- İnşikak Sûresi

Adsense kodları


İnşikak Sûresi

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Tue 25 January 2011, 09:12 am GMT +0200
84-el-İNŞİKAK

İnfitâr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 25 (yirmibeş) âyettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.


1.
Gök yarıldığı,

2.
Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

3.
Yer dümdüz edildiği,

4.
İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,

5.
Ve Rabb'ini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

6.
Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın.

7.
Kimin kitabı sağından verilirse,

8.
Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;

9.
Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

10
. Kimin de kitabı arkasından verilirse,

11.
Derhal yok olmayı isteyecek,

12.
Ve alevli ateşe girecektir.

13.
Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.

14.
O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.

15
. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.

16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,

17.
Geceye ve onda basan karanlığa,

18.
Dolunay olmuş aya ,

19.
Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.

20.
Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?

21. Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.

22. Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

23. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.

24. (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!

25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır.

ceren
Thu 23 November 2017, 03:22 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm.Yeri göğü yaratan rabbime ve ahiret gününü oluşturan rabbime binler kez subhanallah.Kıyamet günü hesabını veren ve yüzü ağıran kullardan olalım inşallah...