- İslam İnanç Esasları Ders Özetleri Ünite 1

Adsense kodları


İslam İnanç Esasları Ders Özetleri Ünite 1

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

Array
halim
Sat 28 March 2015, 09:51 pm GMT +0200
  
                                                            
  
                                                                                                ATA AÖF

                                                                                         İslam İnanç Esasları

                                                                                                  Ünite 1

                                                                                       Dinin Tanımı ve Mahiyeti


Arapça kökenli bir kelime olan din kelimesi örf,adet,ceza,karşılık ve mükafat gibi birçok anlama gelmektedir.

Batılı bilim adamlarına göre din zihinsel,duyusal,taabbudî ve sosyal unsurlar ile ferdi tecrübeleri öne çıkararak dini tanımlarlar.

İslam bilginleri ise dini ilahi kaynaklı akıl ve irade ile ilişkili olduğunu tercih konusu olduğunu ve özü itibariyle insanları hayra yönelten bir kanun olarak tanımlarlar.

Dinin kaynağı konusunda Batılı bilginler farklı görüşler ortaya atılmıştır.Bunlar naturalizm (tabiat olaylarına atfetme),Animizm (ecdad ruhlarına tapınma ve büyü),Toteme dayanma (bitki ve hayvanların kutsallığına inanma) gibi farklı inançlara sahiptirler.

Bazı bilim adamları Güneydoğu Avustralya ilkel kabilelerinde animizmin görülmediği fakat insanların ahlaki adaba uyup uymadıklarını denetleyen ve gökte bulunan tekbir yüce Tanrı kavramının her yerde rastlandığını ispat etmeye çalışmışlardır.

İslam inancına göre dinin kaynağı “vahiy” olup onu bildiren Allah’tır

Hz.Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak ismi hep İslam olmuştur.

İslam’a göre dinler en genel anlamda üçe ayrılmaktadır:

1)Hak dinler,

2)Tahrif edilmiş (muharref) dinler,

3)Batıl dinler

İslam’a göre ilahi dinleri diğer dinlerden ayıran özellikler şunlardır:

Tek ve Bir olan yaratıcı’ya,meleklerin varlığına, bir olan Allah’a ibadet edip itaat etmenin gerekliliğine, Peygamber’in Allah’tan vahiy
ve ilham yoluyla aldıkları hükümlere/düsturlara ve mukaddes kitaba iman etmektir.