istemediğini anlarsa, nikâh akdinden önce bildirmesi gerekir. (el-Lecnetud Daime)

5- Kızın doğurganlığı hususunda sorun varsa talip olana haber verilmeli mi?: Eğer bu sorun başka kadınlarda da bulunup geçici bir şeyse bildirmesi gerekmez. Bu hastalık ağır olup kalıcı ise, bunun bildirilmesi gerekir. (el-Lecnetud Daime)

6- Kadının küçüklüğünde başına gelen bir hadise sebebiyle bekareti bozulmuşsa bunun bildirilmesi gerekir mi?: Dinen bunun gizlenmesine bir engel yoktur. Duhulden sonra bunu sorduğu zaman hakikatini bildirir. (el-Lecnetud Daime)

7- Talip olanın kadına bakması: Başına, yüzüne, ellerine ve ayaklarına bakmasında sakınca yoktur. Bazı ilim ehli dediler ki: ellere ve yüze bakması yeterlidir. Lakin birinci görüş daha doğrudur. Lakin yalnız kalmamaları gerekir. (İbn Baz)

8- Kızın kendisine talip olan hakkında görüşü: Baba ile anne ihtilaf eder, anne birini, baba birini tercih ederse bu işi kıza sormaları gerekir. zira onunla beraber yaşayıp hayatını paylaşacak olan odur.

9- Ama eğer kız, din ve ahlak bakımından dengi olmayan birini tercih ederse onun görüşüne bırakılmaz. (İbn Useymin)

10- Erkek ve kadın için evlenmeye uygun yaş: Kadının evlilik için uygun olan eşi beklemesi gerekir. Eğer Salih ve uygun birisi talip olursa, kendisinden büyük olsa bile muvafakat etmesi gerekir. Erkek ve kız Salih iseler yaş bir mazeret ve bir kusur sayılmamalıdır. (İbn Baz)

11- Evlilikten önce tıbbi muayeneye gerek yoktur: Her ikisinin de Allah’a hüsnü zan etmeleri gerekir. Muayene doğru olmayan sonuçlar verir. Allah bizleri ve sizleri her kötülükten korusun. (İbn Baz)

12- Müslüman kadının bir kâfirle evlenmesi caiz değildir, nikâh batıldır. (İbn Baz)

13- Evlilik ve öğrenim: Kadının dengi olan talibine muvafakat etmesi, öğrenim görüyor olmasının buna mani teşkil etmemesi gerekir. Özellikle bu asırda evliliğin pek çok faydaları vardır. (İbn Baz)

14- Şer’i bir özür bulunursa evlenmemek caiz midir?: Kadın için meşru olan evlenmesidir. Zira bunda namusun korunması, gözün haramdan sakınılması, neslin çoğalması söz konusudur. Evlenmemekte ise büyük tehlikeler vardır. Zira bunda sünnete muhalefet vardır. Kadının kendisine münasip bir talibi olduğu zaman evliliği geciktirmesi layık değildir. Fakat sadece kendisinin bilip insanların bilmesini istemediği, buna arzusu olmaması veya evliliğe engel başka bir özrü varsa, evlenmemesinde sakınca yoktur. (İbn Baz)

15- Kadın için evlilik gerekli midir?: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ibadetini sormaya gelenlerin kıssasında, onlardan biri: “Ben kadınlardan uzak duracak, hiç evlenmeyeceğim” demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu görüşü: “Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir”(Buhari) buyurarak reddetmiştir.

— bu kıssada Yahudi ve Hıristiyanların ruhbanlık olarak evlilikten uzak durmalarından sakındırmaya işaret vardır. Kadının da evlilikten uzak durması uygun değildir. (el-Lecnetud Daime)

16-  Kızların evlenme taleplerini gazete sayfaları ve dergilerde özelliklerini belirterek ilan etmeleri: Hayâya ve tesettürün haşmetine aykırıdır. Bu Müslümanların âdeti olmayıp terk edilmesi gerekir. (el-Lecnetud Daime)

17- Talip olan kişinin kızla konuşması: Eğer nikâh için maslahat gereği ise caizdir. Bununla beraber daha evla ve ihtiyatlı olanı bunu velisi ile konuşmasıdır. (İbn Fevzan)

18- Evlilikten önce buluşma: Eğer nikâh akdinden sonra fakat düğünden önce buluşmak isterlerse bunda sakınca yoktur. Zira düğün merasimi yapılmamış olsa bile nikâh akdi ile onun eşi olmuştur.

19- Ama nikâh akdinden önce söz kesilmişken veya bundan önce görüşmeleri haramdır. Kişinin mahremi olmayan kadınla konuşması, ona bakması, yalnız kalması caiz değildir. (İbn Useymin)

20- Nişanlısı ile halvet: Kadının nişanlısı ile nikâh akdinden önce yanlarında mahremi olmadan beraber çıkması caiz değildir. Zira bu fitne vesilesidir. (el-Lecnetud Daime)

21- Eğer kıza velisi razı olduğu birisini takdim ederse, diğer akrabalarının onunla evlenmesine itiraz etme hakları yoktur. Zira onlar velayet sahibi değillerdir. (el-Lecnetud Daime)

22- Talip hakkında kendisine danışılan kişi gerçeği söylemeli midir?: Kendisine danışılan kişinin tanıdığı kimse hakkında bildiği gerçeği söylemesi gerekir. Yalan söylemesi caiz değildir.

23- Kadına kan vermek: aralarında mahremlik sağlamaz. Her biri diğeri ile evlenebilir.

24- Kızın: “Velim bu kimseden razı ise ben de razıyım” diyerek talepte bulunması sahihtir.

25- Anne babası razı olsa bile, kızı razı olmadığı kimse ile evlenmeye zorlamak caiz değildir.

26- Gizli nikâh: İslam’da evlilik nikâhın ilan edilmesine bağlıdır. Gizlemek caiz değildir. Bunun meşruiyeti için ilan edilip gizlenmemesinde önemli hikmetler vardır. Bunların en önemlilerinden biri: zina ile evliliğin ayırt edilmesidir. Zira zina gizli yapılır. Evliliğin şahitlere ilan edilmesi yeterlidir. (el-Lecnetud Daime)

27- Kadını babasının vekâleti olmadan abisi evlendirirse nikâh batıldır. Bunu sahih hale getirmek için babasının yeni bir nikâh akdi yapması veya vekâlet vermesi lazımdır. (Muhammed Bin İbrahim)

28- Eğer kadın talibinden okumasına engel olmaması şartını isteyerek evlenmişlerse bu şart sahihtir. Kocasının buna engel olma hakkı yoktur. Eğer engel olmaya kalkarsa kadın serbesttir. Dilerse onunla kalır, dilerse şer’i hâkime giderek nikâhın feshini isteyebilir. (İbn Baz)

29- Erkeğin kadına, kocasının ölümünden sonra evlilikten uzak durması şartı koşması caiz midir?: Caiz değildir. Zira bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarına özeldir. Kocasının bu şartı koşması caiz değildir. Buna itaat de gerekmez. (el-Lecnetud Daime)

30- Resmi nikâh ve örfi nikâh: Şer’i şartlar yerine geliyorsa resmi nikâhta sakınca yoktur. Her Müslüman erkek ve kadının şer’i nikâh ile evlenmesi gerekir. Bu nikâh ise nikâh rükünlerini ve şartlarını kapsıyorsa şer’i nikâh sayılır. Bu şartlar: veli, mehir, şahitler ve eşlerin rızasıdır. (İbn Baz)

31- Eğer eşler kadının belirlenmiş bir sürede ailesinde kalması hususunda ittifak etmişlerse, nikâh da gizlenmeyip ilan edilmişse bunda sakınca yoktur. (İbn Baz)

32- Talip olan kadının taliplisi önünde süslü elbise ile veya makyaj ile süslenerek çıkması: Caiz değildir. Zira onun namahremidir. Zira talipli onu süslü halde görür, sonra kadın bu halini değiştirir, onun gözünde de durumu değişir. (İbn Useymin)


ceren
Wed 23 March 2016, 09:03 pm GMT +0200
Esselamu aleykum.Islam uygun bir sekilde rabbimin rizasini gozeterek evlenen ve helal diarede yasayip rabbimin rizasini kazanan kullardan olalim inşallah...