- İsmail Aleyhisselâmın Oğulları

Adsense kodları


İsmail Aleyhisselâmın Oğulları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
sumeyye
Thu 14 January 2010, 04:49 pm GMT +0200
İsmail Aleyhisselâmın Oğulları:
İsmail Aleyhisselâm, ilk zevcesini boşadıktan sonra[28], Cürhümîlerden Mudad b.Amr´ül Cürhümî´nin kızı ile evlenmiş, kendisinin, ondan on iki oğlu doğmuştu. [29]

Mudad´ın kızının ismi Ra´le idi. [30]

İsmail Aleyhisselâmın, Ra´leden doğan oğullarının isimleri şöyle idi:

1) Nâbit,

2) Kaydar,

3) Ezbel veya Ezbil

4) Mebşa veya Menşâ,

5) Mişma´ veya Meşmae,

6) Maşı,

7) Duma,

8) Ezer veya Ezür,

9) Tayma,

10) Yatur,

11) Nebiş veya Neyiş,

12) Kayzuma[31]
[28] Buharî-Sahihc.4,s.115, Taberî-Tarih c.1,s.132, Sâlebî-Araiss.83, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.1O4, Ezrakî-Ahbaru Mekke c.1,s.58.

[29] İbn.İshak, İbn.Hişam-Sîre c.1,s.5, İbn.Sa´d-Tabakat c.1,8.51, Ezrakî-Ahbaru Mekke c.1,s.81, İbn.Kuteybe-Maarif ş.16 Yâkubî-Tarih c.1,s.222, Taberî-Tarih c.1,8.161, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.125

[30] İbn.Sa´d-Tabakat c.1,s.51, Ezrakî-Ahbaru Mekke c.1,s.86

[31] İbn.İshak, İbn.Hişam-Sîre c.1 ,s.5, İbn.Sa´d-Tabakat c.1 ,s.51, ibn.Habîb-Muhabber s.386, Ezrakî-AhbaruMekke c.1,8.81, Yâkubî-Tarih C.1.S.222, Taberî-Tarih c.1,s.161, Mes´udî-Murucuzzeheb c.1,s.62, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.125, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.193, ibn.Haldun-Tarih c.2,ks.1,s.39.

M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/235.


RAMAZAN 7/D
Thu 26 March 2015, 02:57 pm GMT +0200
Es Selamün Aleyküm . Hz. İsmail ,, Yemen'den gelıp Mekke ve cıvarına yerlesen Cürhüm kabılesıne gönderılen ve Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizin dedelerınden olan bır peygamberdır. Ismı Kur'an-ı Kerımde bıldırılmıstır: « Bız Nuh'a ve ondan sonrakı peygamberlere vahyettıgımız gıbı sana da vahyettık. Ve (nıtekım) Ibrahım'e, Ismaıl'e, Ishak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), Isa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettık » . Babası Ibrahım aleyhısselam annesı ıse Hacer Hatun'dur.

sumeyye
Thu 26 March 2015, 03:11 pm GMT +0200
a.s.. , Ramazan kardesim konuya yapmis oldugun katkin için Rabbim c.c razi olsun..Hayirli yorumlarinin devamini bekleriz.