- İslam İnanc Esasları Ders Özetleri ünite 6

Adsense kodları


İslam İnanc Esasları Ders Özetleri ünite 6

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
halim
Wed 15 April 2015, 10:33 pm GMT +0200
 
                                                                                                   ATA AÖF

                                                                                          İslam İnanç Esasları

                                                                                                  Ünite 6

                                                                                          İlahi Sıfat ve İsimler


Tüm ilahi dinler, insanın duyularının ötesinde bulunan Allah’ı,O'nun sıfatlarıyla anlatmayı ve tanıtmayı hedeflemişlerdir.

İlahi kitaplarda Allah kendisini birtakım sıfatları,isimleri ve bunların fiili yansımalarıyla insanlara tanıtmıştır.

İslam düşüncesinde ilahî sıfatlar değişik kısımlandırmalara tabi tutulmuştur.

Sıfatların mahiyeti, Allah’a nispet boyutu ve algılanış biçimlerine göre bu sınıflamalar yapılmıştır.

Zati,selbî,subuti,haberi gibi isimlendirmeler bunların en meşhurlarındandır.

Gerek Kur’an’da gerekse hadislerde Allah’ın birtakım özel isimlerinden bahsedilmiştir.

El-Esmâu’l-Hüsnâ diye bilinen bu isimler aynı zamanda Allah’ın sıfatları olarak da kabul edilmektedir.

Yine bu isimlerin ve anlamlarının bilinmesi Allah’ın daha iyi tanınmasına ve bu paralelde Allah-insan ilişkisinin canlı ve dinî
hayata katkısı olur bir tarzda inşasına temel teşkil edecektir.

besiye7A
Wed 15 April 2015, 11:34 pm GMT +0200
Zaten gerek kuranda gerek hadis perde çok ca bahsedilmiştir.