- Hz. Peygamber'in Sünnetinde Ceza Anlayışı

Adsense kodları


Hz. Peygamber'in Sünnetinde Ceza Anlayışı

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.

rray
Eslemnur
Sat 6 November 2010, 12:47 am GMT +0200
c. Hz. Peygamber'in Sünnetinde Ceza Anlayışı

Cezaların ve bir maddî ceza türü olan dayak cezasının le­hinde ve aleyhinde çeşitli rivayetlere bazı hadislerde rastlan­maktadır. Genel olarak lehindeki ifadelerle dayak cezasının uy­gulanabileceği durumların açıklandığı, aleyhindeki ifadelerle ise kısıtlayıcı sınırlar konulduğu göze çarpmaktadır.

Hz. Peygamber'in aile fertlerine iyi davranılmasını emre­den pek çok hadîsi [242] ve yukarıda örneklerini sunduğumuz uy­gulamaları, O'nun çocukların dövülebileceği konusunda verdiği izin mahiyetindeki ifadelerini gölgede bırakmaktadır. Öte yandan dayak izninin pedagojik sınırlar çerçevesinde ele alınması, konunun tahlili açısından da önem taşımaktadır. Çünkü gerek okulda gerekse ailede çocuğun veya öğrencinin eğitimi için bir­takım disiplin kurallarının uygulanması gerekmekte ve bu ko­nuda da ebeveyn ve öğretmenlerin birtakım yetkilerinin olması icab etmektedir. İşte sünnetin izin verdiği husus, bu yetkilerin belirli şartlarda ve belirli sınırlarla kullanılabilmesidir denilebilir.

 
1- Dayak Aleyhindeki Rivayetler ve Tahlili
 

Konuya Hz. Peygamber'in, bir ceza türü olan dayakla ce­zalandırma olayının aleyhindeki ifadeleriyle başlanacaktır. Bu ifadelere öncelik tanımanın, konunun anlaşılabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Hz. Peygamber, çocukların dövülmesi bir yana, onlara beddua edilmesine, kötü söz söylen­mesine bile razı değildir. "Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki bu kötülük talebiniz Allah tarafından kabul edilebi­lir"[243] buyurmakta ve "mü'minin lanet okuyan, müstehcen ve kötü sözler sarfeden biri olamayacağını" ifade ederek anne babaları uyarmaktadır.

"Herkese derecesine göre davranılmasını"[244] emreden Hz. Peygamber, çocukların hangi yaşlarda kesinlikle dövülmemesi gerektiğini de yaşları da şu hadisiyle belirlemiştir:

"Henüz tıfl olan çocuklarınızı dövmeyiniz." [245] "Tıfl" kelimesinin he­nüz 7-8 yaşlarına ulaşmamış çocuğu ifade ettiği [246] gözönüne alınırsa, çocukların 7-8 yaşlarına kadarki dönemlerinde kesin­likle dövülmemeleri gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Hz. Pey­gamber'in bu konuda nasıl davrandığı, Hz. Âişe'nin şu ifadele­riyle daha iyi anlaşılacaktır: "Hz. Peygamber hayatı boyunca hiçbir kadına veya hiz­metçiye eliyle vurmadığı gibi, kendisine dokunan bir zarardan dolayı da suçludan intikam almamıştır."[247] Öte yandan Hz. Peygamber'e uzun yıllar hizmet eden Hz. Enes şöyle demekte­dir: "On yıl Resulullah'a hizmet ettim, bir tek defa olsun bana sövmedi, kötü söz söylemedi. Bana bir kez bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı "niçin yaptın?"; yapmadığım birşey için de "niçin yapmadın?" diye sorgulamadı. Beni hiçbir zaman kınamadı. Ailesinden herhangi biri beni kınayacak olsa "bıra­kın onu, o ancak takdir edileni yapmıştır" derdi." [248]

ceren
Tue 16 October 2018, 01:40 pm GMT +0200
Esselamu aleykum. Rabbim bizleri her konuda peygamber efendimizin sünnetine tabi yaşayan kullardan eylesin inşallah. ..