- Hz. Peygamber'in Sünnetinde Mükâfat Anlayışı

Adsense kodları


Hz. Peygamber'in Sünnetinde Mükâfat Anlayışı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Sat 6 November 2010, 12:48 am GMT +0200

b. Hz. Peygamber'in Sünnetinde Mükâfat Anlayışı

Yukarıda, Hz. Peygamber'in çocuk eğitimindeki disiplin anlayışından bahseden bu genel bilgilerden sonra Onun mükâ­fat konusunda nasıl davrandığı konusu aşağıdaki satırlarda ele alınacaktır.

Hz. Peygamber herşeyden önce "rahmet peygambe­rdir.[228] Yine O, -Hz. Enes'in ifadesiyle- ailesine ve çocuklara karşı insanların en şefkatlisidir.[229] Bu özellikleriyle Hz. Pey­gamber, zaman zaman torunlarını ve diğer çocukları kucakla­yıp öpmüş, [230] yeri geldikçe dizine oturtarak başlarını okşamış ve onlara dua etmiş,[231] bineğine alarak [232] ve onları sevdiğini açıktan söyleyerek onore etmiş, [233] nihayet çocuk yaştaki bazı sahabilerin bîatlarını kabul ederek [234] onlara verilmesi gereken değerin en yücesini vermiştir.

Bunun yanında Hz. Peygamber, çocuklara huzuruna gir­mesinde serbesti tanımış, [235] rastladıklarına selam vererek haurlarını sormuş.[236] hasta olanları ziyaret etmiş,[237] zaman za­man onlarla şakalaşmış,[238] omuzuna ve sırtına bindirerek onla­rı sevindirmiştir.[239] Bütün bu davranışlarıyla O, çocuklar için hava, su, yeme-içme kadar değerli sayılan "sevilme" ihtiyacını en güzel şekilde bu manevî ikramlar suretiyle yerine getirmiş­tir. Yine Hz. Peygamber, çocuklara karşı oldukça cömert dav­randığı maddî ikramları ile eşitli hediyeler ve armağanlar ver­mek suretiyle çocukları sevindirmiş ve bunu tavsiye de etmiş­tir.[240] Nitekim O'nun şu hadîsi, yukarıdaki ifadelen ihtiva etme­si ve ikramın değerini belirlemesi bakımından önemlidir.

"Kişi­nin kendisi ve ailesi için, çocuğu ve hizmetçisi için harca­dıklarının hepsi sadaka hükmündedir." [241]

Buraya kadar sünnette disiplin ve mükâfat konusundaki bilgiler anahatlarıyla aktarıldı. Şimdi ise sünnette ceza anlayışı konusunu araştırmak amacıyla, konuyla ilgili hadîslerin tahlili yapılacaktır.

ceren
Wed 17 October 2018, 04:42 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan kullardan eylesin inşallah. ...

Sevgi.
Wed 17 October 2018, 11:42 pm GMT +0200
Aleyküm Selâm.  Peygamber Efendimiz bizlere ne güzel örnek Elhamdülillâh 🌸
Rabbim bizleri Peygamberimizin sünnetlerine hakkıyla uyabilmeyi nasip etsin inşaAllah. Amin Ecmăin
Bilgiler için Allah Razı olsun

Vaveyla 42
Thu 18 October 2018, 12:00 am GMT +0200
Ve yine en güzel örnek Efendimizin ahlakı.. Rabbim bizleri O'nun ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin inşaallah

Fatma6969
Thu 18 October 2018, 12:45 am GMT +0200
Kimin ünmetisin sorusuna cevabımız Hz Muhammed sav olur fakat nedense çocuklar zerre sabrımız yok. Camide çocuk koşmasına duyan teyzeler amcalar sanki caminin tek sahipleri gibi hemen bağırıp çağırıyorlar. Bugünün çocuklarının, geleceğin Camii cemaati olacağını farketmiyorlar.

Bilal2009
Thu 18 October 2018, 06:43 am GMT +0200
Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri Peygamberimiz in sünnetlerinden ayırmasın Rabbim paylaşım için razı olsun