- İsmail Aleyhisselâmın Sünnet Oluşu Ve Arapça Öğrenişi

Adsense kodları


İsmail Aleyhisselâmın Sünnet Oluşu Ve Arapça Öğrenişi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Wed 13 January 2010, 09:41 pm GMT +0200
İsmail Aleyhisselâmın Sünnet Oluşu Ve Arapça Öğrenişi:


İsmail Aleyhisselâm, on üç yaşında iken Sünnet oldu. [389] Cürhümîlerden, Arapcayı öğrendi. [390]

Arapçayı öğrendiği zaman, on üc yaşında olup İbrahim Aleyhisselâmın oğulla rından Hicaz´da Arapça konuşan[391], dili, açık ve düzgün Arapçaya döndürülen, ilk kimse idi.

Peygamberimiz Aleyhisselâm´a, Sahâbîleri:

"Yâ Resûlallâh! Sen, bizim dilce, en fasâhatlımız ve ifâdece, en açık ifadeli miz nasıl oldun?" diye sormuşlardı.

Peygamberimiz Aleyhisselâm:

"Arapça, bozulmağa yüz tutunca, Cebrail, Babam İsmail (Aleyhisselâm)in lügatini, kendisinin konuştuğu gibi yepyeni ve taze olarak getirip bana telkin etti."buyurmuştur. [392]

Âdem Aleyhisselâm ile Şîs, İdris ve Nuh Aleyhisselâmların dilleri Süryanca idi. [393] Tufandan sonra, Bâbil´de toplanmış olan insanlar da, Süryanca konuşurlardı. [394] İbrahim Aleyhisselâm ise, Kûsa´dan ayrılıp Fırattan geçince, Yüce Allah tarafından, İbranca konuşmağa başlamıştı. [395][389] ibn Sa´d-Tabakat C.1.S.51, Beyhakî-Delâilünnübüvve c.1, s.324.

[390] Buharî-Sahih c.4,s.115, ibn.Kuteybe-Maarif s.16, Belazürî-Ensab. c.1,s.6, Ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.1O4, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.155.

[391] İbn.Sa´d-Tabakat C.1.S.50.

[392] Aliyyülmüttakî-Kenzül´ummal c.11,s.49O

[393] Aliyyülmüttakî-Kenzül´ummal c.16,s.132

[394] Mes´ûdî-Ahbaruzzaman s.80

[395] ibn.Sa´d-Tabakat c.1,s.5O

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/194.RAMAZAN 7/D
Tue 24 March 2015, 02:24 pm GMT +0200
Es Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü .Hz. İsmail Arap dilini çok güzel konuşan fasih bir insandı.