- İslam'da Burçlar ve Fal

Adsense kodları


İslam'da Burçlar ve Fal

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
nevsehir
Tue 17 March 2009, 11:01 pm GMT +0200
Burçlar insan hayatına tesir eder mi? Burçlara inanmak insanı dinden çıkarır mı? Allah Kur'an'da aya, güneşe, yıldızlara dahası gökyüzüne oldukça dikkat çekiyor. Bunu burçlarla izah edebilirmiyiz? Astroloji neden bir sektör halini aldı? İslam alimlerinden astrolojiyle ilgilenenler varmı? Burçlar ne zamandan beri astrolojik anlamda hayatımıza girmiştir? Astroloji ile Astronomi arasında ne fark var? Bir insanın bütün özellikleri burçların tarif ettiği özelliklere uyar mı?

Burç; berec kökünden gelen ve lugatte " Güzel olmak, örtülerinden sıyrılmak, yükselerek görünür olmak" manalarında kullanılan Arapça bir isimdir. Gökteki burçların yükselmeleri görünür olmaları veya açığa çıkmalarından ötürü bu adı aldıkları gibi, kale bedenleri üzerinde bir kısmı duvarların dışına taşacak şekilde inşa edilen savunma kuleleri de aynı sebeplerden burç diye adlandırılmışlarıdır
İnsanlar arasında fal diye nitelendirilen ve bazen burç bazen de yıldız falı olarak bilinen inanışları konu edinir astroloji. Bu uğraşı çesitli gök cisimlerinin bazı özelliklerinin yer yüzündeki olayların hayır ve şer niteliği kazanmasına ve insanın geleceğine etkilerini konu alır.
Astroloji aslında insanların doğumlarıyla başlayan ve bir ömür boyu süren davranış ve ahlak kurallarının binlerce yıllık bir deneme yanılma yoluyla tesbit edilmesi ve yeni verilerle desteklenerek piyasaya sürülmesinin adıdır. Bir insanı yüzde yüz, bütün özellikleriyle anlatıyor demek oldukça güçtür. Zira bir insanı bütün varlığı ve yönleriyle ele alıp tanımak oldukça zordur. Yüce kudret, bütün insanların parmak uçlarına ayrı ayrı imza basarak müthiş bir farklılık ve zenginlik ortaya koymuşken, aynı burçtan olan veya belli tarihlerde dünyaya gelmiş insanların psikolojik yapılarının ortaya bir karbon kağıdı konulmuş gibi hep aynı özelliklerde olmasını neden istesin?

Kur'an'da kainatın muhteşem düzenine, güneş, ay ve yıldızlara sürekli dikkat çekilmiş ise de bunlar da dahil yeryüzündeki bütün varlıkların Allah'ın emrine râm oldukları, yaratıcı, etkileyici ve yönlendirici bir güçlerinin bulunmadığı, her şeyin Allah'ın sevk ve idaresinde olduğu sıklıkla vurgulanmıştır. İslamın özünü teşkil eden tevhid inancı, geleceğin mutlak gayb olup Allah'tan başka kimsenin gaybı bilemiyeceği, insanın kendi geleceğini kaza ve kader çerçevesinde kendisinin çizeceği ilkesi de, yıldız ve burç falına itbar etmeyi, onlara bir anlam ve ümit yüklemeyi reddeder.

Geleceği (gaybı) Allah'tan başka hiç kimse bilemez. "De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur." (en-Neml, 27/65). "Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak O bilir" (el-En'âm, 6/59). Bu ve benzeri ayetler, gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine delâlet etmektedir


Fal, lügatta; "uğurlu saymak" anlamındadır. Terim olarak, "çeşitli usullerle, bilinmeyenden ve gelecekten haber verme ve kişilik okuma sanatı"dır. Burç falı ise, "insanları, doğdukları burçlara göre gruplayarak geleceğini okumaya, kaderine dair konuşmaya" denir. Gelecek zamanda vukû bulacak olayları haber vererek gayb* sırlarını bildiğini iddia edene falcı denir. Falcılık*, çok eski devirlerden beri bazı insanlar tarafından revaçta olan bir husustur. Özellikle daralan insanlar için gelecekten haber verme işi son derece caziptir. Geleceğin kesif karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeğe beşer zekâsı yetmediğinden mukadderatın tayini için insanlar böyle bir takım hurâfe ve boş vasıtalardan yardım isteyegelmişlerdir. Yirminci asrın sonlarında özellikle ekonomik yönden gelişmiş milletlerin insanları arasında da kehânete inananlar ve kehâneti sanat edinenler az değildir. Bizde de kendini aydın sanan bir takım gazete mensupları her gün yıldız falı hurâfesiyle insanların kaderi hakkında bir takım yorumlar yapmaktadırlar ki bunlar hiç bir ilmî dayanağa sahip değildir. Ayrıca bu asılsız yorumlar okuyucuların ruhî dengelerine olumsuz yönde etki yapmaktadır. Bu bir atma, saçma ve aldatmadan ibarettir.

Falcılık İslâm'da kesinlikle yasak edilmiştir. Gayb'dan verdiği haber konusunda kâhini tasdik etmek küfürdür. (Sâdeddîn et-Taftâzânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi (Şerhu'l-Akâid), Terc, Süleyman Uludağ, İstanbul 1980, 353). Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse gider de verdiği haber konusunda kâhini tasdik ederse, Allah'ın Muhammed'e indirdiğini inkâr etmiş olur." (Tirmizî, Tahâret,102; İbn Mâce, Tahâret, 122; Ahmed İbn Hanbel, II, 408).

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. (MAİDE SURESİ / 90 )

İslâm âlimleri, sâbiîler gibi, tesiri yalnız yıldızlardan bilerek onlardan bir takım hükümler çıkarmaya kalkışmanın küfür ve şirk olduğunda ittifak etmişlerdir. (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VII, 5207).

Bunun yanında insanın, girişeceği önemli bir iş için istihâre* yapması meşrûdur sünnettir. Bunun, İslam'da yasak edilen falcılık ve kehânetle hiç bir ilgisi yoktur.
alinti:http://kaynağınıza güveniyoruz ama site adresi yazmayınız lütfen.../islami-bilgi-ve-kaynaklar/34271-islam-da-burclar-ve-fal.html
lutfen bu yildizname bolumunu sili dini siteye yakismiyor

fakir
Wed 18 March 2009, 12:40 am GMT +0200
Alıntı
Sevgili ilimdunyasi.com Üyeleri Yıldızname konusundaki yazılan bazı şeyler osmanlıca ve arapça bilgisi gerektirebilir anlamadığınız her hangi bir yeri bizlere danışabilirsiniz...Yıldızname Kesinlikle %100 doğrudur veya % şu kadarı doğrudur gibi tahminler yapılmamalı gaibi Allah C.C ve bildikleri dışında kimse bilemez. Ve islam Alimleri'nin yazdığı bir çok eser osmanlıca olarak bulunmaktadır benimde elimde bir kaç kaynak mevcut  bunlar kaynaktan yorum katılmaksızın aynen aktarılmıştır Fakirullahdan sevgilerle Allah'a emanet olunuz...

Acizane ben zaten gerekli uyarıyı yazdım insalara bazı şeyleri anlıyacağı şekilde anlatmayı uygun buluyorum bende buraya yalnız su var burçlar ve yıldıznameler aynı sey degildir en azından benim kast ettıgım yıldızname simdi bu kitabıda yazan bir islam alimidir... günümüz burç ve fal ile alakadar degildir ayrıca marifatnameyi ben okudum sizinde okumanınızı tavsiye derim oradada merhum Erzurumlu ibrahim hakkı efendi hazretleri bukonuda bilgiler vermiştir siz bunu konuları islam alimleri'nin bu ayetlerini bilmedigini düşünerekmi yazdıgını düşünüyorsunuz  buzamandaki insanlar Erzurumlu ibrahim efendihazretlerinin veya seyyid suleymanın tınagı olamazlar :) Günümüzdeki fal ile veya  burclarin islam ile alakası olmayan bir kac  sahısın yazdıkları ile bu islam alimlerinin yazdıkalarını karıştırmanızı af dileyerek  tenkid ederim...Nedeni bu kitabı da yazan bir islam alimidir ayrıca eser osmanlıca ve arabca olarak vardır icinde dualar geciyor kitabın şimdi bu alimler sizce bu ayetleri bilmiyorlarmıydı !!! Sevgili nevsehir sizin açtığınız konu bence çok müthiş bir konu ama biz zaten gerekli uyarıyı yaptık   yukarda alıntı yazılı olan bölgede konu uyarısı diye zaten bir bölümde yazı yazdım...Yalnız dikkat etmedign birşey var bu kitap yani Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. sizin yazdığınız bu ayetleri bilmiyormuydu bence siz biraz önyargılı bir yaklaşım yapmışsınız zaten kitap çogu satırında sunu söyluyor Allahu A'lem  bunun manası nedir Allah  En iyi bilendir kısacası... Bu söz nedir gelecegi Allah bilir fal ,burc ,kehanet bu tür yollarla Gaibten haber verilmez  kitap bunu zaten söylemiş yani bir yıldınızname kitabı bir burç degildir ne kadar günümüzde aynı terimlerle anlaşılsada siteden bu konuyu kaldırmaya gerek duymuyorum zaten kitap cogu yerde Allahu A'lem ibaresini kullanmış bunda sakınca görmedim ayrıca konu basına bu tür seylerin gaibten haber veremiyegini anlatan konu uyarısınıda  yapmış bulunmaktayım niyetim size muhalefet etmek degil bilakis size katılıyorum yalnız bu kitabı biraz inceleyin esasını ondan sonra tekrar yorum yapmanızı tavsiye ederim sitemize bir yorum bir konu acmanız ile şereflendik Allah sizlerden razı olsun sevgili dostum sadık arkadasım Rabbim yarve yardımıcınız olsun... Bölüm adını Değiştirdim Burçlar degil sadece yıldızname yaptım buna siz  vesile oldunuz tsk ederiz...

ceren
Fri 9 January 2015, 05:16 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Rabbim razı olsun paylaşımdan.Ben de okudum marifet nağmeyi hocam.Fal haram kılınmış ,burçlarda günümüzde fal niteliği olmuş halde artık.İslami olarak,yıldız nağmaye göre burçlar verilmiştir.Bunun dışında insanları burçlarına göre yargılayan,günlük burcunu takip eden kardeşlere de Allah hidayet etsin..

Sevde38
Fri 9 January 2015, 06:21 pm GMT +0200
Kur'an da hiçbir şeyin tesadüf olmadığı defalarca vurgulanmıştır. Buna göre ayetler , sıraları, rakamlar, harfler ve bütün bunun gibi veriler ışığında ebced hesabı ile birçok geleceğe dair işaretler verilmiştir. Bunu bilen Yahudi âlimleri, din adamları Kuran'ın bu ilminden çıkarları için istifade etmektedir.  Gene herşeyi para olan yahudiler, emellerine kavuşmak için cifir ve kabala sihirlerine başvurmaktadır.  Bizde ise sayılı büyük alimler ancak bunları bilebilmekte ve defedebilmektedir.Son yıllardaki ülkemiz adına olan sevindirici gelişmeler, ülkemiz başındaki insanların inançları doğrultusunda, manevi değerlere sahip çıkmaları, maneviyatı güçlü insanlara danışmaları, ona göre hareket etmeleri ve bu güzel insanlardan aldıkları destekler, dualar sebebiyledir. Dualarımız kul hakkı yemeyen, adil ve dürüst insanlarladır. Allah'a itaat edenin sırtı yere gelir mi hiç?

saniye
Fri 9 January 2015, 08:22 pm GMT +0200
Bu konu her an karşımıza çıkıyordu. Sayenizde burçlar konusunda bilgi sahibi olduk. Rabbim bizleri doğru yoldan ayrımasın.

Rüveyha
Fri 9 January 2015, 09:13 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Amin ecmain inşaallah.Mevlam heveslendirmesin inşaallah bu gibi fal burç olaylarına. Rabbim yardımcımızı olsun inşaAllah.

RAMAZAN 7/D
Fri 20 February 2015, 03:10 pm GMT +0200
Ve Aleykümmüs Selam .    Kur’an, falcılık ve dolaysı ile burçlara inanmanın şeytan pisliği olduğunu şu ayette açıkça belirtmektedir:
-“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi? (Maide Suresi Âyet: 90-91)
    Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
-“Ahir zamanda fala(burçlara) inanıp, kaderi inkâr edenler  çıkacaktır” (Hadis-i Tirmizi)

Kevšer
Sun 23 August 2015, 02:32 pm GMT +0200
Ve Aleykümüsselam ecmain.

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.”
 Kur’an-ı Kerim : En’am, 59


İnanan bir insan böyle batıl şeylerle aklını, kalbini ve imanını tehlikeye atmamalı, her şeyin Allah’ın elinde olduğuna inanmalı, Rabbine itimat edip güvenmeli, dua ederek O’na yalvarmalı, kadere olan inancını sağlam tutmalıdır inşaAllah.

ikranur 7d
Sun 23 August 2015, 04:29 pm GMT +0200
Fal baktirmak gibi bazi inanclar batil inanclardir. Bizler fala fln baktirmamaliyoz. Allah (c.c.) razi olsun.

Rüveyha
Mon 7 December 2015, 08:29 am GMT +0200
Ve aleykumusselam.Âmin ecmain İnşaAllah.Ayeti Kerimelerde gaybın sahibinin yanlız Allah olduğunu bildiriyor bizlere.Buna rağmen bu günahlara düşen kardeşlerimiz var.Rabbim hidayet nasip eylesin,bizleri de muhafaza eylesin İnşaAllah.Rabbim razı olsun

mevlüde06
Mon 7 December 2015, 03:41 pm GMT +0200
Ve aleykumusselam ve rahmetullah.amin ecmain insallah dualariniza.
Suphesiz gaibi yalnizca Allah bilir.burc fal gibi seytani oyunlardan uzak duralım insallah..Allah razi olsun paylasiminiz Icin..ayriyeten hocamiza da tsk ederiz faideli yorumu icin

melda 6D
Mon 7 December 2015, 03:56 pm GMT +0200
Selamün aleyküm. Maalesef  günümüzde de bu tür işlerler uğraşanlar var.
Gaybı sadece Allah c.c bilir. Bu tür yorumlara inanmak ya da yapmak şirk ve küfre girer. Allah c.c  tek affetmediği günahtır. Allah c.c sığınırız.

Sevim Altunkaya 7/A
Mon 7 December 2015, 05:55 pm GMT +0200
Bizler bunların bağtıl inanç olduğunu düşüne düşüne yine inanıyoruz. Konu da çok güzel deneyimler edindim teşekkür ederim.

fatmakaradere 7B
Thu 10 December 2015, 09:06 pm GMT +0200
Geleceği (gaybı) Allah'tan başka hiç kimse bilemez. "De ki: göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur." (en-Neml 27/65). "Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak O bilir" (el-En'âm 6/59). Bu ve benzeri ayetler gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine delâlet etmektedir.
   Fal ve burçlar yalana bürünmüştür.Geleceği tek Allah bilir.Ruh çağırmak da çok günahtır.Çünkü Allah bizim sahip olduğumuz bedeni alır.Hiç bir varlık ölen insanı diriltemez.

rabiayldz
Thu 10 December 2015, 10:48 pm GMT +0200
Burçlar ve fallar birer batıl inançlar. Batıl inançlar olduğu halde fallara ve Burçlara inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilmiştir:"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Amin).