- İslam Tarihi Sınav Soruları

Adsense kodları


İslam Tarihi Sınav Soruları

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
reyyan
Fri 26 November 2010, 07:26 pm GMT +0200
Ders Sorularını bu konuda paylaşabilirsiniz...

nurşen52
Wed 1 December 2010, 02:13 pm GMT +0200
vize soruları:
1 )
İlk Müslüman Türk Devletlerinden İdil Bulgar Hanlığı, Moğollara yenildikten sonra hangi devlete bağlı olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir?


 
Gazneliler
 
Tolunoğulları
 
Fatimiler
 
Selçuklular
 
Altınordu****

2 )
İlk Müslüman Türk Devletlerinden Tolunoğulları Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?


 
868-905****
 
668-705
 
1100-1205
 
650-700
 
1050-1100
3) Selçuklu saray teşkilatında üst düzey yöneticilerden biri olan Emir-i Candar’ın görevi
cvp:hükümdarın ve sarayın muhafızı

4)
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardan sonra kurulan bağımsız Selçuklu devletlerinden değildir?


 
Irak Selçukluları
 
Kirman Selçukluları
 
Suriye Selçukluları
 
Mısır Selçuklular****ı
 
Türkiye Selçuklularıİlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti’nin Kurucusu kimdir


sıkları hatırlamıyorumbaşarılar..

kalay123
Wed 1 December 2010, 03:36 pm GMT +0200
arkadaşlar cevaplarını da yazabilirmisiniz lütfen      ALLAH RAZI OLSUN 

esrali
Wed 1 December 2010, 09:57 pm GMT +0200

şıkların yanında yıldız işareti olanlar doğru

çarşamba
Thu 2 December 2010, 01:52 pm GMT +0200
acaba hangi sınıfın soruları bunlar? sınıfları belirtirseniz sevinirim...

erganali
Thu 2 December 2010, 01:56 pm GMT +0200
konu başlığından belli 3. sınıfın 1. dönemi

atakan2750
Thu 2 December 2010, 06:59 pm GMT +0200
selamlar arkadaşlar
başka islam tarihi quiz ve vize sorularını (girdiğiniz) paylaşırsanız diğer arkadaşlar istifade açısından
ilgi ve alakanıza teşekkür

sevda bayram
Thu 2 December 2010, 07:15 pm GMT +0200
5.sorunun cevabı:muhammed b. toğaç

atakan2750
Thu 2 December 2010, 07:44 pm GMT +0200
emekleriniz için teşekkürler arkadaşlar!!!!

nurşen52
Fri 3 December 2010, 10:47 am GMT +0200
şıklarda muhammed b toğaç yoktu yalnız

Sureyya
Fri 3 December 2010, 10:57 am GMT +0200
Emevilerin son horasan valisi nasr bn seyyar arap hakimiyetine karşı mukavemet eden maveraünnehir halkını nasıl teskin etmiş?
cvp:araplar ile aralarındaki farklılıkları ortadan kaldırarak(bu gün snv oldm 3.snf)

aceleci
Fri 3 December 2010, 06:58 pm GMT +0200
arkadaşlar hepinize yürekten teşekkür ediyorum
selam ve selamette olmanız ve başarılarınızın müdavimi için dua ediyorum

rabia5
Sun 5 December 2010, 05:00 pm GMT +0200
soru-1)karahanlılardan hangisi abbasi halifesini tanıyan ilk kişi olarak bilinir?=
ebu nasr ahmed b. ali

atakan2750
Sun 5 December 2010, 07:37 pm GMT +0200
başka sınava giren yok mu arkadaşlar?
değişik soruları eklerseniz lütfen....

feyzanuR
Sun 5 December 2010, 10:08 pm GMT +0200
bende islam tarihi sınavına şimdi girdim.gaznelilerin kuruluş ve yıkılış tarihi;alparslandan sonra devletin başına kim geçti,maveraünnehir hangi emevi valisi tarafından ele geçirildi,hangisi hükümdarlık alameti değildir diye bir soru vardı cevap kitap.abbasi halifesini ilk tanıyan karahanlı hükümdarı kimdir.cevap ebu nasr ahmed b.ali , mısırda kurulan ikinci türk devleti hangisi.bana değişik sorular çıktı.burdaki yazdığınız sorulardan pek çıkmadı ama iyi geçti elhamdülillah.birde arapçaya girsem son olacak.herkese başarılar.

feyzanuR
Sun 5 December 2010, 10:53 pm GMT +0200
nizamül mülkün eseri soruldu.siyasetname.yıldırım beyazıt germiyan beyinin kızı ile evlenince çeyiz olarak verilen yerler kütahya ,emet,tavşanlı verildi.hatırladıklarım bunlar.umarım yardımcı olmuşumdur.

vahitb
Mon 6 December 2010, 09:08 am GMT +0200
paylaşımda bulunan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun

Salihalp
Mon 6 December 2010, 07:11 pm GMT +0200
1-İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti’nin Kurucusu kimdir  Muhammed b. Togaç

2- İhşidiler’de kurucu hükümdardan sonra ikinci olarak idareyi ele alan kimdir? Ebul-Kâsım Unûcur

3-İlk Müslüman Türk devletlerinden Gazneliler hangi bölgede kurulmuştur? Afganistan

4- İlk Müslüman Türk Devletlerinden İhşidiler Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür? 935-969

5- Emeviler döneminde 674 yılında Türk yurduna geçen Muaviye’nin Horasan valisi kimdir? Ubeydullah b. Ziyad

6-İhşidiler devletinin kurucu hükümdarına Abbasi Halifesi tarafından verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? İhşid

7-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemine ait değildir? Dede Korkut Hikayeleri

8-Mısır’da kurulan İkinci Türk Hanedanı aşağıdakilerden hangisidir? İhşidiler

9-İslam Devletleri içinde “Sultan” ünvanını ilk defa kullandığı bilinen Gazneli hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmud

10-Gazneli Mahmud, Abbasi halifesine elçiler gönderip bağlılığını bildirerek, onun adına hutbe okuttuğu Abbasi Halifesi kimdir? Kadir-Billah

11-Gazneli hükümdarı Sebüktegin kendisinden sonra oğlu İsmail’i veliaht olarak göstermesine rağmen onunla mücadele ederek iktidarı alan meşhur Gazneli hükümdarı kimdir? Gazneli Mahmud

12-Maveraünnehir’in fethi Emevi dönemi Horasan valilerinden kimin zamanında gerçekleşmiştir? Kuteybe b. Müslim

13-İlk Müslüman Türk Devletlerinden Tolunoğulları Devleti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür? 868-905

14-İlk Müslüman Türk Devletlerinden İdil Bulgar Hanlığı, Moğollara yenildikten sonra hangi devlete bağlı olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir? Altınordu

15-Gazneliler döneminde yapılan ve tarihi açıdan büyük öneme sahip Dandanakan savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir? Gazneliler-Selçuklular

16-Gazneliler ile Selçuklular arasında yapılan Dandanakan savaşının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Selçuklu devleti müstakil bir devlet haline gelmiştir
17-İhşidiler’de Muhammed b. Togaç’dan sonra hükümdar olmadığı halde, hükümdar kadar etkin bir şekilde idareyi ele alan saltanat naibi kimdir? Ebu’l-Misk Kafur

18- Selçuklu saray teşkilatında üst düzey yöneticilerden biri olan Emir-i Candar’ın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Hükümdar ve sarayın muhafızı

19-Türk, İslam ve Dünya tarihi açısından sonuçları itibari ile tarihin akışını değiştiren Talas Savaşı hangi yıl yapılmıştır? 751

20-Tolunoğulları kurucu hükümdarının Abbasi Halifelerinden hangisi ile yakınlığı sayesinde önemli mevkilere gelmiştir? Müstain
21-İlk Müslüman Türk devletlerinden Gazneliler hangi tarihler arasında varlığını sürdürmüştür? 963-1186


22- Karahanlılarda Abbasi halifesini ilk tanıyan ve sikkelerde adına yer veren hükümdar hangisidir?
Ebu Nasr Ahmed (Togan Han)

23- Müslüman olduktan sonra Abdulkerim adını alan Karahanlı hükümdarı kimdir? Satuk Buğra Han
24-Şerefü'd-Devle Ebû Şucâ lâkabını taşıyan Doğu Karahanlıların ilk hükümdarı kimdir? Süleyman Arslan Han
25- Emeviler’in son Horasan valisi Nasr b. Seyyar, Arap hakimiyetine karşı mukavemet eden Maveraünnehir halkını teskin edip güvenlerini kazanmış ve bu durum İslam’ın Türkler arasında yayılmasını hızlandıran bir etken olmuştur. Vali hangi uygulama ile bunu sağlamıştır? Türkler ile Araplar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak

26-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklulardan sonra kurulan bağımsız Selçuklu devletlerinden değildir? Mısır Selçukluları

27-Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın, Tuğrul Bey’den sonra da Anadolu fetihlerini sürdürme planının iki temel gayesi vardı. Birincisi fetih ve sınırların genişletilip güçlendirilmesi idi. İkincisi aşağıdakilerden hangisidir? Sınır bölgesindeki Türkmenler üzerinde devlet nüfuzunu sağlamlaştırmak

28-Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların isim babası olan Selçuk’un çocuklarından biri değildir? Çağrı
29-Selçuklu saray teşkilatında Hacibü’l-Hüccab’dan sonraki en yüksek makam sahibi olan ve sultanın verdiği cezaların uygulanmasıyla görevli kişinin adı nedir? Emir-i Hares

30-Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurmuş olduğu yüze yakın siyasî teşekkül arasında yer alan dört büyük imparatorluktan üçüncüsü olduğuna göre; aşağıdakilerden hangisi diğer üç imparatorluktan biri değildir? Memlük

31-Selçuklularda merkez teşkilatının en üst organı “Büyük Divan”, çeşitli divanların “hace” denilen başkanlarının katılımı ile oluşurdu. Bunlardan devletin maliye işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? Divan-ı İstifa
32-Selçuklu devlet yönetiminde Sultan’ın önemli kararlar almak için yaptığı geniş toplantılara verilen isim nedir? Kurultay
33-Selçuklularda devlet teşkilatı üç temele dayanıyordu. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir? Saray – hükümet – ordu
34-Selçukluların temellerinin atıldığı bölge ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?  Horasan'da, tamamıyla İslâmlaşmış bir dönemde atılmıştır
35-Sultan Alparslan’dan sonra Selçukluların hükümdarlığına kim geçmiştir?  Melikşah
36-nizamül mülkün eseri? siyasetname
37-yıldırım beyazıt germiyan beyinin kızı ile evlenince çeyiz olarak verilen yerler ? kütahya ,emet,tavşanlı
38-Bursa Osmanlı Devleti’nin hangi hükümdarı döneminde fethedilmiştir? Orhan Bey
39-Anadolu Beylikleri içinde Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Karamanoğlu
40-Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yıkılış tarihleri olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1299-1922
41-Osmanlı Devleti’nin fetret döneminden sonraki ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Çelebi Mehmed
42- Osmanlı Devleti’ni ordusunda önemli bir kuvvet olan Yeniçeri Ocağı hangi hükümdar döneminde kurulmuştur? I. Murad
43-Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra önce hapis sonra idam ile cezalandırdığı veziri kimdir?
Çandarlı Halil Paşa
44-hangisi hükümdarlık alameti değildir?  kitap
45-Selçuklu sulatnı alparslandan sonra devletin başına kim geçti? Melikşah


atakan2750
Tue 7 December 2010, 06:38 am GMT +0200
salih arkadaşa ve emeği geçenlere teşekkürler

aceleci
Tue 7 December 2010, 05:05 pm GMT +0200
sa emeği geçen bütün
arkadaşlar hepinize teşkkür ediyorum 
Rabbim zihninizi açık ilminizi hayırla ziyade etsin 
başarılar diliyorum

61trabzon
Tue 7 December 2010, 08:36 pm GMT +0200
sacoguları  azerbaycan-işhidlerin ve tolun oguların ikinci lideri-fadlanın  nicin buluşu -mısır selcukluları -sorularının sordular

kemal04
Tue 7 December 2010, 10:46 pm GMT +0200
Gazneliler döneminde yapılan ve tarihi açıdan büyük öneme sahip Dandanakan savaşının tarafları aşağıdakilerden hangisidir?
 
Fatimiler-Gazneliler
 
Gazneliler-Selçuklular****
 
Karahanlılar-Gazneliler
 
Gazneliler-İhşidiler
 
Selçuklular-Karahanlılar

Bursa Osmanlı Devleti’nin hangi hükümdarı döneminde fethedilmiştir?

Osman Bey
 
Orhan Bey ****
 
I. Murad
 
Çelebi Mehmed
 
II. Murad

Selçuklu saray teşkilatında Hacibü’l-Hüccab’dan sonraki en yüksek makam sahibi olan ve sultanın verdiği cezaların uygulanmasıyla görevli kişinin adı nedir?

Vekil-i Has
 
Emir-i Hares****
 
Vekil-i Der
 
Emir-i Alem
 
Emir-i Candar

Anadolu Beylikleri içinde Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir?


Germiyanoğlu
 
Dulkadiroğlu
 
Candaroğlu
 
Karamanoğlu****
 
Menteşeoğlu

1 )
Gazneli hükümdarı Sebüktegin kendisinden sonra oğlu İsmail’i veliaht olarak göstermesine rağmen onunla mücadele ederek iktidarı alan meşhur Gazneli hükümdarı kimdir?

Sultan Mesud
 
II. Mesud
 
Melik Arslan
 
Gazneli Mahmud****
 
Hiçbiri

Osmanlı Devleti’nin fetret döneminden sonraki ilk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


I. Bayezid
 
II. Mehmed
 
Çelebi Mehmed****
 
I. Murad
 
II. Murad

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi ilk dört hükümdarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Ertuğrul Gazi – Osman Bey – Orhan Bey – Yıldırım Bayezid
 
Orhan Bey – I. Murad – Yıldırım Bayezid – Çelebi Mehmed
 
Osman Bey – Orhan Bey – I. Murad – Yıldırım Bayezid****
 
Ertuğrul Gazi – Osman Bey – I. Murad – Yıldırım Bayezid
 
Osman Bey – Orhan Bey – Kanuni – Yavuz Sultan Selim

4 ) Türkleri ilk defa devlet hizmetinde görevlendirmekle tanınan Abbasilerin ikinci halifesi kimdir?

 Ebu’l- Abbas 
  Ebu Cafer 
  Harun Reşid**** 
  Hadi 
  Mehdi 
2 ) Karahanlıların ilk hükümdarı kimdir?  Bilge Kül Kadir Han**** 
  Satuk Buğra Kara Han 
  Baytaş Arslan Han 
  Bazîr Arslan 
  Oğulcak Kadir Han 

mahire
Wed 8 December 2010, 11:57 pm GMT +0200
ben de bugün sınav oldumfarklı olarak bana şu soru çıktı   tolunoğullarının mısır valiliği sırasında mısır maliyesinde bulunan kişiyi sordular   cevap AHMET B. MÜDEBBİR
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN

atakan2750
Thu 9 December 2010, 06:49 am GMT +0200
sa .
bir de sacogulları hangi yıllar arasında ve nerede kurulmuştur?
1141 de merkezi özkent olan karahanlı devleti?

ömerseve
Thu 9 December 2010, 03:40 pm GMT +0200
Abbasi ihtilalinin gerçekleşmesinde Türkler’in etkisi olduğu gibi, Arap olmayan bir başka milletin daha önemli katkısı olmuştu. Bu millet aşağıdakilerden hangisidir?  Mısırlılar 
  Suriyeliler 
  İranlılar 
  Iraklılar 
  Afganlar 


ömerseve
Thu 9 December 2010, 03:54 pm GMT +0200
selçuklular da  tiraz nedir
sorusu cıktı

sevda bayram
Thu 9 December 2010, 06:33 pm GMT +0200
Tolunoğulları Devleti’nin başına ikinci hükümdar olarak kim geçmiştir?


 
Abbas b. Ahmed
 
Hümaraveyh b. Ahmet *****
 
Ceyş b. Hümaraveyh
 
Ubeyd et-Türki
 
Hiçbiri

İlk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılar hangi tarihler arasında varlığını sürdürmüştür?


 
690-933
 
840-1212 *****
 
1200-1212
 
900-1110
 
750-950

)
İlk Müslüman Türk Devletlerinden Sacoğulları hangi yıllar arasında varlığını devam ettirmiştir?


 
800-900
 
790-809
 
690-1009
 
890-929 *****
 
1009-1100


bütün sorular aynıydı farklı olan soruları veriyorum selametle

Rabiaa
Tue 14 December 2010, 03:39 pm GMT +0200
Aşağıdaki hükümlerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? Türkler ve Araplar yenilmiş, Çinliler bölgeye hakim olmuştur.

Maveraünnehir’in fethi Emevi dönemi Horasan valilerinden kimin zamanında gerçekleşmiştir? Kuteybe b. Müslim

Türklere Anadolu’nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere açan Malazgirt Savaşı’nın hangi tarihte yapılmıştır? 26 Ağustos 1071

burada paylaşılanlar arasında farklı olanlar bu sorulardı arkadaşlar...

nisanur
Tue 14 December 2010, 10:43 pm GMT +0200
ikinci abbasi halifesiebu cafer el mansur türklere ilk defa devlet hizmeti verdi.(sorulardan biri)

rayiha
Fri 17 December 2010, 10:33 pm GMT +0200
Rabbim sizlerden razı olsun sorular hep örneklendirdiğiniz konulardan geldi Rabbim hizmetlerinizi daim etsin inşallah