- Kadın ve Endişelere Mukavemet

Adsense kodları


Kadın ve Endişelere Mukavemet

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
neslinur
Thu 13 May 2010, 03:07 pm GMT +0200
KADIN VE ENDİŞELERE MUKAVEMET

Sıkıntıların gideren ve saadeti çeken önemli nasihatler:

1- Allah’ı gözet ki Allah da seni muhafaza etsin.
Allah’ı gözet ki, onu her yerde yanında bulasın. Bir şey istersen
Allah’tan iste, bir yardım umarsan Allah’tan yardım bekle.
Bil ki, bütün ümmet sana bir fayda vermek için bir araya
gelseler Allah senin için yazmadıysa sana bir fayda
veremezler. Yine sana bir zarar vermek için bir araya
gelseler, Allah sana yazmadıysa bir zarar veremezler.
Kalemler kalkmış ve sayfalar kurumuştur.

2- Huzur bulmak, Allah’ı zikretmektedir: “Onlar, iman
edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete
erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla
huzur bulur.” (Ra’d 28)

3- Allah’a tevekkül: tevekkülünü güzel yap, işi Allah’a
havale et, O’nun hükmüne razı ol, O’na sığın, O’na güven.
O sana yeter. Kim Allah’a tevekkül ederse O, ona yeter.
Şüphesiz Allah’ın emri ulaşıcıdır, Allah her şeye bir kader
takdir etmiştir.

4- Bugünün işini yarına bırakma: vacip olana öncelik
ver.

5- Günahlardan sakın! Zira bu tasaların ve üzüntülerin
kaynağıdır. Bu, felaketlerin sebebi ve musibetlerin kapısıdır.

6- Allah teala’nın şu ayetini düşün: “Elbette zorluğun
yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber
bir kolaylık daha vardır.”(İnşirah 5-6) Bir zorluk iki
kolaylığa galip gelmeyecektir.

7- Cesur, kalbi kuvvetli, nefsi sabit, yüce himmet sahibi
ve azimli ol.

8- Ana babaya iyilik etmekte gayret et. Bu büyük bir
mutluluk kapısıdır. Bunun ganimetiyle kurtul.

9- Bil ki, tereddüt ve kararsızlık, tedirginliğin
sebeplerindendir. İstihare ve istişareden sonra kararını ver
ve azmet.

10- Şu sıkıntı duasını ezberle: “La ilahe illallahul
azimul halim, la ilahe illallahu rabbul arşil azim, la ilahe
illallahu rabbussemavati ve rabbul ard ve rabbul arşil
kerim. (Azim ve Halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Arşı
azim’in rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin
rabbi, yerin rabbi ve kerim arş’ın rabbi olan Allah’tan başka
ilah yoktur.) ” (Buhari rivayet etmiştir.)

11- Bu konuda diğer bir dua: “La ilahe illa ente
subhaneke inni küntü minez zalimin (Senden başka ilah
yoktur. Sen noksanlardan münezzehsin. Muhakkak ki ben
zalimlerden oldum.)” (Tirmizi)

12- Bil ki, saadet, asalette, soyda, mal ve altında
değildir. Saadet ancak dinde, ilim ve edeptedir.

13- Kur’ân okuyucusu ol. Kur’ân okuyan tedirginlikten
şikâyet etmez. Bıkkın olmaz, boş kalmaz ve canı sıkılmaz.

14- Endişeyi çeken şeyler: vakti zayi etmek, tevbeyi
ertelemek, insanlara güvenmek, ana baba hakkına riayet
etmemek ve sırrı yaymaktır.

15- Allah’tan bağışlanma dilemek, kederi, endişeyi
kovar, kilitleri açar, göğse genişlik sebebi olur. (Galakut
Talibat adlı risaleden)
İntihar etmenin hükmü: İntihar; kişinin kasten kendi
canına kıyması olup büyük günahlardandır. Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim kendisini bir şeyle
öldürürse cehennemde ebediyen onunla azap edilir.”
buyurmuştur. (İbn Useymin)

sümeyra
Tue 22 January 2013, 08:28 pm GMT +0200       “La ilahe illa ente
subhaneke inni küntü minez zalimin (Senden başka ilah
yoktur. Sen noksanlardan münezzehsin. Muhakkak ki ben
zalimlerden oldum.)”


     Rabbim; nefsimizin elinde oyuncak olan biz acizleri, sahil-i selamete çıkarsın inşaallah..

cerendemir
Fri 6 September 2013, 12:27 am GMT +0200
Allah bizleri zalimlerden,kötü düşünenlerden korusun .Her şeyi helal dairesin de yapmayı nasip etsin.Allah dan başka sığınacağımız olmasın.Ve her şeyi zamanında yapalım inşallah.

reyyan
Wed 27 August 2014, 10:32 pm GMT +0200
Amin inşaallah kardeşler dualariniza Allah razı olsun,  yazan elleriniz dert görmesin ve inşaallah saliha hanimlardan oluruz.

mevlüde06
Wed 22 July 2015, 07:17 pm GMT +0200
Esselamu aleykum ve rahmetullah.her biride altin degerinde nasihatlar..insallah kulak verenlerden oluruzAllah razi olsum Reyyan abla..

HALACAHAN
Thu 3 March 2016, 03:58 pm GMT +0200
Bayanlar nazık yapıları ıtıbarıyle endişelerını bazen abartabiliyor.. Bende buna dahilim.. Ama tavsiyeler o kadar kıymetlı kı ve oyle guzel bır zamanda karsıma çıktı kı Allah razı olsun paylasımınız için

Bilal2009
Thu 3 March 2016, 04:02 pm GMT +0200
  Ve Aleykümüsselăm Ve Rahmetüllah. Allah ( Celle Celalühu ) bizleri bu güzel nasihatlere hakkıyla uyanlardan etsin inşaAllah.
 Paylaşım için Allah ( c.c ) Razı olsun.

HALACAHAN
Tue 10 May 2016, 01:40 pm GMT +0200
Aleykum selam..Yalnızca Rabbimizden yardım isteriz.. O bizim vekilimizdir ve bize Rabbimiz yeter..

ceren
Tue 10 May 2016, 02:05 pm GMT +0200
Aleykumselam.Kadinlar yapi itibari ile naif ve endiseli bir hal icindedirler.Ama endiseden uzak kalmak icin allahdan hayri dilemeli,endiseden uzak sabir ve tevekkul icinde yasamaliyiz....

Yehma
Tue 23 October 2018, 08:15 am GMT +0200
Saadet ancak din, İlim ve edeptedir. Rabbimiz bu yol üzere yaşamayı bize nasip etsin.