- İlk şok

Adsense kodları


İlk şok

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
hafiza aise
Wed 27 April 2011, 12:10 pm GMT +0200
İlk Şok

Müşriklere gelince onlar, kendilerinden emin ve önceki yenil­gilerinin de intikamını alacak olmanın hırsıyla gelmiş ve hendeğin kazıldığı yere kadar ulaşmışlardı. O da ne? Önlerinde büyük bir hen­dek vardı! Şimdiye kadar hiç karşılaşmadıklan bir durumdu bu; ne duymuş ne de görmüşlerdi! Birbirlerine bakıp:

- Bu, daha evvel Arapların başvurmadığı bir hile ve tuzaktır, di­yorlardı. Aralanndan birisi ileri atıldı ve:

- O'nun arkadaşları arasında Farslı birisi var; bu mutlaka onun başının altından çıkmıştır, dedi.

Ne umutlarla gelmişlerdi ama şimdi önlerinde, Medine'ye gir­melerini engelleyen bir hendek vardı. Bunun sadece kendi önlerine gelen kısımda olabileceği düşüncesiyle sağa sola koşturmaya başla-

dılar; sonucu olmayan bir gayretli bu. Çünkü Medine'ye yürüyebile­cekleri her yer hendekle çevrilmişti.

Daha kılıç bile kullanmadan büyük bir şok yaşıyorlardı; halbuki onlar, hiçbir şey yapmadan on bin insanla Medine'nin bir yanından girip diğer tarafından çıkmayı, Resülullah dahil bütün mü'minleri yok eder edip yeryüzünde bir tane bile mü'min bırakmamayı düşü­nüyorlardı! Zaten buraya da bunun için gelmişlerdi; gelip Medine'yi istila edecek ve kısa sürede burada taş üstünde taş bırakmamak su­retiyle ellerini sallayarak geri döneceklerdi. Şimdi ise hevesleri kur­saklannda kalmış, ummadıklan bir sonuçla karşılaşmışlardı! Peki, şimdi ne yapacaklardı?

Uzaktan ok atarak karşı tarafa zayiat verdirmekten ve fırsat kol­layıp hendeğin zayıf noktalanndan karşı tarafa geçerek ani baskın­larla maksatlarına ulaşmaktan başka bir seçenekleri kalmamıştı. Hemen yaylarını kaptıkları gibi Müslümanlara ok atmaya başladı­lar. Böylelikle uzun süreceği belli olan yeni bir süreç daha başlamış oluyordu.

Bilal2009
Sat 4 May 2019, 02:52 pm GMT +0200
Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun